Angajaţii la stat nu vor mai primi vouchere de vacanţă în anul 2024 – ultima variantă a proiectului de OUG

În anul 2024 guvernul suspendă acordarea voucherelor de vacanţă angajaţilor din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, conform ultimei variante a proiectului de OUG privind privind unele măsuri fiscal -bugetare în domeniul cheltuielilor publice, obţinut de Economica.net.

De asemenea, în anul 2024 guvernul suspendă decontarea serviciilor turistice prestate de orice structură de primire turistică clasificată, aflată pe teritoriul României, achiziţionate direct sau prin intermediul unei agenţii de turism licenţiate, pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, în limita a 1.600 lei anual pentru un salariat, se arată în proiectul de OUG obţinut de Economica.net.

De la 1 ianuarie 2025, angajaţii la stat care încasează venituri nete salariale de peste 8.000 de lei lunar nu vor mai primi vouchere de vacanţă, se arată în ultima variantă a proiectului de OUG privind unele măsuri fiscal-bugetare, obţinută de Economica.net.

Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă, anual, personalului încadrat care realizează venituri net lunare de natură salarială de până la 8.000 lei inclusiv, vouchere de vacanță în cuantum de 1.600 lei pentru un salariat, din 2025 până la finalul anului 2026, reiese din proiectul de OUG obţinut de Economica.net.

Angajaţii la stat cu venituri nete din salarii de peste 8.000 de lei lunar nu vor mai primi indemnizaţie de hrană din anul 2024.

Începând cu 1 ianuarie 2024, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, pentru personalul încadrat ale căror venituri salariale nete lunar sunt sub 8.000 lei inclusiv indemnizaţii de hrană la nivelul anual a 4.000 lei, actualizat anual cu indicele prețului de consum, comunicat anual de Institutul Național de Statistică, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se arată în proiectul de OUG obţinut de Economica.net.

Citește mai mult pe economica.net