Ce prevede noua lege a educației: Media de gimnaziu nu va mai conta la intrarea la liceu, dispar notele la Arte și Sport, o singură probă scrisă la Bac

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu a anunţat, marţi, că media de gimnaziu nu va mai conta la intrarea la liceu, încă din 2023, când elevii care acum intră în clasa a opta vor da examentul de evaluare naţională. În plus, elevii care vor începe în septembrie anul acesta clasa a şaptea vor avea o şansă în plus, aceea a susţinerii unui examen de admitere într-un liceu. Astfel, din 2024, acele licee care vor demonstra calitatea educaţiei vor avea dreptul să organizeze propriile examene de admitere în liceu, pentru ocuparea a 90% din locuri, 10% din locuri urmând a fi ocupate prin procesul normal de admitere la evaluarea naţională. Examenul de admitere în liceu va trebui şi va fi finalizat înainte de a fi demarată evaluarea naţională, a mai spus ministrul.

”Mă adresez acelor elevi care vor începe în septembrie anul acesta clasa a şaptea. Ei vor avea o şansă în plus, aceea a susţinerii unui examen de admitere într-un liceu. Este vorba despre dreptul care se acordă, prin această lege, colegiilor naţionale şi aici precizez că urmează să redefinim condiţiile necesare pentru dobândirea titulaturii de colegiu naţional. Vor avea ocazia să susţină un examen de admitere în liceu, sau, altfel spus, acele licee care vor demonstra calitatea educaţiei, vor avea dreptul să organizeze propriile examene de admitere în liceu, pentru ocuparea a 90% din locuri, 10% urmând a fi ocupate prin procesul normal de admitere la evaluarea naţională”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Ministrul a arătat că acest proces de admitere în liceu va trebui şi va fi finalizat înainte de a fi demarată evaluarea naţională.

”În acest fel, acei elevi care vor avea această şansă în plus, şi este vorba de elevii care încep clasa a şaptea în septembrie, vor avea şansa să se prezinte la evaluare naţională pentru a putea candida ca şi până acum”, a spus ministrul, afirmând că e nevoie de pregătirea profesorilor din acele licee care doresc să organizeze examen de admitere, pentru a elabora subiecte proprii de admitere.

Locurile rămase neocupate se ocupă prin repartizare computerizată.

”Înainte de vara anului 2024, când va fi posibil concursul de admitere în liceu, valabil pentru cei care încep clasa a şaptea anul acesta, pentru elevii de clasa a opta, este important de ştiut că prezenta lege prevede renunţarea la media din gimnaziu, medii care din păcate şi-au pierdut relevanţa”, a spus ministrul Educaţiei.

O singură probă scrisă la Bac

Despre examenul de Bacalaureat, ministrul Educaţiei a spus că va avea o singură probă scrisă, de evaluare a competenţelor la disciplinele cuprinse în trunchiul comun.

”Este o probă comună, pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările. Această probă constă în evaluarea competenţelor generale, formate pe parcursul ciclului liceal, la limba şi literatura română, la matematică, ştiinţe, istoria şi geografia României şi ştiinţe socio-umane. O singură probă scrisă, care să verifice competenţele de bază, indiferent de filieră, profil, specializare”, a spus ministrul Educaţiei.

Bacalaureatul va cuprinde două probe de evaluare a competenţelor lingvistice, la două limbi de circulaţie internaţională.

”Comunicarea, într-o lume din ce în ce mai globalizată, este absolut esenţială. Vor fi verificate de asemenea, competenţele de bază, echivalente nivelului B1, conform cadrului european pentru limbile străine”, a arătat ministrul.

Elevii care vor promova, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională a competenţelor lingvistice la limbi străine, au dreptul la recunoaterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene”, a mai afirmat el.

Ministrul a anunţat că o altă probă va fi de evaluare a competenţelor digitale.

Examenul naţional se va considera promovat de către absolvenţii învăţământului secundar superior, liceal, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au susţinut proba de evaluare a competenţelor lingvistice la două limbi de circulaţie internaţională şi proba de evaluare a competenţelor digitale şi au obţinut cel puţin nivelul „independent”; au susţinut proba scrisă de evaluare a competenţelor la disciplinele cuprinse în trunchiul comun şi au obţinut cel puţin nota 6; au susţinut probă scrisă la Limba şi literatura maternă şi au obţinut cel puţin nota 6 acolo unde este cazul, a spus ministrul.

