Aproximativ 5.000 de studenți USV vor primi, începând cu anul universitar 2023-2024,  burse mărite cuprinse între 900 și 3.300 de lei

În ședința de joi, 26 octombrie, Senatul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a aprobat o serie de modificări ale Regulamentului cadru privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin financiar și material (R53). 

Astfel, începând cu acest an universitar, USV va acorda patru categorii de burse: burse pentru rezultate academice, care pot fi burse de excelență olimpică I/internațională, burse pentru stimularea performanței; burse pentru sprijin social; burse pentru alte activități sub formă de burse speciale și burse de performanță sportivă; alte tipuri de burse speciale și forme de sprijin financiar și material, inclusiv pentru participarea la conferințe sau publicarea de articole științifice.

Conform deciziei Consiliului de Administrație, fondul de burse primit prin contractul instituțional se suplimentează din veniturile proprii ale USV cu până la 10%. Cuantumurile minime și maxime ale burselor acordate lunar studenților înmatriculați la USV diferă în funcție de tipul de bursă. Spre exemplu, bursa de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură, asemenea celei de performanță științifică, va avea o valoare cuprinsă între 1.000 și 1.800 de lei lunar. Bursa socială va fi cuprinsă între 900 și 1.200 lei lunar, iar bursa de excelență olimpică I / internațională va fi cuprinsă între 1.650 și 3.300 de lei lunar. Diversele forme de sprijin financiar pentru studenți, acordate sub forma unor plăți unice, au valori cuprinse între 1.200 și 10.000 lei pe an. Doctoranzii cu frecvență, fără taxă și cu bursă, vor primi lunar burse în cuantum de 3.200 lei.

Pot beneficia de burse și studenții care au obținut performanțe cultural-artistice deosebite, care s-au implicat în activități extracurriculare sau de voluntariat, precum și cei care au obținut performanțe sportive deosebite. 

Bursele, indiferent de categorie, cu excepția burselor sociale ocazionale, se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni), începând cu data de 1 octombrie. Pentru menținerea bursei de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură și în semestrul al II-lea, media ponderată minimă a studentului trebuie să fie 8.00, iar în ceea ce privește bursa socială, studentul își menține acest drept dacă, după sesiunea de examene din iarnă și sesiunea de restanțe aferentă sesiunii de examene din iarna, numărul de credite restante este egal sau inferior cifrei de 10 credite.

Astfel, ținând cont de modificările aduse Regulamentului cadru R53, circa 5000 de studenți ai USV vor beneficia de noile valori ale burselor și celorlalte forme de sprijin financiar și material.  

Apreciem că aceste creșteri ale fondului de burse și ale numărului de potențiali beneficiari vor constitui motive care să încurajeze studenții să se dedice performanței academice și să contribuie la dezvoltarea comunității academice sucevene.