Avocatul Poporului atacă la CCR legea privind securitatea cibernetică: Extinde neclar atribuțiile SRI

Avocatul Poporului, Renate Weber, a depus o sesizare de neconstituționalitate la CCR în legătură cu prevederile Legii privind securitatea și apărarea cibernetică a României, reclamând că actul normativ ar fi neclar și extinde puterile SRI „fără ca autorii legii să identifice ce înțeleg prin «campanii de propagandă sau dezinformare»”.

Sesizarea de neconstituționalitate poate fi consultată integral AICI

Avocatul Poporului atacă la Curtea Constituțională legea privind securitatea cibernetică

Avocatul Poporului susține că, fără o definire clară și riguroasă, orice faptă se poate circumscrie unei amenințări la adresa securității naționale.

„Ca atare, în măsura în care nu este definită clar și riguros, sintagma campanii de propagandă sau dezinformare considerăm că din modul vag și general de reglementare al sintagmei analizate rezultă că se poate circumscrie unei amenințări la adresa securității naționale orice faptă/acțiune cu sau fără conotație de campanie de propagandă sau dezinformare”, se arată în sesizarea de neconstituționalitate.

„Cu alte cuvinte, sfera de aplicare a dispoziției criticate este atât de largă, încât față de orice persoană se poate reține exercitarea unei acțiuni care constituie amenințare la adresa securității naționale”, se mai arată în același document.

În plus, Renate Weber consideră că actul normativ nu oferă „garanții suficiente care să permită asigurarea unei protecții eficiente” față de un eventual abuz al autorităților.

„Limitarea exercițiului unor drepturi ale persoanelor fizice și juridice vizate de actul normativ criticat în considerarea unor drepturi colective și interese publice, ce vizează siguranța națională, rupe justul echilibru care ar trebui să existe între interesele și drepturile individuale, pe de o parte, și cele ale societății, pe de altă parte, legea criticată nereglementând garanții suficiente care să permită asigurarea unei protecții eficiente față de abuz”, spune Avocatul Poporului.

„Or, în condițiile în care măsurile adoptate prin textul de lege criticat nu au un caracer clar, precis și previzibil, iar ingerința statului în exercitarea activității persoanelor fizice și juridice prevăzute în legea criticată, nu este formulată clar, riguros și exhaustiv, caracterul strict necesar într-o societate democratică nu este pe deplin justificat, iar proporționalitatea măsurii nu este asigurată prin reglementarea unor garanții corespunzătoare, fapt pentru care apreciem că se încalcă prevederile art. 1 alin. (5) din Constituție”, potrivit aceleiași surse, scrie psnews.ro.