Directorul CAS Suceava, Cristi Bleorțu: „În luna iunie se desfășoară procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru anul 2023”

În conformitate cu HG nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, CAS Suceava desfăşoara în luna iunie procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru anul 2023. Data limita de finalizare a procesului de contractare este 30.06.2023.

Directorul CAS Suceava, ec. Cristi Bleorțu, a precizat că toti furnizorii care doresc sa incheie contracte de furnizare servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pot transmite cereri de contractare şi documentele necesare, în perioada 13.06.2023 – 16.06.2023, pe adresa de e-mail [email protected].

Calendarul de contractare si listele cu documentele pentru fiecare tip de asistenţă medico-farmaceutică sunt afişate la sediul CAS şi pe pagina de web a CAS Suceava: www.cassv.ro.

„Pe parcursul derularii procesului de contractare vor avea loc sedintele celor 3 comisii mixte, la care participa reprezentanti ai Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Colegiului Judeţean al Medicilor, Asociaţiei Profesionale a Medicilor de Familie Suceava, Patronatului Judeţean al Medicilor de Familie,  Patronatului medicilor de specialitate din specialităţile clinice si Organizaţiei sindicale a medicilor de specialitate. 

De asemenea, vor avea loc negocieri cu reprezentantii spitalelor din judet in vederea stabilirii sumelor de contract pentru anul 2023 (pentru spitalizare continua, de zi si cronici)”, a spus directorul general al CAS Suceava. 

Contractele vor fi incheiate pentru perioada 01 iulie – 31 decembrie 2023. In luna iunie avem in derulare un numar de 939 contracte/acte aditionale incheiate cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.