Facturile românilor, umflate artificial de speculații pe piața de energie. Cazul Tinmar Energy

Facturile românilor au fost umflate artificial de speculații pe piața de energie, sub privirea pasivă a Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE). Deși Autoritatea anunță amenzi pe bandă rulantă, cuantumul nesemnificativ al acestora nu a i-a speriat pe cei care au manipulat piaţa de energie electrică și gaze naturale.

Potrivit unei investigații făcute de jurnalistul Stelian Negrea de la newsweek.ro, Tinmar Energy SA, cel mai mare trader privat de energie electrică, acuzat de ANAF că a făcut profituri uriașe de pe urma crizei, vinde către o firmă-paravan energia electrică la un preț mai scăzut de pe piață și își diminuează artificial profitul.

În schimb, Lord Energy SRL, firma-paravan,  revinde energia la prețul pieței și contabilizează profitul. Fiscul susține că Lord Energy SRL a fost proiectată  special, în acest an, pentru această schemă financiară, astfel încât să permită companiei afiliate Tinmar Energy să primească subvenții de la stat.

Banii publici acoperă diferența dintre prețul energiei electrice achiziționate din piață de Tinmar Energy și prețul subvenționat de către stat. Problema are și o cauză mai profundă. Traderul cumpără energia electrică la preț ridicat de pe piața PZU (Piața pentru Ziua Următoare),  unde sunt prețuri foarte mari și unde jucătorii ar trebui să se cumpere doar cantități mici de energie electrică, atrage atenția jurnalistul Stelian Negrea.

Această piață a ajuns să reprezinte jumătate din tranzacțiile naționale, deși nu a fost proiectată pentru acest scop.

Apoi, Tinmar Energy SA denunță contractele de furnizare a energiei electrice cu o serie de consumatori și se retrage și poziția de furnizor de ultima instanță – piața unde sunt preluați toți consumatorii care rămân fără un furnizor de energie electrică.

FRAGMENT DIN NOTA DE CONTROL A FISCULUI: “Vă înaintăm alăturat un raport privind verificările efectuate la societățile Tinmar Energy SA și Lord Energy SRL cu privire la tranzacțiile cu energie electrică efectuate de aceste societăți în perioada 2021-iulie 20-2022În urma controalelor efectuate la cele două societăți au fost constatate următoarele: există indicii rezonabile privind apartenența societății Lord Energy SRL la același grup de societăți afiliate/controlate cu/de societatea Tinmar Energy SA; livrările de energie electrică de către Tinmar Energy SA către Lord Energy SRL au început în luna aprilie 2022, data de intrare în vigoare a Ordonanței nr. 27/18.03.2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei; practicarea de către Tinmar Energy SA a unor prețuri de vânzare diminuate față de prețul de pe OPCOM-PZU în relația cu clientul Lord Energy SRL a condus la un transfer de profit de la Tinmar Energy SA către Lord Energy SRL și la creșterea costurilor cu achiziția energiei electrice de pe PZU, respectiv la diminuarea profitului societății Tinmar Energy SRL; creșterea costurilor cu achiziția energiei electrice în cazul societății Tinmar Energy SA a avut ca efect și calcularea unei subvenții mai mari de primit de la bugetul de stat”, se arată într-o notă de control a ANAF consultată de Newsweek România.

Articolul integral AICI.

 

DREPT LA REPLICĂ

 

Față de articolul “Noii băieți deștepți din energie: Exportă profitul către firme paravan și cer subvenții de la stat “ apărut pe site-ul newsweek, scris de Dl. Stelian Negrea.

Deontologia profesională care stabilește cu caracter primordial datoria jurnalistului de a relata adevărul, îi impune acestuia să nu dea publicității informații obținute în mod ilegal, cu atât mai mult cu cât acestea sunt de natură a aduce grave prejudicii societății noastre.

Etica jurnalistică stabilește că “difuzarea știrilor trebuie să fie bazată pe adevăr, asigurat prin mijloace adecvate de verificare și demonstrare și pe imparțialitate în prezentare, descriere și narare”. Concret, referitor la informaţiile transmise în cadrul editorialului, facem următoarele precizări:

Raportul ANAF folosit ca sursă pentru informațiile apărute în articol NU există. Societatea noastră este supusă unui control ANAF, dar acesta NU este finalizat, NU a fost transmis societăţii noastre nici un proces verbal de control, asa cum prevăd prevederile legale, NU avem cunostiință de nici o sancţiune formulată de organele de control vis-a-vis de activitatea societății Tinmar Energy. Atât timp cât controlul este în desfășurare, NU este posibil ca o instituție de control să facă publice eventuale concluzii înainte ca acestea să fie comunicate contribuabilului și să dea posibilitatea acestuia de a-și exprima punctul de vedere. O asemenea acțiune ar lipsi de eficiență însăși rezultatul acestui control.

