Actele de care ai nevoie pentru a merge cu copii în străinătate. Poliţiştii de frontieră, nevoiţi să întrerupă vacanţele a 430 de copii în ultima lună

Poliţiştii de frontieră au fost nevoiţi să întrerupă călătoria a aproximativ 430 de copii în ultima lună, ca urmare a faptului că părinţii/însoţitorii nu deţineau documentele necesare. În acest context, Poliţia de Frontieră reaminteşte condiţiile privind călătoria copiilor în străinătate.

”În ultima lună (19.05-19.06), poliţiştii de frontieră au fost nevoiţi să întrerupă călătoria a aproximativ 430 cetăţeni români minori, ca urmare a faptului că părinţii/însoţitorii nu deţineau documentele necesare pentru a călători în afara ţării împreună cu minorul în condiţii legale, ceea ce reprezintă aproximativ un sfert din totalul celor aflaţi în această situaţie de la începutul anului şi până în prezent (aproximativ 1800 cetăţeni români minori)”, informează miercuri Poliţia de Frontieră, care precizează că aceătia fie nu posedau documente de călătorie valabile, fie părintele însoţitor nu avea acordul celuilalt părinte prin procura notarială sau însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, nu au prezentat cazierul judiciar.

Conform Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cetăţenii români minori pot ieşi din ţară în baza unui document de călătorie valabil – paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani) – numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, poliţiştii de frontieră vor permite ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori în următoarele cazuri:

a. în situaţia în care călătoresc în străinătate însoţiţi de ambii părinţi

b. în situaţia în care călătoresc împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;

În cazul părinţilor divorţaţi care exercită în comun autoritatea părintească, părintele însoţitor trebuie să prezinte acordul autentificat al celuilalt părinte cu privire la ieşirea din ţară.

c. în situaţia în care sunt însoţiţi de o altă persoană fizică majoră numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie:

a ambilor părinţi,
a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă,
a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal.
Însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, trebuie să prezinte la controlul de frontieră şi certificatul de cazier judiciar.

Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane, în condiţiile legii.

Acordul părintelui/părinţilor/reprezentantului legal pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către un minor este materializat într-o declaraţie notarială care are forma şi conţinutul stabilite de lege, modelele fiind postate pe site-ul instituţiei https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-continutul-si-forma-declaratiei-168.html.

Valabilitatea declaraţiei date de către părinte/părinţi/reprezentantul legal pentru ieşirea din România a unui cetăţean român minor poate fi de maximum 3 ani, iar din conţinutul ei se elimină obligativitatea menţionării scopului deplasării şi a rutei, precum şi condiţia indicării exprese a statului/statelor de destinaţie.

De asemenea, în cazul minorilor, cetăţeni români cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, care se deplasează însoţiţi în statul în care au domiciliul/reşedinţa, nu mai este necesară prezentarea declaraţiei părinţilor/tutorilor la ieşirea din România. Dovada domiciliului sau reşedinţei în străinătate a minorului se face cu documente în acest sens, după caz: paşaportul sau documentul de indentitate al minorului în care este menţionat domiciliul, permisul de rezidenţă, adeverinţe care atestă rezidenţa etc.

Detalii suplimentare privind condiţiile de călătorie ale minorului, cetăţean român, se regasesc la: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-conditii-de-iesire-din-tara-pentru-cetatenii-romani-minori-59.html.