Conducerea USV îi mulțumește lui Gheorghe Flutur pentru sprijinul acordat în obținerea titulaturii de spital clinic a SJU Suceava

Propunerile Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) de acordare a statutului de secţie clinică universitară, respectiv compartiment clinic universitar, pentru 9 secţii şi compartimente din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava au fost aprobate de Ministerul Sănătăţii, prin Ordinul nr.2345 din data de 13.07.2023.

Demersul USV privind transformarea unității medicale în spital clinic a fost iniţiat în baza parteneriatului existent cu Consiliul Judeţean Suceava şi Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava (SJUSV) şi a fost argumentat de faptul că, la nivelul celor 9 secţii şi compartimente ale spitalului, se desfăşoară activităţi de învăţământ universitar, cercetare ştiinţifică şi educaţie medicală continuă la standarde ridicate de calitate, secţiile menţionate întrunind toate condițiile profesionale, didactice și tehnice pentru obţinerea statutului de secţie clinică universitară, respectiv compartiment clinic universitar.

USV mulţumeşte în mod special preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru susţinerea directă acordată pe întreg parcursul acestui proces, începând cu iniţierea acordului de colaborare dintre USV şi SJUSV, miniştrilor Educaţiei, dr. Ligia Deca şi prof. univ. dr. Sorin-Mihai Cîmpeanu, pentru atenţia acordată soluţionării cu celeritate a procesului de analiză a dosarului la Ministerul Educației şi acordarea avizului favorabil în data de 31.10.2022, conducerii Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, pentru consilierea acordată în elaborarea documentelor suport, şi, bineînţeles, directorului Spitalului Judeţean Suceava, dr. Alexandru Calancea, pentru colaborarea excelentă existentă între SPJUSV şi USV.     

Cele 9 secţii şi compartimente incluse în această primă etapă de dezvoltare clinică universitară a Spitalului Judeţean sunt: Secţia de nefrologie, Laboratorul BK de diagnostic și biologie moleculară, Secția de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, Secţia de reumatologie, Secţia de chirurgie şi ortopedie pediatrică, Serviciul județean de medicină legală, Secţia de chirurgie generală, Secţia de pediatrie şi Secţia de ortopedie şi traumatologie. Subliniem că, pentru fiecare dintre secțiile/compartimentele menționate, din rândurile personalului medical angajat, face parte cel puțin un cadru didactic titular la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, după cum urmează: conferenţiar universitar doctor Dimitrie Siriopol, Director Medical al SJUSV, conferenţiar universitar doctor Roxana Filip, șef lucrări doctor Claudiu Cobuz, șef lucrări doctor Codruţa Bran, șef lucrări doctor Florin Filip, șef lucrări doctor Lăcrămioara Bălan, șef lucrări doctor Valeriu Gavrilovici, șef lucrări doctor Elena Tărăranu şi șef lucrări doctor Răzvan Bandac, toţi fiind titulari de disciplină și membri în echipe de cercetare medicală la Facultatea de Medicină și Științe Biologice a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. De asemenea, în cadrul secțiilor/compartimentelor clinice sunt încadrați și alţi specialiști care au statut de cadre didactice universitare asociate ale universității, iar activitatea unor cadre didactice universitare titulare sau asociate în cadrul altor secţii ale Spitalului Judeţean Suceava generează premisele unei a doua etape de dezvoltare clinică universitară a spitalului. 

Demersul USV a fost argumentat și de cooperarea deja existentă între Universitate şi Spital pentru desfășurarea activităților de învățământ universitar, practica studenților şi cercetările ştiinţifice universitare din cadrul Facultăţii de Medicină şi Ştiinţe Biologice. Astfel, SPJSV a asigurat, prin secţiile menţionate, organizarea activităților didactice și de practică a mai mult de 500 de studenți ai USV, din cadrul programului de studiu de masterat în domeniul Medicină – Nutriţie şi Recuperare Medicală şi a programelor de studiu de licenţă: Asistență medicală generală, Nutriție și dieteticăBalneofiziokinetoterapie și recuperare, precum şi a activităţilor de cercetare ştiinţifică desfăşurate în colaborare. 

Statutul de spital clinic oferă cadrul unei abordări integrate a asistenţei medicale, a educaţiei medicale continue şi a cercetării ştiinţifice medicale, conducând la o creştere a calităţii serviciilor oferite pacienţilor şi a nivelului de pregătire profesională pentru tratarea cazurilor medicale complexe, precum şi a interesului tinerilor medici specialişti sau rezidenţi pentru o carieră în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, oferind, totodată, şi posibilitatea dezvoltării unui program de licenţă în medicină generală în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Fiind primul şi singurul spital clinic din judeţele Suceava, Botoşani şi Neamţ, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava îşi consolidează anvergura regională şi îşi extinde oferta de servicii medicale pe care le poate oferi. 

Acest moment istoric în evoluţia Spitalului Judeţean şi a Universităţii din Suceava a fost posibil prin colaborarea întregii comunităţi sucevene, indiferent de apartenenţa profesională sau politică, prin susţinerea acordată de mass-media din regiune, oferind un exemplu de unitate pentru dezvoltarea regională.