APM Suceava atenția asupra faptului că trebuie intensificate activitățile de combatere a ambroziei

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava atrage atenția asupra faptului că trebuie intensificate activitățile de combatere a ambroziei, plantă care provoacă alergii multor persoane, ținând cont de faptul că a început sezonul alergiilor.

Metodele recomandate pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia sunt: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcție de locul și suprafața infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea în cazul unor plante izolate, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz.

Conform art.1 (alin.1) din Legea 62/9 martie 2018 privind combaterea buruienii ambrozia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia. 

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, responsabilitatea identificării terenurilor infestate cu buruiana ambrozia revine primăriilor comunale, orășenești și municipale, care trebuie să verifice anual terenurile de pe raza administrativ-teritorială a acestora, să identifice proprietarii/ deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții unde au fost identificate focare de infestare și să îi someze în timp util, astfel încât lucrările de combatere să fie efectuate până la data de 30 iunie a fiecărui an.

Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 62/2018 și ale art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2018, verificarea și constatarea nerespectării obligațiilor de combatere a buruienii ambrozia, precum și aplicarea sancțiunilor se face de către o Comisie mixtă constiuită prin ordin al Prefectului. Informarea Comisiei mixte referitoare la situația proprietarilor care nu au luat măsurile necesare de combatere se face în timp util de către autoritățile administrației publice locale.

De asemenea, autoritățile administrației publice locale vor transmite în prealabil o somație către proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții, pe ale căror suprafețe au fost depistate focare de infestare, prin care vor lua la cunoștință despre obligațiile ce le revin și sancțiunile care vor fi aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale.

Deoarece au existat confuzii ale ambroziei cu alte plante este important să știm cum arată ambrozia. Ambrozia este o buruiană răspândită în Europa. Este prezentă din mai până în octombrie și moare abia la primul îngheț din toamnă. La mijlocul lunii iulie, ambrozia începe să înflorească și să producă polen. Polenul se deplasează prin aer într-un praf fin și provoacă reacții alergice persoanelor care sunt sensibile la acesta.

ambrozie