Calendarul zilei de 1 mai

În anul 1821, turcii pătrund în Moldova , pe la Brăila , și în Țara Românească, pe la Giurgiu, Călărași, Calafat și Bechet, pentru a înăbuși revoluția condusă de Tudor Vladimirescu.

  • 1359: Recunoașterea Mitropoliei Țării Românești, cu sediul la Curtea de Argeș, de către Patriarhia din Constantinopol.
  • 1581: Sigismund Bathory este ales principe al Transilvaniei.
  • 1831: Se înființează, la București, Arhivele Statului din Țara Românească.
  • 1865: Intră în vigoare Codul Penal (aprobat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 21 aprilie/3 mai 1864)
  • 1921: A apărut, la Cluj și București, bilunar, apoi lunar, revista Gândirea, publicație tradiționalistă care tindea să orienteze creația spre valorile autohtone; în paginile revistei au semnat mari scriitori precum Tudor Arghezi, Tudor Vianu, Calinescu, Eliade (directori: Cezar Petrescu la Cluj și Nichifor Crainic la București)
  • 1956: A fost înființat Institutul de Arheologie din București.
  • 1991: A intrat în vigoare Acordul de comerț și cooperare comercială și economică dintre România și Comunitatea Economică Europeană/CEE, ulteriorUniunea Europeană/UE.
  • 1993: A intrat în vigoare Acordul dintre România și Asociația Europeană a Liberului Schimb/AELS.
  • 2002: A început să funcționeze Garda de Mediu, condusă de un comisar național – la nivelul țării, și de un comisar județean – la nivel de județ.
  • 2002: La Salonul Internațional al Invențiilor și Produselor Noi de la Geneva, ediția nr. 30,  România a câștigat 67 de medalii (din care 15 de aur) și trei premii speciale, ceea ce a clasat–o pe primul loc între cele 44 de țări. Printre premianți sunt profesorii Universității Bioterra din București – medalie de aur pentru „vodca ecologica” și de argint pentru sucul fără conservanți „Carotina”.