Camera de Comerț și Industrie Suceava și-a ales noua conducere

Joi, 14 martie 2024, la sediul Camerei de Comerțși Industrie Suceava a avut loc Adunarea generală a Membrilor. Adunarea Generală a fost statutar convocată, Camera înregistrând un număr de 232 membri cu drept de vot la data convocatorului.

 În cadrul ședinței a fost prezentat si aprobat Raportul de Activitate al Președintelui Camerei de Comerț și Industrie Suceava pentru mandatul 2019 – 2023 și a continuat cu analizarea activităților desfășurate până în prezent, a rezultatelor instituției, precum derularea unui număr de patru proiecte cu finanțare europeană în care Camera de Comerț și Industrie Suceava este beneficiar sau partener.

A fost evidențiată preocuparea în ceea ce privește implementarea de proiecte cu finanțare europeană care să aibă ca și rezultat final beneficiul direct al firmelor sucevene, în special cele în care această instituție este eligibilă respectiv, cele de formare profesională, stagii de practică ale studenților și masteranzilor în cadrul companiilor dar și finanțări directe de start-up-uri dar și activitatea curentă reprezentată de activitățile de consultanță și asistență dedicată exclusiv antreprenorilor.

Adunarea Generală a procedat, prin vot, la alegerea unui nou Colegiu de Conducere pentru un mandat de patru ani. Structura colegiului de conducere al CCI Suceava cuprinde 25 dintre cele mai reprezentative firme, care activează în domniile de activitate relevante ale județului Suceava, respectiv industrie, construcții, comerț și servicii, acestea însumând un procent de peste 7% din cifra totală de afaceri la nivelul județului.

Conform votului exprimat, a fost reales în funcția de Președinte al Camerei de Comerț și Industrie Suceava domnul Nicolae TROAȘE, acționar principal al grupului de firme Calcarul S.A.

Conform statutului, cei patru Vicepreședinți ai Camerei de Comerț și Industrie Suceava au fost aleși prin vot de către noul Colegiu de Conducere, în persoana domnilor Robert – Mihai Croitor, Mihai Cernișov, Ștefan Groza și Vasile Armenean.

Echipa de conducere a Camerei de Comerț și Industrie Suceava mulțumește tuturor membrilor care au fost prezenți în cadrul ședinței, pentru fidelitate și îi felicită pentru aportul pe care îl aduc la dezvoltarea economică a județului, exprimându-și convingerea vom rămâne, și în continuare, principala organizație reprezentativă a mediului de afaceri din județul Suceava și că împreună vom identifica și dezvolta proiecte comune în sprijinul comunității de afaceri.