cine e dragusanul, ion?
cine e dragusanul, ion?

Ne vom face un obicei din a pune, periodic, în pagină, o situație centralizatoare a PROBELOR asupra imposturii și corupției din presa și cultura bucovineană.

Astăzi: Ion Drăgușanul, Categoria ”Bukowina lui Invers”, o marcă a Ziarului Ducatu’ Bukowina
TOTAL General – 44 dovezi – probate deja de jurnaliștii publicației, până la data de 13.02.2021

din care:

imposturi OPERĂ: 9 dovezi
imposturi CARIERĂ: 17 dovezi
imposturi VIAȚĂ: 18 dovezi


Să mergem, deci, să cerem aprobare

când să vorbim și noi puțin mai tare,

când este ora bună de culcare,

când doare pe acel pe care-l doare

(Adrian Păunescu)

Dacă nu citești la timp, înțelegi prea târziu!

 

Capitolul 1: OPERA lui Ion Drăgușanul – între plagiat, falsificare și mistificarea istoriei naționale

1.1. Plagiat și fals intelectual, cuvinte la ordinea zilei în opera publicistului Ion Drăgușanul.  Conținutul operelor sale este furat și mistificat de pe site-uri care au reguli foarte stricte cu privire la exploatarea lor altfel decât pentru uz propriu, personal, limitat, cu excluderea – sub rezerva activării unor sancțiuni, inclusiv penale – utilizării lor în scopuri comerciale sau care frizează sau pot fi asimilate unor activități aducătoare de venit, fără plata cuvenită…

În acest sens, cităm secțiunea platformei de imagini a Bibliotecii Naționale a Austriei și site-ul onb.wg.picturemaxx  cu lucrările pictorului Franz Jaschke, din care impostorul Gâză Dăgușanul preia copios, de foarte multe ori atribuind operelor titluri fanteziste.

Fotografiile fac parte integrantă din site-ul oficial ONB –  Click!  Oesterreichische Nationalbibliothek – Bildarchiv Austria, însă cu acestă secțiune întreagă de precizări privind regimul juridic și comercial al reproducerilor – Click AICI!, din care extragem Cap. ”2.1. InteressentInnen und dann BenützerInnen können sich online registrieren, um Reproduktionen von Beständen der Österreichischen Nationalbibliothek (Bildarchiv, sonstige Reproduktionen) zu bestellen” adică, în română „… 2.1. Părțile interesate și apoi utilizatorii se pot înregistra online pentru a comanda reproduceri ale fondurilor Bibliotecii Naționale austriece (arhivă de imagini, alte reproduceri)…”, ș.c.l…

Prin urmare, impostorul fără surse, scormonitorul în arhivele Ethernet – Gâză Drăgușanul, evită în mod vădit să se conformeze exigențelor legale ale proprietarului imaginilor și face bani, vânzându-le în diferite maniere, cu alt TITLU, că nu știe germana în caractere gotice (!!!), că nu vede bine, că nu-știu-ce…. Din acest motiv (însă nu numai din acesta!) ocolește imaginile cu wattermark, le găsește pe cele provenind din aceeași sursă austriacă dar fără marca de interdicție a utilizării abuzive, după cum vom da un exemplu, mai jos… Asta nu implică deloc faptul că dumnealui ar ști sau ar avea conștiința vreunui furt, dimpotrivă, el le consideră capturi, obținute dintr-un fel de preerie care este internetul, prăzi cu care se intabulează și pe care le dedică copiilor săi…Click AICI! (vezi dedicația originală)

Ion Drăgușanul - furt de proprietate intelectuală
Ion Drăgușanul – furt de proprietate intelectuală

„..Închin această colecţie iconografică urmaşilor mei clujeni,
nepotului
Darius-Andrei
şi copiilor mei
Ana Cozmina şi Mihai Ignat,
şi
Andi Drăgușanul…

Această colecție „iconografică” nu fusese făcută de nimeni pentru a fi închinată de către un hoț copiilor săi, nu fusese nici măcar pierdută, pe la Mereni, pe islazul comunal, ca să fie recuperată. Ea există prin lucrarea unor cercetători autentici care au raspândit-o, prin internet, exact ca pe o expresie a democratizării și liberalizării accesului la informație, inclusiv culturală

Originalul a fost plagiat de Drăgușanul de aici Click! – Hadtörténeti Intézet és Múzeum și reprezintă, conform Institutului și Muzeului de Istorie Militară ungar,  reprezentarea ”ofițerilor maghiari într-o descriere germană de la sfârșitul secolului al XVII-lea” și în niciun caz personajele impostorului din armata transilvană, din iconografia închinată neamului Drăgușanul.

Năravul prost de a fura și de a se intabula cu bunul furat are și o explicație mai degrabă amuzantă, Gâză Drăgușanul nu știa, de la începutul raporturilor sale cu internetul, că accesul este public, egal (în principiu) și are a da socoteală pentru orice abuz… S-a aflat și se află în situația jenantă a unora de vârsta sa care au învățat târziu să se acomodeze cu rigorile pieței informației, iaca așa a devenit el un erudit”, un savant”, ciupind de pe internet crâmpeie pe care le vinde apoi la bucată sau la pachet, pentru bani buni, profitând și de ignoranța unor cumpărători…

 

1.2. Furt intelectual și mistificarea istoriei. Imagine, secțiunea ICONOGRAFIE ARDELEANĂ reprezintă pentru Drăgușanul o „Casă a naţionalitaţilor”!?!

Falsurile din OPERA lui Ion Drăgușanul

Iată inscripția: „Klausenburg: Das Gebäude des Siebenbürger ungarischen Kulturvereines. Das Nationaltheater.
Aceasta este inscripţionarea, foarte vizibilă, de pe imaginea reprodusă de impostorul Drăgușanul-Gâză și tradusă în stilul consacrat de poetul mehadian State Prodănescu, mai exact transliterarea acelei inscripţiuni în germana modernă. Operaţiune care nu este chiar atât de dificilă, mai ales pentru cineva care își trage seva culturală din vânjoasa tulpină a internetului.

Tradusă corect, (operațiune iarăşi la îndemâna oricui…) sună cam aşa: „Asociaţia Culturală Maghiară din Transilvania. Teatrul Național” ceea ce se referă, fără echivoc, la: Teatrul Național din Cluj-Napoca Click AICI! (vezi istoricul Teatrului) și nu la Casa Naționalităților din mintea creatoare a lui Ion Drăgușanul. Asta înseamă, la domnia sa, să fii creator și înfăptuitor – să mistifici, să falsifici!

ion dragusanul fals
Mistificarea istoriei: prima clădire a Teatrului Național din Cluj, devine, în opera lui Drăgușanul – Casa Naționalităților

Avem aici nu doar PLAGIAT de imagine, ci și creație – cum ar spune Maestru’ la FALSIFICARE ! Deci… IMPOSTURĂ! Această împrejurare, care nu este deloc singulară în vasta OPERĂ internautică, cea culeasă cu grebla, ca pentru niște vite de pripas, ne îndreptăţeşte să credem că va trebui să-l îndemne să ceară în scris, după metodologia prevăzută de actele normative atârnătoare ba chiar și tangente, O NOUĂ derogare sau o dispensă, cum ar zice dumnealui, ca pentru persoanele încadrate în unitaţile de cultură, care au REZULTATE VALOROASE în activitatea artistică, y compris în Photoshop

 

1.3. Furt intelectual, falsificare și mistificarea istoriei. Site-ul “Click! Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild – Bukowina”  –  (de unde plagiază curent de pe internet Ion Drăgușanul, adică, de unde își trage savantlâcul), cu link-ul aici: https://austria-forum.org/web-books/kpwde20de1899on și cu această pagină conținând fotografia originală, Click aici!: http://austria-forum.org/web-books/kpwde20de1899onb/00000217

ion dragusanul fals
fotografia ORIGINALĂ

…”Recunoasterea paternității”, adică, pur si simplu, tatălui i se prezintă pruncul, într-un interior românesc din Bucovina, de către moaşă, în timp ce lehuza zace în pat…
Ei, dar cum apare pe site-ul impostorului www.dragusanul.ro, pe aceeași pagină, una lângă alta, fără echivoc, cu – atenție mărită! – indicarea savantă a doi pictori diferiți, niciunul având vreo legătură cu lucrarea… Link-ul impostorului este https://dragusanul.ro/illustrierte-bukowina-traditii/

