Campanie de promovare a negocierii colective în IMM-uri, desfășurată de ITM Suceava

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava desfăşoară pe parcursul lunii februarie 2024 Campania de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici şi mijlocii.

Conform Legii nr. 367/2022 a Dialogului Social se instituie obligativitatea negocierii colective la nivelul unitãţilor care au cel puţin 10 angajaţi, iniţiativa negocierii colective poate aparţine angajatorului şi/sau oricãreia dintre pãrţile îndreptãţite sã negocieze.

 Potrivit inspectorului șef al ITM Suceava, Romeo Butnariu, în cadrul acestei campanii vor fi oferite informaţii detaliate cu privire la negocierea colectivă, plecând de la principalele beneficii pentru angajaţi/lucrãtori şi angajatori, respectiv:

Avantaje angajaţi/lucrători: mai  multă justiţie socială, drepturi superioare privind condiţiile de muncă şi de angajare, salariile, aplicarea principiului egalităţii de şanse şi tratament, venituri mai stabile şi concilierea vieţii profesionale cu cea de familie.

Avantaje angajatori: asigurarea păcii sociale şi a unui climat de muncă favorabil performanţei, participare mai mare a forţei de muncă la locul de muncă, rezolvarea timpurie a litigiilor de muncă, eficacitate şi planificare bugetară.

Vor fi organizate sesiuni de informare a angajatorilor şi reprezentanţilor sindicatelor şi patronatelor, la sediul instituţiei ITM Suceava, precum şi discuţii cu angajaţii şi distribuirea de materiale informative.