Dornenii se pot racorda la Sistemul de Distribuție a gazelor naturale

Primarul municipiului Vatra Dornei, Ilie Boncheș, anunță că cetățenii se pot racorda la Sistemul de Distribuție a gazelor naturale. Potrivit edilului, Nova Power & Gas SRL, în calitate de operator al sistemului de distribuție al gazelor naturale, este responsabilă de racordarea la rețea a imobilelor din municipiul Vatra Dornei.
Astfel, în vederea racordării, doritorii trebuie să solicite informații la biroul specializat de informare și relații cu publicul, situat pe strada Vasile Lițu, nr. 2 (acces prin Strada Băii, pe lângă Serviciul de Ambulanță Vatra Dornei – vechea Baie Comunală), programul cu publicul fiind în fiecare miercuri și joi în intervalul 10:00 – 15:00. De asemenea, oamenii pot solicita informații și prin poșta electronică, la adresa [email protected], sau telefonic la numărul 0736 107 450. Informații despre racordarea la gaz metan mai pot fi solicitate prin intermediul secțiunii de pe pagina de internet a OSD dedicată preluării și înregistrării online a solicitărilor/portalul OSD. vreaulanova.ro.
În baza cererilor depuse anterior la Primăria Vatra Dornei, un reprezentant al Nova Power & Gas va contacta solicitanții în vederea soluționării acestora.
Etape de racordare:
1. Cererea de racordare la sistemul de distribuție este însoțită de documentele justificative descrise în continuarea și de dovada achitării tarifului de analiză a cererii de Racordare (178.62 lei )
Persoanele fizice au nevoie de o copie a buletinului/cărții de identitate a proprietarului și/sau chiriașului și o copie a documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv extrasul de carte funciară valabil/autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donație/certificat de moștenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși. În cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale. De asemenea, mai poate fi nevoie și de alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării cererii de racordare la SD.
Asociațiile de proprietari sau de locatari vor avea nevoie de o copie a actului de constituire a asociației, o copie a certificatului de înregistrare fiscală și de schema imobilului (care cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară și numărul apartamentelor pe fiecare scară și nivel) – sub formă de plan sau o descriere a acestuia; alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării cererii de racordare la SD.
Pentru a fi racordate la Sistemul de Distribuție a gazelor naturale, persoanele juridice din municipiul Vatra Dornei vor avea nevoie de o copie a certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatului de înregistrare fiscală, o copie a documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv: extrasul de carte funciară valabil/autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donație/certificat de moștenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși; în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară și prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale; după caz, copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosință a terenului pe care se constituie un sistem nou de distribuție a gazelor naturale sau un sistem de distribuție închis;  alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării cererii de racordare la SD.
2. Evaluare cererii și stabilirea soluției de alimentare
„Evaluăm cererea și verificăm documentele depuse și te vom contacta telefonic pentru stabilirea soluției și ulterior pentru a-ți aduce la cunoștință emiterea Avizului Tehnic de Racordare și a ofertei tarifului de Racordare”, au transmis reprezentanții Nova Power & Gas SRL.
3. Semnare Contract
Cetățenii trebuie să semneze și ulterior să returneze contractul de racordare, ulterior fiind generată factura reprezentând Tariful de Racordare și înregistrarea plății.
4. Proiectarea, execuția și punerea în funcțiune
După obținerea avizelor și autorizațiilor necesare procesului de racordare, va fi realizat proiectul instalației de racordare, ulterior fiind executată și pusă în funcțiune instalația de racordare.
5. Instalația de racordare
Pentru ca aparatele de consum din imobilele cetățenilor să beneficieze de gaze naturale, trebuie ca aceștia să realizeze o instalație de utilizare. Instalația de utilizare reprezintă ansamblul conductelor de gaz, aparate și accesorii, situate după stația sau postul de reglare și măsurare.
„Instalația de utilizare este responsabilitatea ta. Pentru proiectarea și execuția ei, ai dreptul de a alege orice firmă autorizată. Asigură-te că firma autorizată aleasă de tine pentru a executa instalația de utilizare, ne va solicita în scris programarea în vederea punerii în funcțiune a instalației de utilizare”, au  mai transmis reprezentanții Nova Power & Gas SRL.
6. Punerea în funcțiune a instalației de utilizare
„Emitem factura aferentă tarifului de punere în funcțiune a instalației de utilizare și îi comunicăm firmei autorizate alese data programată pentru punerea în funcțiune. În cazul în care ești client nou, va trebui să alegi un furnizor de gaze naturale și să închei un contract cu acesta.
Este obligatoriu ca la data programată pentru punerea în funcțiune a instalației de utilizare, factura aferentă tarifului de punere în funcțiune să fie plătită.
Se face punerea în funcțiune a instalației și montarea mijlocului de măsurare”, au conchis reprezentanții Nova Power & Gas SRL