Noi am făcut print-screen pentru Dvs și pentru JUSTIȚIE, în cazul în care va vrea să ascundă FALSUL și IMPOSTURA. Iată cum inventează Drăgușanul alte titluri, alte prezentări și alți autor, cu aceeași fotografie la două lucrări diferite ale domniei sale:

ion dragusanul fals
Ion Drăgușanul – dovezi cu falsuri din opera sa culturală, luată de pe internet și publicată pe banii publici ai CJ Suceava

În colțul din dreapta, jos, al originalului, scrie așa: ANERKENNUNG DER VATERSCHAFT – Recunoașterea paternității… atenție la pictor: Eugen Maximowicz…

Drăgușanul are alt titlu și alt autor: a se vedea și link-ul dragusanul.ro, pentru a nu fi dubii

 

1.4. Un exemplu elocvent ar ilustra mai bine toate cele de mai sus. În monumentala  „Iconografie ardeleană” a eruditul acoperit cu praf ethernetic Gâză-Drăgușanul, dedicată copiilor săi, conform mai sus, dumnealui publică această imagine.

Click AICI pentru a vedea falsul postat de Ion Drăgușanul: https://dragusanul.ro/iconografie-ardeleana-asezari-rurale/

ion dragusanul fals
Un fals postat de Ion Drăgușanul

Cin’ să fie autorul? Pataky, mare pictor maghiar, pentru care domnul Gâză Drăgușanul are o slăbiciune fatală, fiindcă numai buclucuri i-a făcut! Insă nu te poți opune chemării istoriei culturii numai pentru că un oarecare Pataky, mare pictor maghiar, nu este suficient de explicit.

Undeva, în partea din stânga, nu chiar jos, sunt și ceva indicii cu privire la localitatea inspectată, vedem: BOICZA, scris cu dușmănoasele gotice…, dar, la impostor avem “Așezare transilvană inspectată de autoritați”!

Să reţinem, în treacăt, că, unde nu prea biruie, impostorul Gâză Drăgușanul se scoate cu “așezare transilavană” sau “cetate transilvană” sau “biserică transilvană” sau “moară de apă transilvană”, ca sa evite interpretările inamicale, deoarece, cam toate, au titluri date de respectivii autori transilvani agreați în lucrarea pe care – nimeni nu știe de ce – dumnealui se simte obligat să ne-o ofere, în palpitante foiletoane, adică “Die Osterechisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild”, mai exact, pe românește, “Monarhia austro-ungară în cuvinte și imagini”, din care dumnealui scoate la greu imaginile, cât privește cuvintele, e mai greu… Ca să avem ce comenta, iată şi imaginea nemţească, neajustată de impostorul Gâzâ Drăgușanul cu mijloace despre care vom vorbi în alta parte:

Original. Stupoare totală! Se vede clar că este lucrarea lui Ladislaus Pataky şi se referă la ceva ce se cheamă BOICZA !

Apoi, în imaginea (iconografia…) originală sunt 6 (șase) bucăți de așa-ziși inspectori, domnul Gâză Drăgușanul a “ras” cca una bucată inspector, primul, din motive necunoscute! Să fie, cumva, vorba de unele asemănări supărătoare, să fie primul inspector autoritar un prototip al domnului Varvaroi, un fel de “nomen odiosa”?? Dar oricum, metoda consacrată prin care dispare o persoană din imagine, e aceeași cu metoda prin care apare Ion Drăgușanul, tânăr fiind, în nenumărate fotografii printate ”cu vechi”: mult, mult Photoshop tradițional, adică creație de impostură!

Autorităţile statului austro-ungar care inspectează aşezarea prezintă și nişte caracteristici suspecte, care ţin de etichetă… Să băgaţi de seamă că primul seamănă mai degrabă cu un marţafoi, este descheiat la nasturi, cu excepţia celui de la gât, are pantaloni cu bazon, nişte ceva ce seamana a teneşi de Drăgăşani în picioare! Și ceilalţi poartă căciuli tuflite, cumva, a liberare, ţinută neglijentă, încât stai să te întrebi dacă nu cumva au terminat o inspecţie desfăşurată în regim de fapte de corupţie sau asimilate, să fi consumat ceva cu edilii iar în tăbârcile alea atârnate în lateral să fie ceva şpagă!…

Crudul adevăr, care îi disculpă pe bieţii “inspectori”, este acela că imaginea este doar reproducerea unui desen al lui Laszlo Pataky, un pictor maghiar, intitulat “BOICZA”, pe româneşte „BĂIŢA”, o localitate miniera de lânga Deva, unde se exploata minereul aurifer înca de pe vremea romanilor…

Iar ”inspectorii” lui Drăgușanul sunt, de fapt, nişte mineri necăjiţi, care se întorc de la muncă…
Mai sunt multe astfel de “clape” trase de scorţosul mare pictor maghiar Pataky domnului Gâză Drăgușanul, pe care le vom furniza cu titlu de desert, să le guste și sprijinitorii mai mult sau mai puţin (o)culţi ai impostorului Drăgușanul…

Rezumând, este limpede că geniul din Mereni (localitate adăugată de dumnealui, prin dumnealui, la Bukowina!) s-a eschivat, nu a vrut, rușinos cum este, să se știe că a copiat un desen din “Die Osterechisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild”, ceea ce nu exclude practica sa curentă, aceea că el improvizează câte un titlu, ceva care să fie despre Bukowina, despre Ardeal, apoi caută un desen, o imagine care s-ar potrivi…

 

1.5. Analizăm o operă aici: http://dragusanul.ro/din-patrimoniul-iconografic-bucovinean/

ion dragusanul fals
Falsul lui Ion Drăgușanul

 

…cu un comentariu țâfnos, arogant, superior, dar și savant:

Şi totuşi, mărturiile iconografice vechi, deşi plac tuturora, nu înseamnă memorie bucovineană, decât în măsura în care ne umplu alţii buzunarele cu tezaurul mărturiilor despre străbunii noştri. Tocmai de asta, Bucovina, în vechea iconografie austriacă, este privită cu o duioasă compasiune şi cu o aţâţată curiozitate faţă de exotismul ei oriental. Oricum ar fi, mărturii există şi ne aparţin tuturor. Tocmai de asta le tot adun şi vi le pun la dispoziţie fără mofturi de autorlâc, precum fac atâţia, care se visează ba Knapp, ba Jasckhe, şi revarsă lăbărţoase semnături apropitar-intelectualiste peste ceea ce nu le aparţine.”

Să nu aveți îndoieli ce spune Drăgușanul: este o mică incursiune/digresiune în „…patrimoniul iconografic bucovinean…”, o așchie, vezi bine, din „vechea iconografie austriacă” în măsura în care, nu-i așa, „ne umplu alții buzunarele cu tezaurul mărturiilor despre străbunii noștri”! Adânc, adânc ca un puț părăsit dar plin de hoituri, pentru că iată leacul: „vi le pun la dispoziţie fără mofturi de autorlâc, precum fac atâţia, care se visează ba Knapp, ba Jasckhe, şi revarsă lăbărţoase semnături apropitar-intelectualiste peste ceea ce nu le aparţine.”

Ceva demn de covălia „ISKRA”, potcovăria de cai morți & spade identic naturale, practic surori gemene ale celei de la Istanbul, unde iaste jupân ursu, însă nu numai el ci și asocierea ocultă, nași & cumetri, care îi organizează expoziții cu contrafaceri și îi garantează și auteticitatea, primindu-l în strâmtul cerc de „istorici” bukowineni…
Iată și o imagine decupată din OPERA sa, peste care impostorul a aplicat un filtru Photoshop, cu comentariul țâfnos de mai sus

Ion Drăgușanul: patrimoniul iconografic bucovinean !!! FALS!

