ANAF Suceava anunță că E-factura va fi obligatorie pentru toate tranzacţiile B2B, nu doar pentru produsele cu risc fiscal

ANAF Suceava anunță că începând cu anul 2024 se modifică prevederile referitoare la E-factura. Aceasta va fi obligatorie pentru toate tranzacţiile B2B (între firme, PFA, II, PFI,ONG), nu doar pentru produsele cu risc fiscal. Operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relaţia B2B, au obligaţia începând cu 1 ianuarie 2024 să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura.

Sunt exceptate de la obligaţia transmiterii e-Factura livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene, dar şi livrările intracomunitare.

Termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronica RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data limită prevazută pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Codul fiscal.

Nerespectarea prevederilor privind transmiterea facturilor prin RO e-Factura constituie contravenţie și se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru contribuabilii mari, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru contribuabilii mijlocii și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

Ca exceptie, nerespectarea obligaţiei de transmitere a facturilor în sistemul RO e-Factura în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, nu se sancţionează.

Pentru operaţiunile realizate între persoane impozabile stabilite în România vor fi considerate facturi numai facturile care îndeplinesc condiţiile prevăzute de OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în Romania (din 2024).