Deputații AUR Suceava, propunere legislativă pentru eliminarea sinecurilor acordate de partide prin numirea în consiliile de administraţie/AGA la entitățile de stat a clientelei politice

Deputaţii AUR Suceava, Lucian Florin Pușcașu şi Gheorghe Dorel Acatrinei, au depus la Parlamentul României o propunere legislativă (L712/2022) pentru modificarea regulilor de funcţionarea a guvernanței corporatiste, mai precis pentru eliminarea sinecurilor acordate de partide prin numirea în consiliile de administraţie/AGA la entitățile de stat a clientelei politice.

Propunerea se referă la limitarea indemnizației în situațiile precizate mai sus la 25% din salariul mediu brut și statuarea prin lege a componenței tuturor consiliilor de administrație la 3 persoane, dintre care un reprezentant al Ministerului de Finanţe, un reprezentant al autorității publice și un specialist în management.

„Astfel art.5 al.1 şi 2 al OUG 109/2011 vor avea următorul cuprins:
Regia Autonomă este administrată de un consiliu de administrație format din 3 persoane. (2)Consiliul de administrație este constituit din: un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, audit, financiar sau juridic, de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare. Un reprezentant al autorității publice tutelare cu cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome. O persoană cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv în domeniul privat. Această persoană nu poate fi funcționar public.
Art.8 al.3 va avea următorul cuprins: Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară ce nu poate depăși 25% din media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată.
Similar se va aplica și la societățile comerciale deținute de Statul Român.
Considerăm că nici un reprezentant al poporului nu are vreun motiv întemeiat să voteze împotriva unei astfel de legi. Adoptarea acestei legi ar fi doar începutul debranșării clientelei politice și de partid de la banul public ca un prim pas pentru eliminarea inechităților din societatea românească și promovarea meritocrației”, au transmis deputații suceveni.