Și în fine, imaginea originală, fără filtrul Photoshop, pe care și-a însușit-o fără nici o ezitare, sub un alt titlu, complet aiurea, cum e și reprezentarea subiectului în mintea sa.

Asediul Sevastopolului – FOTOGRAFIA ORIGINALĂ

Titlu: Belagerung von Sewastopol, 1854-1855. Beschreibung: Panoramakarte. Farblithografie von Gerhart & Albrecht = Asediul Sewastopolului Click AICI!.
Pentru oameni destupați, imagini merită văzute și aici: Asediul Sevastopolului Click AICI!, cel mai mare oraș aflat în Crimeea – peninsulă anexată în prezent la Federația Rusă, și în niciu un caz, precum prezintă impostorul imaginea cu Austria și patrimoniul iconografic bucovinean.

Mai mult, în Asediul Sevastopolului Click AICI!.  se observă până și dispunerea formațiunilor de atac, apartenența lor statală, după steag, corespunzător acestei hărți care, vă asigur, nu este clasificată: (click pe imagini în site, pentru detalii excelente…). Este vorba despre aliații britanici și francezi care au decis, după bătălia de succes a Almei din 20 septembrie 1854, să nu facă un atac direct asupra bazei navale rusești și a orașului Sevastopol din nord, ci să mărșăluiască în jurul orașului și să-l asedieze din Sud și Est.

În 25 și 26 septembrie 1854, armatele britanice și franceze, cu un contingent turc, au finalizat marșul, pe podul Traktir peste râul Tchernaya și pe dealurile Fedioukine.

 

1.6. Iată și proprietatea asupra limbii române, acest petit hors d’oeuvre… inutil să precizăm că urmează…ce zice eruditul Gâză-DrăgușanulAuspicii = ospicii… Vă lăsăm dumneavostră, cititorilor, plăcerea de a căuta în dicționare, accesibile chiar online, să vedeți, singuri, diferența!

…în Bucovina (la Suceviţa se ridicase un monument, în onoarea vizitei lui, din vara anului 1885, când a cumpărat şi două tablouri de Eugen Maximovici, mobilier, covoare şi ţesături ţărăneşti), s-a ivit pe lume sub aparente OSPICII  favorabile, iar bucuria viitorilor supuşi…”(!!!) conform Cilk AICI! http://dragusanul.ro/1858-nasterea-nefericitului-arhiduce-rudolf/

dragusanul agramat
Drăgușanul, un agramat! auspicii=ospicii. pentru el!  Bucovina culturală este pe mâini bune!

Nefericitul prinț Rudolf, cu care acest quasidomn are ce are mai din urmă, este de două ori nefericit, după cum vom evoca mai jos, deoarece:

 1. S-a născut sub aparente ospicii, ceea ce nu este de ici de colo, dvs. să fiți născuți în ospicii, fie ele și aparente, ați fi fericiți? Drăgușanul confundă, într-un fel de autodenunț tranșant, în care recunoaște fără echivoc că este un impostor agramat, deci confundă “auspicii” cu “ospicii”, ceea ce spune multe despre penibila sa subcultură.
 2. Apoi, mai este (a fost …) nefericit deoarece a ajuns, fără voia sa, în falsa OPERĂ a șarlatanului Drăgușanul, șarlatan care l-a băgat în atenția noastră, acei ”neica-nimeni” care îl fac, pe arhiduce, martor/mărturisitor la imposturile lui Gâză-Drăgușanul.

 

1.7. Dacă nu credeți, iată ce îi mai pune Drăgușanul în cârcă nefericitului prinţ de coroană Rudolf, cu altă ocaziune…. iar, în prostia sa, impostorul face 2 falsuri (în 2 acte materiale diferite) cu aceeași imagine peste care a aplicat filtre Photoshop distincte pentru a induce în eroare. După cum vedeți, raportat la originalul de mai jos, în mintea creatorului prin fraudă, aceeași imagine are reprezentări și explicații diverse, are titluri felurite, și între cele două falsuri dar și față de original:

ion dragusanul fals
Drăgușanul – Mistificarea istoriei Bucovinei. Multiple falsuri ale aceluiași original plagiat.

Originalul la ceea ce, de fapt, este multiplu falsificat mai sus, este nici mai mult nici mai puțin, decât o reprezentare a unei ”scene de la o vânătoare de urs”, așa cum am tradus noi mai jos și cum apare înscris în limba germană, care-l păcălește foarte des pe culturnicului Drăgușanul:

dragusanul impostor
Dovadă! Drăgușanul este un impostor, plagiator și falsificator multiplu

 

1.8. Iată cartea publicată de Ion Drăgușanul: „Radăuți, în mărturiile vremurilor”, dovadă menită să înlăture definitiv prejudecățile insinuate/înșurubate prin monografii desuete, neagreate de către acest geniu al Obcinelor Mici&Mari:

publicist Ion Drăgușanul: Rădăuți, în mărturiile vremurilor – impostură decontată din bani publici

…și în OPERA sa dragușanul carte, iar ca să nu existe discuții la proces, după cum se spune:

Impostorul Drăgușanul falsifică imaginea și autorul, atribuidu-le altcuiva! Chiar și în acest fals, apare, în drepta jos, autorul real!

Iată și imaginea autentică, imagine a orașului CERNĂUȚI (în niciun caz Rădăuți!), atenție și la autor:

ion dragusanul mincinos
orașul CERNĂUȚI (în niciun caz Rădăuți!). Autor real, dreapta jos: Rudolf Bernt

Die Landeshauptstadt Czernowitz in der Gegenwart, von Rudolf Bernt
Landeshaupstadt Czernowits… Click! AICI pentru originalul de unde a PLAGIAT impostorul Ion Drăgușanul.

Se poate vedea, mai sus, și autorul: Rudolph Bernt… Comparați cu imaginea de pe site și vedeți ce autor inventat dă impostorul acolo… Mattias Adolf Charlemont.

…dar și o sursă de „iconografie”, fie ea bucovineană, sau ardeleană, sau cum o mai fi aceasta ignorată sau chiar sfidată prin deturnare de către impostorul Gâză Drăgușanul, în mod vădit, ceea ce spune mult și despre limitele sale în savantlâcul cu care s-a intabulat, selectiv, pe Internet…

De aici Click!  Illustrationen im Kronprinzenwerk – Bukowina mulge net-ul impostorul Gâză Drăgușanul, și în niciun un caz din scormonitul asiduu în Arhivele Naționale, precum afirmă mincinos individul!

 

1.9. Drăgușanul citează din presa străină, deci nu că ar zice el, ci citează ceva cică original. Mai jos, câteva dintre imbecilitățile prezentate public de dumnealui drept adevăruri culese din presa internațională, în fapt, colaționări pripite de imagini botezate alandala, aiurea, la plesneală, mizând pe necunoașterea subiectului sau a categoriei ori a sursei sau a metodei, deci, hoț de internet…

„ …Le Miroir, 20 august 1916: Şarjă căzăcească în Bucovina
*
Imaginile din Războiul Reîntregirii Neamului, în Bucovina, care completează setul de acum câteva zile, sunt publicate pentru prima dată în Bucovina, după un secol de nepăsare. Sunt mărturii cutremurătoare despre noi, despre antecesorii noştri şi despre cumplita nedreptate făcută bucovinenilor şi datorită laşităţii cuplului de cârmuitori ai regatului românesc Brătianu – Ferdinand, dar şi datorită statornicei credinţe faţă de tronul austriac, pe care o purtau bucovinenii.
*
Până de curând, îmi închipuiam că sunt puţine mărturii despre Bucovina anilor de calvar ai Primului Război Mondial: cele câteva fotografii păstrate în biblioteca Academiei Române, cele câteva caricaturi din presa vremii, care satirizau laşitatea nepăsătoare a Regatului României în faţa ororilor care se petreceau în Bucovina, precum şi cele câteva mărturii inexpresive din cărţile lui Teodor Bălan şi Ion Nistor. Mărturii, însă, există berechet, dar trebuie căutate prin memoria popoarelor înzestrate cu memorie. Ceea ce şi fac eu de câteva zile.

ion dragusanul fals
Ion Drăgușanul – fals, mistificarea istoriei românilor. A bucovinenilor

Iată pagina ORIGINALĂ din Le Miroir, 20 august 1916:

DRAGUSANUL FALS
Cavalerie britanică, la antrenament, în PICARDIA!

