COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT ”CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19”, COD SMIS 2014+ 141763