 Un argument în plus îl constituie și așa zisa concluzie a organului de control conform căreia  Tinmar “Exportă profitul către firma paravan și cere și subvenții de la stat”. Un specialist în finanțe nu ar putea asocia ideea de “export’ unei tranzacții cu o societate de pe teritoriul aceleași țări, fiind cunoscut faptul că exportul profitului înseamnă scoaterea acestuia din țară.

Despre așa zisa notă de constatare a organelor de control, reiterăm faptul că, dacă ar fi reală, ar încălca secretul fiscal așa cum este acesta reglementat de Codul de Procedură fiscală:

Personalul din cadrul organului fiscal este obligat să păstreze secretul asupra informaţiilor de care a luat cunoştinţă ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.

 Referitor la denunțarea contractelor, vă informăm că Tinmar NU a denunțat nici unul din contractele de furnizare energie electrică.

Strategia adoptată de societate a vizat măsuri care să asigure îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate faţă de partenerii contractuali atât consumatori finali cât și cumpărătorii din contractele angro de vânzare a energiei electrice.

Acțiunile Tinmar NU au vizat consumatorii casnici și nici clienții, instituții publice, a căror contracte au fost câștigate în baza licitațiilor publice.

În ce privește retragerea din poziția de FUI mentionam că statutul de FUI nu este o obligatie ci o optiune a furnizorului.

Pentru o corectă informare a publicului cititor facem însă o serie de precizări față de cele reținute de autorul articolului, referitor la „practicarea unor prețuri diminuate față de prețul de pe OPCOM- PZU în relația cu clientul Lord Energy…”

Prețul contractelor derulate între Tinmar Energy și Lord Energy sunt în acord cu prețul de referință tranzacționat pe OPCOM de la data semnării acestora.

Tinmar Energy are în derulare zeci de contracte de trading de  energie pe piaţa angro şi a înregistrat profit din această activitate. Ținem să precizăm că  profiturile din liniile de business din piața de energie nu se analizează individual pe contract sau pe partener ci la nivel de portofoliu de consumatori finali sau de trading, deoarece energia nu este un bun care să poată fi individualizat. Energia nu este un produs stocabil, este cu livrare continuă, motiv pentru care nu  există o trasabilitate exactă și concretă între 1MWh achiziționat  pe un anume contract și 1 MWh vândut către unul din portofolii.

Activitatea de vânzare cumpărare energie (en-detail și angro) se analizează pe coșuri de achiziție respectiv de consum. Împărțim energia achiziționată de pe toate piețele angro (la termen și spot- PCCB -LE flex, PCB NC, OTC) între cele 2 linii de business: vânzare către consumatorii finali și vânzare către partenerii din contractele angro (trading).

Furnizorul în mod legal, are libertatea de a gestiona și stabili modul în care îşi stabilește componenta acestor coşuri neexistând interdicții, limitări sau reglementări în acest sens. În cazul nostru, ambele coșuri de consum (destinate protofoliului de trading și consumatorilor finali) conțin achiziții mixte din producție proprie, contracte la termen și achiziții PZU.

Aceste achiziții au fost raportate autorităților periodic, la cererea acestora, pentru a fi analizate, înca începând cu luna martie 2022.

În acest context, Tinmar Energy NU a vândut către Lord Energy, doar energia achiziţionată din piaţa PZU, ci a vândut energie din coşul de energie destinată activităţii de trading, fapt ce a generat profit societății Tinmar Energy, contrar afirmațiilor făcute în articol.

 Orice analiză contrară acestor principii este superficială, în afara realităţilor și a modelului de funcționare a pieţei de energie.

 În legătură cu potentialele subvenții marite acordate de stat, dorim să punctăm că NU există “subvenții de la bugetul de stat”.  Există o intervenţie publică a statului  în stabilirea preţurilor energiei electrice datorată evenimentelor din piaţa europeană de energie și gaze naturale și, există o obligaţie corelativă a statului român de a compensa furnizorii pentru pierderile determinate de această intervenţie în piaţă.

Pe aceste principii ar trebui să funcţioneze legislaţia privind plafonarea și compensarea prețurilor la energie. În schimb, așa cum am mai arătat în intervenţiile recente  în media, pentru perioada noiembrie-martie aferente OUG 118/2021, societatea Tinmar Energy a înregistrat o pierdere de 100.000.000 lei stabilită ca diferenţă între veniturile la valoarea  preţurilor contractuale şi sumele decontate de statul român.

Legislaţia aplicabilă începând cu aprilie 2022 ia în calcul pentru stabilirea prețului mediu de achiziție,  prețurile de achiziție pe fiecare categorie de coș de consum, respectiv consumatori finali și trading. În acest sens alocarea se face de către furnizor și existenta unor tranzacții angro pe piața PZU nu este de natură să influenţeze preţul mediu de achiziție al energiei destinată consumatorilor finali plafonați.