Proba scrisă, facultativă, specifică domeniului sau profilului sau specializării nu va condiţiona promovarea examenului de bacalaureat, a arătat ministrul, precizând că va fi la alegere şi are rolul de a-l ajuta în dezvoltarea viitoare.

Cîmpeanu a spus că această probă încurajează elevii să se prezinte la această probă pentru a demonstra nivelul de excelenţă.

Fără note la Arte și Sport

De asemenea, elevii care vor începe şcoala după intrarea în vigoare a noii legi a educaţiei, septembrie 2023, nu vor mai avea note la Arte şi Educaţie Fizică şi Sport ci vor fi evaluaţi cu Admis sau Respins. Orientarea şcolară şi portofoliul educaţional al elevilor sunt lucruri de bază, care vor deveni obligatorii la finalul clasei a opta, a mai spus ministrul Educaţiei. Rezultatele elevilor se exprimă în învăţământul primar din calificative anuale, unice prin arii curriculare, cu excepţia clasei pregătitoare, pe parcursul căreia nu se acordă calificative.

”Pentru elevi am definit o serie de lucruri. (…) Învăţământul obligatoriu va cuprinde grupa mică, începând cu anul 2030, cuprinde deja grupa mijlocie, grupa mare, din învăţământul preşcolar, învăţământul primar, secundar inferior şi învăţământul liceal. Parcursul şcolar şi evaluările elevilor au ca scop evaluarea, orientarea, încurajarea, optimizarea învăţării şi dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare ale elevilor. Evaluarea va fi centrată, conform acestei legi, pe competenţe. În plus, este obligatoriu să se ofere feedback în timp real, elevilor, şi aceste evaluări vor sta la baza planurilor individuale de învăţare”, a spus ministrul.

Sorin Cîmpeanu a arătat că pentru copiii care se vor găsi în luna septembrie 2023 la finalul grupei mari a grădiniţei, cadrul didactic care a asigurat educaţia preşcolarilor trebuie să întocmească un raport de evaluare a competenţelor cognitive, emoţionale şi sociale ale copilului.

Activitatea didactică, pe perioada clasei pregătitoare, va ţine cont de constatările acestui raport, a spus ministrul Educaţiei.

La finalul clasei pregătitoare şi a clasei întâi, cadrul didactic va trebui să realizeze un raport descriptiv de evaluare, atât a dezvoltării fizice, cât şi cognitive, socio-emoţionale, a limbajului, a abilităţilor de citit, de scriere, de calcul matematic şi a dezvoltării capacităţilor şi abilităţilor de învăţare.

La finalul claselor a doua, a patra şi a şasea, elevii vor susţine evaluări naţionale scrise, la limbă şi comunicare şi la matematică. Ministrul a ţinut să precizeze că este foarte important ca aceste rezultate să fie trecute în portofoliul educaţional al elevului.

”Viziunea acestei legi cu privire la portofoliul educaţional este radical schimbată”, a declarat Cîmpeanu.

Rezultatele elevilor se exprimă în învăţământul primar din calificative anuale, unice prin arii curriculare, cu excepţia clasei pregătitoare, pe parcursul căreia nu se acordă calificative. În învăţământul primar inferior se exprimă prin note de la 1 la 10, iar în cel superior şi în cel terţiar tot prin note de la 1 la 10.

”Prin excepţie, la disciplinele care fac parte din ariile curriculare Arte şi Educaţie Fizică şi Sport, precum şi la alte discipline care pot fi stabilite prin ordin de ministru, se acordă calificative de genul Admis sau Respins şi nu note de la 1 la 10, cu excepţia învăţământului vocaţional”, a mai afirmat ministrul.

Cîmpeanu a explicat faptul că acei elevi care vor începe după intrarea în vigoare a acestei legi, nu vor mai avea calificative de la 1 la 10 pentru ariile curriculare Arte şi Educaţie Fizică şi Sport, deci cel mai devreme din septembrie 2023.

Orientarea şcolară şi portofoliul educaţional al elevilor sunt lucruri de bază, care vor deveni obligatorii la finalul clasei a opta, a mai spus ministrul Educaţiel, el arătând că dirigintele şi consilierul şcolar vor avea obligaţia să emită o recomandare de încadrare în educaţia secundară superioară.

Portofoliul educaţional va cuprinde rezultatele înscrise în catalogul electronic, recomandări de recuperare, toate diplomele, certifucatele dobândite la activităţile de învăţare şi se va utiliza din grupa mijlocie de la grădiniţă, fiind obligatoriu pe tot parcursul învăţământului preuniversitar.