…și aceeași imagine din alte surse, abundente dealtfel… a se căuta pe Google ”World War I. In Picardy, British cavalry training (1916) – Image ID: CW5YBC” sau a se da Click pe link-urile de mai jos:

Ramsbottom Branch of The Royal British Legion Click AICI!

National Army Museum Behind the scenes: British cavalry and the Western Front Click AICI!

NAM Cavalry on the Western Front Click AICI!

ion dragusanul fals
În imagini: detalii despre cavaleria britanică, dar și despre cavaleriștii cazaci, kior să fii ca să nu pricepi că nu are legătură cu reîntregirea neamului în Bucovina! Nu că ar fi prima dată, un caz izolat…

Pentru cine dorește, și este interesat, iată întreaga colecție originală Le Miroir,1912-1920 – Click AICI!

Aproximarea, by-pass-ul (adică luarea pe arătură, de-a curmezișul) reproduc starea discursului interior al domnului Gâză-Drăgușanul, care prezumă, în mod greșit, după cum se vede, că are de-a face doar cu năuci de talia sa

În acest exemplu este evidentă concepția sa despre informația obținută de pe internet, ca despre o pradă, fac ce vreau cu ea, apoi, la urmă, o dedic apropiaților și fac și o expoziție, la muzeu, la prietenul Ursu – doctor în spade…

 

Capitolul 2: CARIERA lui Ion Drăgușanul: între atribuțiile de serviciu și ilegala publicistică, contrafăcută, decontată din bani publici

2.1. De ce NU poate/putea Ion Drăgușanul presta alte activități, precum cele de jurnalism sau publicist electoral ori defăimător? De ce spune impostorul că nu e funcționar public – salvarea la care speră pentru a nu fi tras la răspundere ?!

Iată și dovada în care se invocă un ordin de ministru, dar nu se spune nici măcar care este decizia sau aprobarea privind ”substanța” impostorului. Știți ce salariu are Ion Drăgușanul acum în 2021 ?
 • În prezent, Ion Gâză Drăgușanul, prin statutul său, de bugetar contractual, se supune reglementărilor OUG nr. 57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV publicat în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019.
 • Însă, înainte de iulie 2019, respectiv la data FAPTELOR ADMINISTRATIVE și PENALE, Ion Drăgușanul nu putea exercita alte atribuții în afara limitelor prevăzute prin fișa postului  100/15.12.2014, a deciziei nr. 258/22.12.2014, a regulamentelor interne ale instituției publice angajatoare, ale Legii 53/2003-Codul muncii și Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice. Ion Drăgușanul nu a putut face niciodată dovada vreunei decizii interne emise de managerul Centrului Cultural Bucovina, pentru extinderea limitelor de competență sau preluarea de noi atribuții și responsabilități ce țin de sfera relațională externă a titularului de post în cadrul instituției publice angajatoare;

 

2.2. Ion Gâză Drăgușanul era ținut atât de fișa postului care nu-i permitea o activitate publicistică politică ori defăimătoare, cât și de Legea nr. 477/2004 privind Codul de etică și conduită a bugetarului contractual.

Fișa de post cu atribuțiile lui Ion Drăgușanul, angajat ca funcționar al statului român la Centrul Cultural Bucovina

Ion Gâză Drăgușanul era ținut atât de fișa postului care nu-i permitea această activitate, cât și de Legea nr. 477/2004 care prevedea  la secțiunea

Activitatea publică

la art. 9 alin (1): ”Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.”, iar

Libertatea opiniilor la art. 8:

 alin. (1) ”În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

alin. (2) În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.

alin. (3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.”

 • Ion Drăgușanul nu putea presta activitatăți de jurnalism (presă politică de forum, de blog, mainstream, advocacy, de lobby, etc.) tocmai pentru că aceste activități erau activități publice incompatibile cu statutul socio-profesional al lui Ion Drăgușanul și legislația specifică aplicabilă acestuia. De asemenea, contrar a ceea ce afirmă mincinos pe propriu site, Ion Drăgușanul nu putea presta activități de investigații specifice profesiei de jurnalist și nicio activitate de jurnalist defăimător în mediul on-line, ci doar activități de recuperare a memoriei culturale bucovinene (conf. fișei de post – cap. atribuțiile postului, parag. 4) și eventual publicarea acestorapentru că altfel ar interveni  fie starea de incompatibilitate,  fie s-ar încălca administrativ Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, valabilă la data faptelor.

Mai mult, art. 18 alin (2) din Legea 477/2004 prevede exact contrariul la ce face Ion Gâză-Drăgușanul: ”Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.”, iar

alin (4) ”Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.”

Concomitent, chiar și în concediu de odihnă sau în afara programului de lucru de la Centru Cultural Bucovina, impostorul Gâză-Drăgușanul este ținut tot de respectarea întocmai a Codului de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (L. 477/2004), de restrângerea exercițiului unor drepturi, datorită naturii funcției deținute și trebuia să respecte întocmai Art. 12 alin (1) și (2) din acest act normativ:

Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei:

     (1) ”În relaţiile cu personalul contractual şi funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate”.

(2) Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:

   1. întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
   2. dezvăluirea aspectelor vieţii private;
   3. formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase”

 

2.3. Conform dispozițiilor art. 1 alin. 1 punctul 36, teza a doua, din Legea nr. 176/2010

…personalul instituțiilor și autorităților publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetare” are obligația de a completa declarație de avere și declarație de interese.

Începând cu data intrării în vigoare a actului normativ precizat și până la data prezentei, Ion Drăgușanul nu a completat niciodată declarația de avere sau de interese, deși face parte din rândul personalului angajat cu contract de muncă (fiind, în perioada 2009-2019, bugetar contractual în baza L. 53/2003 și L.477/2004), iar prin calitatea sa de responsabil de proiect, administrează și implementează proiecte finanțate din fonduri bugetare aprobate de un for legislativ (plenul Consiliului Județean Suceava).

Extras Fișa postului Ion Drăgușanul

Deși Ion Drăgușanul în perioada 2009-2019 nu se supunea L. 188/1999 ori OUG nr. 57/2019  acesta era asimilat funcției publice în baza art 175 alin. 2 coroborat cu art. 308  N.C.P., în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul Centrului Cultural Bucovina, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava. Oare de ce nu și-a depus, Ion Drăgușanul, declarația de avere? Avem acest drept de a ne întreba?! Ei bine, DA!

 

2.4. Volumul de poeme în acrostih publicat din banii publici ai Consiliului Județean Suceava, volum fără o utilitate publică și valoare culturală confirmată de vreun specialist în domeniu, intitulat pompos ”Cântecele Despovărării”, autor fiind Ion Drăgușanul. Vă rugăm a reține incompatibilitatea, dar și nenumăratele conflicte de interese (triplu, cvadruplu, cvintuplu, etc.) ale lui Ion Drăgușanul, în cazul acestei manifestații artistice – Serbările Memoriei – lansare carte Cântecele Despovărării – raportat la atribuțiile din fișa de post ale salariatului Ion Drăgușanul, angajat al Centrului Cultural Bucovina, aflat în subordinea Consiliului Județean Suceava.

