32,5% dintre candidații la BAC-ul de toamnă au reușit să promoveze

În județul Suceava, rata de promovare înregistrată în sesiunea august  a examenului naţional de bacalaureat 2023 este 32,5%. Rata de promovare la nivel national  este 29,8%.

Din totalul candidaților promovați (283), 2 candidaţi au obţinut medii între 9-9,99, 1 a obţinut medie între 8-8,99, 28 au obținut medii între 7-7,99 și 252 au obținut medii între 6-6,99.

La probele scrise s-au prezentat 871 candidaţi (81,93%), din cei 1063 candidaţi înscrişi. Dintre aceștia, 644 candidați provin din promoția curentă, iar  227 candidați din promoțiile anterioare. Pentru promoția curentă, rata de promovare este 31,8% (205 promovați), iar pentru promoțiile anterioare – 34,3% (78 promovați).

Precizăm că media minimă de promovare a examenului este 6 (șase), iar nota minimă pentru fiecare probă scrisă este 5 (cinci). Procentul de promovare este calculat din totalul candidaţilor prezenţi.

În ceea ce priveşte rezultatele cumulate după ambele sesiuni de bacalaureat 2023, rata de promovare în judeţul Suceava este 79,5% (4155 candidați). Pentru promoția curentă, rata de reușită este 83,5% (3943 candidați), iar pentru promoțiile anterioare – 41,9% (212 candidați). Rata de promovare la nivel national  este 76,7%.

Rezultatele au fost afișate în centrele de examen şi pe pagina web dedicată, bacalaureat.edu.ro. La fel ca în prima sesiune, rezultatele sunt publicate prin anonimizare, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 25 august, în intervalul orar 12:00 – 18:00, atât în format standard/letric, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (interval 26 – 28 august), vor fi comunicate în data de 29 august.