Buna Vestire 2023, datini și tradiții românești. Obiceiul de Blagoveștenie care atrage norocul și belșugul asupra casei și familiei

Buna Vestire 2023. Ce semnificație are această sărbătoare și ce tradiții și obiceiuri sunt legate de Buna Vestire sau Blagoveștenia?

cunoscută și ca Blagoveștenia sau Ziua Cucului, pică pe 25 martie în calendarul creștin-ortodox. Zi cu o deosebită semnificație religioasă, Buna Vestire este cea mai veche sărbătoare închinată Maicii Domnului. Și în tradiția populară, ziua de Buna Vestire sau Blagoveștenia are o importanță deosebită de care sunt legate o serie de datini și obiceiuri străvechi. 

Buna Vestire 2023 sau Blagoveștenia pică în fiecare an pe data de 25 martie, potrivit calendarului ortodox. Sărbătoarea Bunei Vestiri, denumită popular Blagoveștenie (după termenul slavon), este rânduită pentru amintirea zilei în care Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare că va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Ea a fost așezată în ziua de 25 martie, cu nouă luni înainte de Nașterea Domnului, pentru că acum are loc zămislirea dumnezeiescului Prunc în pântecele Fecioarei Maria. 

Buna Vestire 2023 sau Blagoveștenia. Semnificația religioasă 

Temeiul scripturistic al sărbătorii îl găsim în primul capitol al Sfintei Evanghelii după Luca: „Iar în a șasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Și îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema și Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția Lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care Se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiu la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Și îngerul a plecat de la ea.” 

 

Tradiții și obiceiuri de Buna Vestire sau Blagoveștenia

În calendarul popular, Buna Vestire se mai numește Blagobeștenie sau Ziua Cucului, o zi în jurul căreia au luat naștere o serie de credințe, obiceiuri și practici aflate sub semnul „prezicerii” norocului, a rodului pomilor fructiferi, și a timpului probabil. 

De Buna Vestire sau Blagoveștenia, cântecul cucului trebuie așteptat de oameni cu bucurie, cu stomacul plin și cu bani în buzunar. Doar așa vei atrage norocul și belșugul asupra casei și familiei.

Potrivit superstițiilor populare, dacă primul cântec al cucului ne va surprinde posomorâți și cu stomacul gol de Blagoveștenie, atunci e semn rău, se spune că „te-a spurcat cucul”, iar peste an lucrurile nu vor merge tocmai bine. 

Tradiția spune că în ziua Bunei Vestiri, oamenii nu au voie să se certe și să fie supărați unii pe alții, pentru că vor avea necazuri tot anul.

De Blagoveștenie se mănâncă pește, pentru că doar așa te poți mișca ușor prin viață, precum se mișcă peștele în apă. 

Un alt obicei, ce se practică an de an în ziua de Buna Vestire, în unele regiuni, este acela de a aprinde focuri în curte, în fața ușilor. Oamenii pun lângă aceste focuri pâine, sare și apă pe care mai apoi le vor da de pomană. În acest fel îngerii se încălzesc, mănâncă și bea apă, iar cei ai casei vor fi păziți de cele rele. 

Potrivit  traditii-superstitii.ro, în unele zone ale țării, există obiceiul ca cel care se trezește primul în dimineața de 25 martie, de Buna Vestire, să ia o oală cu jar în care să pună tămâie apoi să înconjoare casa, ca nicio dihanie să nu se apropie de ea. După ce va termina cu casa și acareturile din jur, acesta merge la animale și, mai apoi, la pomii fructiferi. Dacă observă că unii pomi fructiferi nu vor avea rod, atunci îi amenință cu un topor, zicându-le  ”dacă nu rodești, te tai!”, scrie kanald.ro.