Cântecele Despovărării – Ion Drăgușanul – abuz în serviciu și folosirea funcției pentru favorizarea persoanei

Ion Drăgușanul este atât beneficiarul real și autorul cărții (buget de tipărire: 4.900 lei), este persoana care a propus înscrierea cărții în planul editorial al Centrului Cultural Bucovina (votat ulterior de consilierii județeni – pentru bugetare și decontarea costurilor, în forma Calendarului Cultural al județului Suceava), fiind în același timp și responsabil de proiect din partea instituției publice, este și cel care a întocmit/elaborat și semnat caietul de sarcini din partea instituției, s-a ocupat de atribuirea licitației către Mușatinii-Assist iar, mai mult, fiul său, Andrei Teodor Drăgușanul este beneficiarul contractului de prestări-servicii pentru proprietate intelectuală cu nr. 1/06.01.2015 (în valoare de: 1.260 lei) în cadrul evenimentului de lansare a cărții inclus fraudulos sub titulatura manifestării culturale intitulată generic ”Sărbătorile Memoriei”, manifestare gestionată și coordonată de tatăl său (conf. fișa de post a angajatului Ion Drăgușanul).

 

2.5. Festivalul internațional Bucovina Rock Castle – organizat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina: multiple conflicte de interese – folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane.

Ion Drăgușanul: incompatibilitate și conflict de interese penal – Drăgușanul este și întocmitor-licitator și beneficiar, este și coordonator proiect și autorul proiectelor, este și salariat CCB și contractor pe alte tipuri de state de plată + fiul plătit regește pe proiectele tatălui său

Ion Drăgușanul este autorul proiectului cultural Bucovina Rock Castle, fiind persoana fizică (reprezentantul fundației culturale ”Bucovina Viitoare”) care a propus înscrierea festivalului în planul editorial al Centrului Cultural Bucovina (conform atribuții din fișa postului, votat ulterior de consilierii județeni – pentru bugetare și decontarea costurilor – în forma Calendarului Cultural al județului Suceava), dar este și coordonatorul/responsabilul de proiect, este și persoana care gestionează bugetul festivalului (buget de cca. 250.000-300.000 lei/ediție), este semnatarul proiectului editorial, este semnatarul documentațiilor de atribuire pentru serviciile subsecvente festivalului, este semnatarul deciziilor de constituire a juriului festivalului (fără a avea o decizie managerială în acest sens), este și beneficiar al banilor prin fundația personală pe care o gestionează (face plăți și deconturi către furnizori și invitați/participanți), iar fiul său, Andrei Teodor Drăgușanul este director artistic al Festivalului Bucovina Rock Castle (fără a avea o decizie managerială în acest sens, ci în baza dispoziției lui Ion Drăgușanul), este și participant în cadrul concursului-festival, face parte și din juriul concursului-festival  și este și remunerat financiar prin contracte de prestări-servicii cu onorarii semnificative (pentru perioada 2011-2019) pentru activitatăți prestate în proiectul finanțat public și coordonat de tatăl său (câteva exemple: contractele de prestări-servicii cu nr. 72/15.06.2012, 90/01.08.2012 și 97/13.08.2015 încheiate de Centrul Cultural Bucovina cu membrii familiei Drăgușanul).

 

2.6. În cazul serviciilor de tipărire cărți, acele scrieri personale decontate de Ion Drăgușanul din banii publici, s-au folosit mai multe coduri CPV, deși toate aveau același obiectiv: CPV 79823000-9 (servicii de tipărire și livrare), 79810000-5 (servicii tipografice), 79800000-2 (servicii tipografice și conexe), 22110000-4 (cărți tipărite), etc. Ca să înțelegeți, dacă ar fi fost toate grupate pe același cod CPV (cum ar fi fost normal, toate având același obiect!) atunci nu se puteau face nenumărate achiziții directe of-line cu câștigătorul indicat de Drăgușanul – Tipografia Mușatinii Assist, ci ar fi trebuit organizată o licitatie deschisă on-line ce se publica în Sistemul Electronic de Achiziții Publice SEAP și care însemna documentații complexe, mai mulți ofertanți și o procedură transparentă pentru toată lumea.

De regulă, erau două metode practicate pentru trucarea licitațiilor: Prețul era stabilit anterior cu firma cumătrilor și apoi se aduceau alte contra-oferte mai mari – falsificate, dar cu ștampilă.   Dacă apăreau alți concurenți, prețul final al Mușatinii se stabilea după ce se cunoștea acea ofertă deja primită. Celelalte contra-oferte erau, de asemenea, falsificate.

 

2.7. Am mai precizat în articolul ”Click! Minciunile și falsurile marca Drăgușanul” că nimeni, dar nimeni, nu are nimic de reproșat evenimentelor culturale care sunt necesare, oportune și aproape ireproșabil derulate de CJ Suceava, proprietarii, finanțatorii și organizatorii neștiuți, dar REALI ai acțiunilor culturale asumate și furate, pe persoană fizică, de impostorul Ion Drăgușanul.

     Că nimeni nu reproșează absolut nimic artiștilor, voluntarilor și celorlalți salariați onești implicați, de un bun simț și o dăruire extraordinară, care chiar au făcut sacrificii pentru, spre exemplu, festivalul Bucovina Rock Castle sau Zicălașii. Noi, ce  avem de reproșat, avem cu CORUPȚII și IMPOSTORII care falsifică și mistifică istoria Bucovinei și fură banul public!
Ion Drăgușanul scoate bani, abuziv, din instituție prin intermediul unor ONG-uri și asociații pseudo-culturale. Aici, cazul Zicălașii, unde toți artiștii au în atribuțiile de serviciu (fiind plătiți ca angajați ai CCB) să facă ceea pentru ce încasează bani și prin asociații false.
       Atenție! nu proiectul/formația ”Zicălașii” este problema, ci Asociația Culturală ”Zicălașii”, CUI: 34754475, înregistrată la domiciliul lui Petru Oloieru – salariatul Centrului Cultural Bucovina, este controlată tot de Ion Drăgușanul, fiind o altă fundație/asociație prin care se dirijează resurse publice către persoane salariate ale instituției.
       Din proiectul cultural ”Zicălașii” fac parte salariații Centrului Cultural Bucovina sau ai secțiilor subordonate (ca membrii ai formației ”Zicălașii”: nemaipomeniții artiști Petru Oloieru, Răzvan Mitoceanu, Narcis Rotaru, Mihăiță Cotos, Adrian Pulpă, Ionuț Chitic, coordonați de Ion Drăgușanul) aceștia având în obligațiile de serviciu și atribuțiile postului participarea la evenimentele culturale ale instituției angajatoare, dar prin intermediul ONG-ului intitulat cu același nume – Asociația Culturală ”Zicălașii” aceștia își alocă resurse publice suplimentare salariilor (prin procedură de achiziții publice forțate, și contrar legii).
       Responsabilul/coordonatorul acestui proiect finanțat din resurse publice este tot Ion Drăgușanul – conform proiectului programului cultural și reprezentațiilor artistice deja efectuate (deși proiectul nu este trecut și în fișa de post a acestuia, față de care se face raportarea în cazul infracțiunilor legate de serviciu)
2.8. Placa impostorului culturnic ”Nu sunt funcționar public, nu organizez licitații, nu gestionez bani…” este o minciună sfruntată, iată și o dovadă, suficientă pentru a ne creea o imagine de ansamblu și a ne convinge că individul minte mârșav pe site-ul său:
Ion Drăgușanul elaborează inclusiv caietele de sarcini cu ”portretele robot” din cadrul documentației de atribuire prin licitație, în care el este și salariat, și beneficiar ori autor de carte

Pentru a vedea întreaga documentație în original (.pdf) a impostorului mincinos Ion Gâză Drăgușanul, dați click pe link-ul:  Ion Drăgusanul Luntrea de ceară – tipar., și veți vedea că este o rușine de documentație, banală, pe care o înghit specialiștii, prin asumare.

 

2.9. Ghiciți cine câștigă toate licitațiile lui Ion Drăgușanul??? cumătrii lui, Mușatinii-Assist

Ghiciți cine câștigă toate licitațiile lui Ion Drăgușanul??? tot cumătrii lui… Ei, și câte altele! În curând vom vorbi, prin analiză a costurilor comparative, de celelalte servicii de tipărire carte, de serviciile de catering, serviciile hoteliere, serviciile de închiriere scenă, de organizare evenimente ori organizare de alte festivaluri publice.

