Burse de până la 800 de lei pe lună pentru elevii care optează pentru învățământul dual, prin proiectul DUAL USV

În perioada 2023-2026, Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava (USV) implementează, împreună cu membrii Consorțiului pentru învățământ dual (agenți economici, unități de învățământ preuniversitar și unități administrativ-teritoriale), proiectul „Performanță în formarea profesională prin parteneriatul cu mediul economic pentru dezvoltarea rutei complete de învățământ dual la USV – DUAL USV”. 

Într-o primă fază, proiectul va cuprinde un număr de minimum 210 de elevi înscriși în învățământul DUAL, în cadrul programelor de studiu derulate de unitățile de învățământ preuniversitar partenere. Acestea vor asigura pregătirea teoretică și practică a elevilor, în laboratoarele proprii, în atelierele și laboratoarele USV, precum și în spațiile operatorilor economici parteneri. USV va asigura întreaga logistică aferentă acestui proces, incluzând transportul, cazarea, masa, asigurările și serviciile medicale pentru elevii participanți.

Elevii care, în urma admiterii pentru anul școlar 2023-2024 în învățământul dual organizat de unitățile de învățământ preuniversitar partenere, vor fi selectați ca membri ai grupului țintă al proiectului DUAL-USV, vor beneficia de burse lunare cumulative din mai multe surse. În primul an de studii, aceste burse vor fi în valoare de până la 800 lei/lună. Elevii admiși în liceele partenere din municipiul Suceava – Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava și Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava – vor primi, din partea Primăriei Suceava, o bursă suplimentară de 100-200 lei/lună.

Candidații care se înscriu la USV, la unul dintre programele de studiu Calculatoare, Automatică și Informatică Aplicată sau Rețele și Software de Telecomunicații / Electronică aplicată, au posibilitatea de a urma în paralel cursurile școlii postliceale, specializarea Analist programator, la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, cu o durată de 1,5 ani, unde vor primi o bursă de 800 lei/lună. Totodată, ei vor avea posibilitatea de a efectua cursuri și stagii de practică la compania ASSIST Software din Suceava (aflată în proximitatea liceului). Desigur, această bursă se va putea cumula cu bursele oferite de USV, în conformitate cu regulamentul de acordare a burselor.

Unitățile de învățământ preuniversitar și calificările pentru care acestea vor organiza admitere pentru anul școlar 2023-2024, operatorii economici cu care acestea vor colabora, precum și numărul de elevi susținuți cu burse prin proiectul DUAL-USV sunt:

Unitatea de învățământ preuniversitar Calificarea Partener economic/număr elevi
Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava Operator la mașini cu comandă numerică SC SIDEM SRL – 15 elevi 

SC TRUTZI SRL – 4 elevi

Sudor SC TRUTZI SRL – 14 elevi
Electromecanic utilaje și instalații industriale SC TRUTZI SRL – 2 elevi

SC SIDEM SRL – 15 elevi

Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava Electrician exploatare joasă tensiune SC AMBRO SA – 15 elevi

SC GERVIS SA – 5 elevi

SC BETY ICE SRL – 3 elevi

SC LOIAL IMPEX SRL – 1 elev

Analist programator postliceal ASSIST SOFTWARE SRL – 30 elevi
Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava Electrician auto SC QUICK TRANSPEDITION SRL Iași – 3 elevi
Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret Mecanic auto SC TOTAL PLUS – 5 elevi, 

SC EGGER ROMÂNIA SRL – 3 elevi

Liceul „Dimitrie Negreanu” Botoșani Mecanic utilaje și instalații în industrie SC ELECTRO ALFA INTERNATIONAL – 10 elevi
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani Electrician exploatare joasă tensiune SC ELECTRO ALFA INTERNATIONAL – 12 elevi
Electronist aparate și echipamente SC ELSACO ELECTRONIC SRL – 10 elevi
Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni Mecanic auto SC TEHNO WORLD SRL – 5 elevi

SC QUICK TRANSPEDITION SRL Iași – 2 elevi

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni Lăcătuș mecanic prestări servicii SC TRUTZI SRL – 9 elevi

SC BETTY ICE SRL– 3 elevi

SC LOIAL IMPEX SRL – 5 elevi

Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman Electrician aparate și echipamente electrice și energetice SC ENERGOICE SRL – 6 elevi

Ești elev și te interesează să-ți dezvolți abilități profesionale adecvate pieței muncii prin educație și formare în sistem dual? Contactează secretariatele unităților de învățământ preuniversitar pentru mai multe informații. 

Ești angajator și vrei să devii parte a dezvoltării regionale prin participarea activă în cadrul Consorțiul pentru învățământ dual? Contactează Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, trimițând un e-mail la adresa: [email protected] sau prin telefon, la numărul: 0230-522978 int. 503.