12 sedii de Poliție din județul Suceava, modernizate printr-un proiect transfrontalier de peste 5,2 milioane de euro

Inspectoratului de Poliție Județean Suceava finalizează implementarea proiectului SAGA – „Cooperareregională pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere România – Ucraina”. Proiectul a fost finanțat prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina 2014-2020 din cadrul Instrumentului European de Vecinătate.

La conferința de finalizare a proiectului au luat parte și subprefectul județului Suceava, Florin Sinescu, dar și primari ai mai multor localități pe raza cărora s-au făcut investiții prin acest proiect.

Investiția a fost derulată în cadrul parteneriatului constituit între instituții de poliție din România și Ucraina: Inspectoratul General al Poliției Române – lider de proiect, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani, Inspectoratul Județean de Poliție Suceava, Inspectoratul Județean de Poliție Maramureș, Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației și Departamentul Principal al Poliției Naționale în Regiunea Ivano-Frankivsk.

Bugetul proiectului pentru toate activitățile a fost de 5,209,341.07 euro. Proiectul a fost implementat în perioada 28.06.2019 – 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea cooperării regionale pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere între structurile de poliție române și ucrainene.

În cadrul proiectului au fost desfășurate activități pentru crearea unei platforme IT de cooperare care urmează a fi folosită de către partenerii din proiect, renovarea a 78 de sedii de poliție din ambele țări și cursuri comune pentru polițiști și politiști de frontieră cu scopul îmbunătățirii cooperării regionale în lupta împotriva criminalității transfrontaliere.

La nivelul Inspectoratului de Poliție Suceava, au fost cuprinse în cadrul proiectului un număr de 12 sedii de poliție aflate în administrarea/folosința inspectoratului, pentru care au fost prevăzute a se executa lucrări de reparații curente: Poliția Municipiului Suceava și 11 posturi de poliție : Bilca, Mușenița, Izvoarele Sucevei, Calafindești, Brodina, Ulma, Breaza, Horodnic, Gălănești, Dornești și Grămești. Renovarea spațiilor de poliție va conduce la îmbunătățirea calității mediului de lucru pentru polițiști, precum și la o interacțiune mai eficientă între polițiști și cetățeni.

În vederea utilizării platformei IT de cooperare dezvoltată în cadrul proiectului, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au fost instruiți în cadrul sesiunilor de train of trainers. La rândul lor, aceștia au susținut sesiuni de instruire cu polițiștii care vor fi utilizatori ai platformei.Platforma IT de cooperare dezvoltată în cadrul proiectului va îmbunătăți comunicarea trasfrontalieră dintre România și Ucraina, eficientizând schimbul de informații și asigurând un  răspuns prompt la solicitările care apar în activitatea polițienească.

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava beneficiază de asemenea de achiziția de echipamente de lucru destinate utilizării platformei IT (146 stații de lucru, 7 imprimante de mare capacitate, 10 imprimante monocrom și 1 dispozitiv mobil).

Pe parcursul implementării proiectului, polițiști din cadrul serviciilor operative ale Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au participat la sesiuni de pregătire în domeniul investigării criminalității informatice organizate în cadrul activităților de schimb de bune practici în domeniile specifice activității de poliție.