 

2.10. Ion Drăgușanul ar fi avut nevoie de studii de specialitate pentru a ocupa acest post.

extrasul din Fișa postului a angajatului Ion Drăgușanul pentru a se vedea conflictele de interese și abuzul în serviciu, dar și faptul că impostorul ar fi avut nevoie de studii de specialitate pentru a ocupa acest post. Să fie clar! în ciuda oricărei derogări frauduloase, vechi de 10 ani – și obținută cu opere plagiate și falsificate, nu are a face opera sa ”vastă” cu studiile și specializările profesionale!

Impostorul Ion Gâză-Drăgușanul nu figurează LEGAL (că despre Lege vorbim! LEGEA, mama ei… de Lege!) ca deținând funcția de ziarist/jurnalist în ultimii 20 de ani de zile, nici conform sistemului electronic REVISAL, nici conform contractelor de muncă înregistrate la ITM Suceava, nici conform veniturilor impozitate de ANAF Suceava, ci doar deținând funcția de referent cu studii medii la Centrul Cultural Bucovina – conform documentelor (fișa postului lui Ion Drăgușanul cu nr. 100/15.12.2014 și decizia nr. 258/22.12.2014), și cu atât mai IMORAL este faptul că a ajuns să fie plătit cu circa 2.000 de Euro pe lună prin tertipuri precum cele arătate deja: încadrare ca și consultant artistic (cu studii superioare nedeținute), plăți suplimentare pe diferite tipuri de contracte abuzive, state de premii, prestări-servicii, drepturi de autor, drepturi intelectuale, fundații și asociații fantomă, deconturi și alte asemenea, etc.

 

2.11. CV-ul carieristic, până în 2001, al impostorului Ion Drăgușanul.

dragusanul cv
Cel mai jenant CV văzut vreodată!

Singurele instituții angajatoare, după 1998, pentru care IMPOSTORUL Ion Drăgușanul a plătit impozite și taxe la stat, la ANAF Suceava, urmare a veniturilor obținute, în ultimii 20 de ani, sunt:

 • 01.1998 – 31.03.2009 (Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale, CUI: 4244598, încadrat ca referent cu studii medii – cu venituri doar din salarii),
 • 04.2009 – prezent (Centrul Cultural Bucovina, CUI: 25345587, încadrat ca referent – cu venituri din salarii și asimilate salariilor),
 • 03.2015 – 31.03.2015 (Asociația culturală Ansamblul Maestro Art, CUI: 21804440 – venituri proprietate intelectuală),
 • 09.2017 – 30.09.2017 (SC Plopagro Expres SRL, CUI: 33984859 – venituri din arende)
 • Impostorul putred de bogat, Ion Drăgușanul, nu a deținut firme sau afaceri care să-i fi adus profituri, dividente ori venituri pentru a justifica AVEREA și nu a deținut calități de membru în vreun Consiliu de administrație a vreunei societăți sau instituții,  precum nici calități în cadrul profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului, iar A.F. Gâză I. Ioan (Drăgușanul) cu nr. înreg. Reg. Com. Suceava F33/933/1993 deschis în 19.10.1993 a fost radiată la data de 04.08.2005 fiind fără profituri.

Și atunci… De unde are AVERI impostorul Ion Drăgușanul? Avem dreptul de a ne întreba CE averi are? și de UNDE?, în calitatea nostră de jurnaliști, ei bine, DA!?

 

2.12. Ion Gâză Drăgușanul s-a gândit să falsifice documentele de înregistrare a Asociației Culturale Bucovina Viitoare, pentru a da impresia că acest ONG nu este la el acasă. De regulă, pe site-urile oficiale ale instituțiilor publice se afișează, pentru agenții economici, doar localitatea, strada și numărul. Deci avem, mai sus, altă adresă! Noi, am verificat totuși, și la numărul 25 este un cabinet cosmetic, într-o casă. Restul detaliilor de pe strada Mărășești de la numărul 25 sunt identice cu cele de la numărul 31, unde își are impostorul domiciliul într-un bloc de locuințe: bl. A9, sc. B, et. 1, ap. 5.

Ion Drăgușanul, prin această fundație, efectua în numele Centrului Cultural Bucovina și al proiectului cultural gestionat, tranzacții semnificative, chiar și către conturi din străinătate, în euro, din conturi deschise la băncile din Suceava. De asemenea, depune sau ridică, în nume personal, sume de bani în conturile fundației, folosind propria semnătură și ștampila acesteia, fiind împuternicit pe conturi din partea asociației culturale personale care este acum și proprietara la OSIM a mărcii intitulate Bucovina Rock Castle.

În situația prezentată, ori Ion Drăgușanul și-a înregistrat abuziv marca ”Bucovina Rock Castle” pe numele fundației personale de la domiciliu său – intitulată ”Bucovina Viitoare”, ori Consiliul Județean Suceava și Centrul Cultural Bucovina au abrobat ilegal finanțarea (pentru că, noi știm, în cazul în care CJ Suceava finanța un proiect al altuiaacesta trebuia aprobat în baza altei legislații).

 

2.13. Imagini cu Gâză Drăgușanul tragând, savant, din țigaré, la Cetate. În plan secund, micționarul de serviciuîntreținând memoria culturală a Bucovinei, corespunzător viziunii vizuinii cu nesimțiți de la CCB și CJ al PDL precum și de la Muzeul Bucovinei, să ne trăiți întru mulți ani, astăzi și mâine, amin!

LEEEGEAA…. nu este pentru impostori! Drăgușanul …trecând pe lângă nutrimentul său favorit. Atenție! Nu există nici o avertizare cu ”micțiunea interzisă”, „verboten”, adică!

 

2.14. Și cum ne mai ’zvârliră cineva peste gardul prăvăliei niște state de plată, tot de la acest festival gestionat financiar de Ion Drăgușanul, vă arătăm cum seamănă scrisul și semnăturile olografe între ele, deși ar trebui să reprezinte persoane diferite. Dvs știți cum arată o semnătură de artist??? Despre alte date de identificare, imperios necesare pentru o instituție publică, ce să mai vorbim! Sunt doar niște ”minuscule” state de plată, ce se contorizează la total, vreo 1,5 miliarde pe eveniment, și nu contează cum se împart banii! Să fie oare falsificate unele semnături de pe aceste state de plată, nu credem…, dar suntem însă siguri că semnăturile, la fel ca și în condicile de prezență, s-au făcut după mult mult timp! Vom vedea…

State de plată cu sume imense și cu semnături falsificate. Pentru anii 2011-2016, un dezastru! Vrem să ghicim unde a semnat Ion Drăgușanul și unde au semnat colegii impostorului?! Avem dreptul să întrebăm? Ei, DA!

2.15. Drăgușanul întocmește referate de necesitate și caietele de sarcini chiar și la propriile cărți (oare aici nu se vede conflictul de interese, ca la alții…?!), deși afirmă că nu se ocupă de licitații! E mărturie mincinoasă sau este impostură mârlănească?

Referat necesitate. Bani publici aruncați pe maculatura lui Drăgușanul, ce stă depozitată grămadă. Unde?
Exemplu: Bani publici aruncați pe maculatura internautică a lui Drăgușanul ce stă depozitată grămadă. Vom vedea unde…?

Ne cerem scuze pentru alte cărți cărți care mai apar în extrasul de mai sus, dar acelea nu sunt opera impostorului, el doar facilitând finanțarea. De ce Ioane? cine te obligă pe matale să faci asta până la adânci bătrâneți?

Ion Drăgușanul, în cele mai proaste luni – cele fără festivaluri, consumă circa 500 milioane de lei din bugetul Consiliului Județean Suceava. Însă poate ajunge și la 3-4 miliarde pe lună, după cum veți vedea într-un material viitor! De ce oare nu se laudă pe site și cu câți bani topește dumnealui?!

S-a întrebat cineva vreodată câți bani a băgat instituția în care lucrează Drăgușanul în copy-paste-urile lui catastrofale, cu bazaconii, minciuni și obsesii de neșcolit complexat?

 

2.16. Ciudățenie mare este că Drăgușanul reușește performanța de a deține sinecură bănoasă, într-o vreme în care sinecurismul nu prea mai functionează. Cine îl ajută și de ce? Tot așa, cine veghează ca Drăgușanul să-și ia lunar salariul (angajat, ca referent – dar cu studii superioare de consultant, pe o derogare de acum 10 ani – și salarizat în consecință, la nivel de studii superioare!) când se întamplă să nu dea zile la rând pe la serviciu și îl întalnești pe străzi când vrei și când nu vrei? De unde, mă rog, asta cu ambiția lui de a nu semna condica? Din faptul că face noaptea copy-paste și e obosit ziua? Ăsta e un moft de practicat numai acasă, dacă te tolerează ai tai.

Dragusanul, fleaura, în timpul programului de lucru

Așa de tare i-a speriat înjuratura și vorba lui vulgară în presă pe toți, că nimeni nu mai ciripește nici la prostiile debitate? Domnilor angajatori, sunteți cvasipenali prin simplul fapt că salarizați, după pensionare, o asemenea cacealma bugetară, în baza unei derogări de acum 10 ani. El este doar hoțul care strigă “hoții !”, la plural.

 

2.17. Mărturisire bucovineană recuperată de la un AN:

flutur indemn bucovina tv
Articolul ”Iulian Popescu și Bucovina Rock Castle” publicat în  09.12.2016 pe site-ul www.dragusanul.ro – șters ulterior de Ion Drăgușanul de pe site. Deci, se pot șterge articolele incomode sau defăimătoare…?!!! Care o fi secretul, poate reușim să aflăm…

Capitolul 3: VIAȚA lui Ion Drăgușanul – între justiție, mercenariat de presă, internet și impostură

3.1. Arogant, fanatic, șantajist, mercenar mediatic greu de stăpânit chiar și de către prietenii lui din presă, nici un funcționar sau vreo persoană expusă public nu a avut curajul, în decursul timpului, de a se ”război” (verbal, administrativ, mediatic, penal) cu acest impostor culturnic dornic de preamărire, care își asumă toate realizările altora ori ale Centrului Cultural Bucovina – o dovadă AICI. Click!.

Singur s-a autodenumit Mercenarul Negru al presei și culturii bucovinene, despre care scrie și o carte, pe care, bineînțeles, fiind de valoare culturală, va face demersurile pentru a o deconta din bani publici:

Click AICI! https://dragusanul.ro/mercenarul-negru-un-roman-cu-personaje-reale/ sau

https://dragusanul.ro/cap-x-pamantul-meu-domnule-judecator/ sau

https://dragusanul.ro/mercenarul-negru-vs-gheorghe-flutur/ .

Săru-mâna Flutur: Ion Drăgușanul își însușește abuziv  ”Bucovina Rock Castle” și arogant numele de ”Mercenarul Negru”. Un individ cu probleme mari!

 

3.2. Vă edificăm în privința a cine face nenumărate SESIZĂRI și PLÂNGERI PENALE, încă de cu foarte mulți ani în urmă. Nu în VIITOR, ci în TRECUT!

plangeri Dragusanul
Drăgușanul – MINCINOS notoriu!   Induce în eroare și face mărturii mincinoase cu mâna pe BIBLIE în fața organelor penale. Credeți că pe site-ul www.dragusanul.ro  spune adevărul ?

 

3.3. Ați văzut cine a dat în judecată, cine-i reclamangiul? Tot Drăgușanul, bineînțeles.

ion dragusanul mincinos
Ați văzut cine a dat în judecată, cine-i reclamangiul? Varvaroi adus cu mandat de aducere, Flutur recitat ca martor. Aștia chiar se joacă, nu doar cu JUSTIȚIA !!!

 

3.4. Cum se comportă Ion Drăgușanul sub protecția anonimatului?

Cum se comportă Ion Drăgușanul sub protecția anonimatului?

 

3.5. Dăgușanul își încurajează masele de aplaudaci care au avut de câștigat din prietenia cu el! Vrea Like-uri să arate că e credibil! Cei care nu-l cunosc în realitate și i-au citit doar falsurile, oricum sunt deja manipulați… prin necunoaștere!

Veșnica placă a culturnicului cu ”Nu sunt funcționar public, nu organizez licitații, nu gestionez bani…” este impostura pe care o fac, în fapt, toți ștabii Spitalului Județean sau ai Centrului Cultural Bucovina, ascunzându-se și aruncând pisica, mai tot timpul, în gradina Consiliului Județean Suceava ”Ei avizează, ei aprobă, ei angajează, ei hotărăsc…”, deși CJ Suceava doar îndrumă spre cele legale, prin funcționarii de specialitate, și coordonează, prin demnitarii Niculai Barbă și Gheorghe Flutur.

În cazul lui Drăgușanul, am prezentat sentințe definitive cu autoritate de lucru judecat, iar soluțiile organului de urmărire penală sunt deja consecința aplicării regulii ”in dubio pro reo” reținându-se cu privire la Ion Gâză Drăgușanul că au rezultat indicii clare în sensul implicării acestuia în licitații și întocmirea documentației de atribuire cu ”portrete robot”….

 

3.6. Sentință definitivă cu autoritate de lucru judecat: cercetare pentru abuz în serviciu și folosirea funcției pentru favorizarea unei persoane! Se admite cererea Parchetului Curții de Apel Suceava.

Ion Dragusanul URMĂRIT PENAL, prin sentință DEFINITIVĂ cu autoritate de lucru judecat, pentru: abuz în serviciu și folosirea funcției pentru favorizarea unei persoane! Decizie trecută și prin filtru judecătorilor, nu doar al procurorilor!

 

3.7. Sentință definitivă cu autoritate de lucru judecat: cercetare pentru fals în înscrisuri oficiale, uz de fals, mărturie mincinoasă. Cercetare a PCA Suceava.

cercetare pentru fals în înscrisuri oficiale, uz de fals, mărturie mincinoasă

 

 

3.8. Condamnare penală definitivă, cu autoritate de lucru judecat: deținere și consum de droguri de risc și MARE RISC

Andrei Teodor Drăgușanul, alături de Ion Drăgușanul, răspund de CULTURA Bucovinei și educarea tineretului – cu DROGURI: deținere și consum de droguri de risc și MARE RISC

 

3.9. Decizie a Agenției Naționale de Integritate în privința lui Ion Drăgușanul: cercetare pentru conflict de interese, incompatibilitate și nejustificarea averii familiei.

Ion Drăgușanul cercetat pentru nejustificarea AVERII, pentru INCOMPATIBILITATE și CONFLICT DE INTERESE

 

3.10. Ordonanța Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava pentru începerea urmăririi penale.

Ion Drăgușanul. Un ”băiat descurcăreț” acest Drăgușanul! Un ”băiat deștept”! Cu vigoare, energie, sânge în instalație… Acesta este cel mai mare impostor din istoria culturală a Bucovinei. Doar cine are ochelari de cal, nu-și dă seama că până și traficul de influență nu se face de unul singur !!!

 

3.11. Într-un alt dosar de corupție, Ion Drăgușanul este cercetatat încă din 2019 pentru nici mai puțin de 13 infracțiuni. Multe infracțiuni, la sesizarea din OFICIU a Parchetului. Asta da valoare culturală…!

Sesizări din oficiu. Drăgușanul cercetat din 2019. Nimeni nu a știut nimic, impostorul și-a ascuns statutul juridic de pușcăriabil

Iată la ce i-a dus mintea pe unii impostori aflați în slujba culturii: la abuzuri, la mită, la șantaje, la mărturii mincinoase, etc. Incredibil! Probabil erau ultimele tunuri înainte de pensionare…

 

3.12. O mostră, care dovedește că și cititorii impostorului Drăgușanul au realizat că acesta se dedă la fapte de plagiat de pe internet (de genul monografia Rădăuților cu fotografii din Cernăuți!), falsificând sursele și conținutul. Cititorii îi atrag atenția și îl corectează asupra falsurilor sale!

corectură carte dragusanul fals
Încă din 2014, cititorii s-au prins de falsurile impostorului Drăgușanul

 

3.13. Dovadă a faptului că impostorul Drăgușanul, după ce își finanțează ilegal cărțile trucate prin copy-paste de pe internet, are și tupeul de a le vinde, tot ilegal, la negru cum s-ar zice, deși unele sunt proprietatea exclusivă a statului român (ale Centrului Cultural Bucovina și ale Consiliului Județean Suceava).

dragusanul vanzari carte
extras Drăgușanul.ro – Unde sunt declarate veniturile din vânzarea frauduloasă de carte ??? Unde-s banii? dar parandărătul? vom afla…

Când am spus că Ion Drăgușanul va trage după el, în găleata penalilor, rudele, cumătrii, prietenii de cioace, șefii și colegii de serviciu, beneficiarii de carte subvenționată și amicii de chiolhanuri-catering, credeți-ne că nu am spus-o doar ca să ne aflăm în treabă! Știam, și știm, cam ce declară impostorul pe la organe, încercând să-și salveze doar pielea lui… Iubiți-l mult și țineți-vi-l bine în brațe…!

 

3.14. Cum am mai spus, trebuie să avem îndoieli la ce NU zice Drăgușanul, nu la ce zice pe blogul lui! Ce zice, e din start falsificat! Iată ce afirmă impostorul:

facebook dragusanul mincinos
Coleg de clasă cu impostorul: ”Metoda adoptată este excesivă și sinucigașă de vreme ce A ALES SĂ LUPTE CU ARMELE TALE”. Uauuuu… armele tale! Care arme? LINȘAJUL DE PRESĂ și HĂRȚUIREA ?!

Servilii guralivi, aplaudaci limitați, confundă un subiect de interes public (demarat mai în glumă cu insulte copy/paste din opera trucată a șmenarului) privind corupția și impostura lui Drăgușanul și probat cu dovezi fără putință de tăgadă, cu ce? cu linșajul mediatic flecar și ziaristica combinatorie practicată de Mercenarul Negru în decursul vieții pe la diferite trusturi de presă, click aici pentru LISTA defăimaților lui Drăgușanul.

 

3.15. Omul e și sociopat, cum am mai scris, îi acuză pe alții exact de metehnele lui. Aici trebuie precizat că sociopatia nu este o boală care ar presupune un anumit tratament sau medicație, este o tulburare de comportament care afectează cam 4% din populație (conform Martha Stout, „Psihopatul de alături”, editura TREI, www.edituratrei.ro). Sociopatul are oscilații de comportament și atitudine, trece brusc de la o stare de spirit la alta, scuipă și apoi linge, nu se simte niciodată vinovat de ceva, susține astăzi ceva, de obicei ceva grav, iar mâine exact contrariul, cu seninătate…

facebook dragusanul mincinos
Drăgușanul, un mincinos notoriu! Nu a prezentat numărul de dosar și nici OBIECTUL cauzei, ci a acuzat de FURT (prin abuz în serviciu) și FALS în acte oficiale (eventual și uz de fals) niște persoane care se judecă cu el în CIVIL, pentru a le fi acordate niște daune MORALE într-un dosar ce are ca OBIECT – răspunderea civilă delictuală prin insultă și calomnie. Unde e PENALUL invocat de impostor?

Noi credem că abia cele prezentate mai sus sunt răzbunare prin linșaj de presă imoral, amestecat cu socipatie, pentru că el este cel cercetat penal pentru abuz în serviciu și fals în acte oficiale. Pentru că acestea sunt metehnele impostorului-sociopat Ion Drăgușanul și v-am arătat mai sus, dar și aici sentințele definitive ale acestuia Click AICI! privind mai multe infracțiuni PENALE cercetate.

 

3.16.Drăgușanul acuză cu rea-credință, DEFĂIMĂTOR, în spațiul public, persoane fizice și funcționari publici, încălcând etica și conduita de bugetar contractual angajat în instituțiile publice, chiar și în momentul actual.

proces dragusanul
Drăgușanul acuză DEFĂIMĂTOR în spațiul public, persoane fizice și funcționari publici – de fals și furt (înhățat) de bani de la CJ Suceava,urmare a unui dosar CIVIL (nu, penal) ce se judecă încă, pentru STRĂMUTARE la ÎCCJ București. Termen: 10.03.2021. Deci, încă, există o mare posibilitate ca Ion Drăgușanul pe lângă riscul cu PUȘCĂRIA, să mai acorde și niște despăgubiri morale substațiale – din banii furați de el de la CJ Suceava, prin proiectele culturale fraudulos derulate! Deci, IMPOSTURA impostorului Drăgușanul!

3.17. La sesizarea DNA, Secția de Investigare a Infracțiunilor în Justiție de pe lângă Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție București a deschis un alt nou DOSAR PENAL în care este vizat, același, Ion Drăgușanul! Iar ăia nu deschid dosare pe probe aiurea ori contrafaceri, ca-n cultură!

facebook dragusanul mincinos 4
Drăgușanul cercetat de ditamai DNA și PÎCCJ-SIJ București. Nu e cam mult pentru un individ așa de MIC…, înseamnă că totuși e mare, ori sunt mari ceilalți cercetați din lot!

Drăgușanul este cercetat ca făptuitor de ultraj judiciar împotriva unui judecător, dar și ca persoană vătămată urmare a pronunțării unei decizii a aceluiași judecător, deși decizia îi era favorabilă impostorului. Aparent o contradicție, dar acestea sunt calitățile și termenii juridici. Dacă judecătorul s-a pronunțat favorabil lui urmare a săvârșirii unei fapte de corupție, atunci și Drăgușanul devine o persoană vătămată, deși sentința îi era favorabilă. Nu-ți trebuie chiar mult creier să pricepi așa ceva…

 

3.18. Dovada autosesizării Direcției Naționale Anticorupție.

dragusanul mincinos cercetat
Ion Drăgușanul, și nu numai, CERCETAT de cele mai înalte foruri ale JUSTIȚIEI din România! Impostorul Drăgușanul nu numai că face ultraj judiciar, dar DNA Suceava se autosesizează și constată nelegalități (adică, corupție!?) în rândul instanțelor sucevene!

La atâtea PROBE e fabulos cum impostorul Drăgușanul neagă în continuare și mistifică evidentul! Chiar distractiv…

Material probator, sintetizat, public, pentru cercetarea disciplinară a salariatului Ion Drăgușanul, urmare a sesizarii Comisiei de Etică și Disciplină a Centrului Cultural Bucovina al CJ Suceava.

Nu uitați, defăimările lui Ion Drăgușanul – anticoruptul impostor! Click AICI! pentru LISTA defăimărilor la adresa elitei și intelectualității sucevene.

Reamintim că articolele din rubrica ”Bukowina lui Invers” nu se adresează tuturor inculților și aplaudacilor de impostori, drept urmare vă invităm să părăsiți site-ul imediat ce începeți să constatați că sunteți manipulați ori vă izbiți cu lobul occipital de un material de presă prea meschin pentru Dvs. Vă recomandăm să nu vă stricați calitatea vieții cu noi!

 

unii citesc și adorm.

alții citesc și se trezesc…

Fiți cu ochii pe Noi, pentru că noi vi-i deschidem!

Spargem tiparele presei sucevene! Râdem și, în același timp, descoperim infractori!

 

Cu sprijinul: Mugur Ciumică / Augusta Theresia Marian

…și colectivul tehnic al Ziarului Ducatul Bukowina (Tiberiu G. Beldiman, Ioana R. Bercea., Ionuț D., XXL, George Baciu)

sigla autori Bukowina lui Invers
siglă autori Bukowina lui Invers