Despre compania Lord Energy, va informam este o societate înfiinţată, conform documentelor publice de la Registrul comerțului încă din anul 2008 si nu în 2021 aşa cum se precizează în articol.

Relaţiile comerciale între societatea Tinmar Energy și Lord Energy se derulează încă din anul 2011, an în care energia electrică tranzacţionată între cele 2 companii a însumat peste 10.000.000 euro.

Lord Energy activează pe o parte din pieţele interne pe care este prezentă și societatea noastră şi derulăm un număr însemnat de tranzacţii pe pieţele de tranzacționare a  produselor energetice, activitățile celor 2 companii fiind distincte.

Referitor la cele precizate de catre autor in articolul initial si anume“…revinde energie la prețul pieței și contabilizează profitul”. CONCLUZIONAM aici ca diferența între prețul de vânzare practicat de Tinmar Energy în relația cu Lord Energy și prețul la care Lord Energy vinde mai departe marfa este profitul societății Lord Energy care este tot contribuabil român. Indiferent care din cei doi parteneri realizează profitul din aceste tranzacții, acest profit este supus impozitării din România deci statul român nu este afectat.

 Menționăm că în acest caz Tinmar Energy a făcut profit din tranzacțiile de trading și că vânzările au fost făcute la prețul pieței.

Conform celor reținute de autorul articolului piața zilei următoare (PZU) a fost concepută pentru ajustarea portofoliilor de energie dar , reprezintă astăzi mai mult de jumătate din tot ce se tranzacționează în țara noastră. Astfel PZU  a ajuns singura piață lichidă și de încredere , cu prețuri de referință conectate la nivelul prețurilor europene.

Acest lucru face din PZU un pilon cu importanță sporită al pieței angro de energie electrică, în detrimentul piețelor centralizate a contractelor bilaterale cu livrare pe termen lung (piața forward), piețe care sunt lipsite de oferte de vânzare. 

În concluzie atât piața PZU cât și piaţa Intra-day sunt conectate la pieţele europene de tranzacţionare iar nivelul prețului pe aceste pieţe europene influenţează în mod direct preţul  PZU din România.

Altfel spus, accesând această piață, Tinmar a urmărit evitarea oricăror interpretări  cu privire la nivelul prețurilor de achiziție avute în vedere la stabilirea  sumelor de recuperat  de la bugetul de stat.

 Referitor la întrebările la care societatea noastră “a refuzat” să răspundă, aceste întrebări făceau parte din subiectele supuse controlului inopinat în derulare şi orice declarație publică a societăţii noastre în această fază era de natură să aducă atingere modului de desfăşurare a acestui control.

În concluzie:

Apreciem că afirmațiile denaturate reținute în conținutul articolului au unic scop prezentarea furnizorilor de energie care achiziționează din PZU (respectiv cei care acoperă peste jumătate din volumul total tranzacționat) ca principalii vinovați ai creșterii prețurilor în piață, pentru a distrage atenția de la problemele reale din piața de energie și de la motivele reale ale creșterii prețurilor, străine de orice acțiune/decizie a furnizorilor.

Modificările legislative repetate și aplicarea inconsecventă a prevederilor legale nasc interpretări eronate ale actelor normative și ale principiilor de bază ale funcționării piețelor de energie și pot duce la asemenea acuzații neîntemeiate, fără fundament legal asupra participanților la piață.

Afirmația “schema de sifonat bani” este o dovada clară a necunoașterii modului de funcționare a pieței  de energie și a intenției rău voitoare a autorului de a atrage atenția publicului uzând de senzaţional.

Chiar dacă societatea acționează în mod transparent, corect și legal , articolele tendențioase din ultima vreme, multitudinea de controale la care suntem supuși, interpretările  deliberat îndreptate împotriva societății noastre, respectiv eliminarea nejustificată din proiectele în parteneriat cu statul român, devine din ce în ce mai evidentă pentru publicul larg campania de denigrare planificată strategic împotriva societății noastre și faptul că suntem ținta unor atacuri concertate menite să încerce eliminarea noastră din piață.

Tinmar Energy participă împreună cu ceilalți furnizori la menținerea unei piețe concurențiale, transparente și competive și eliminarea Tinmar Energy sau a altor furnizori de talia noastră din piață ar putea diminua concurența, iar consumatorii nu ar mai putea beneficia de aceleași prețuri competitive.

Pentru considerentele de mai sus , vă solicităm să publicați acest drept la replică în condiții similare celor în care a fost publicat articolul invocat, în vederea rectificării informațiilor prezentate opiniei publice, pe de o parte pentru a respecta dreptul fundamental al cetăţenilor la o informare corectă, ca parte a respectului pentru valorile democratice, iar pe de altă parte pentru că informaţiile prezentate nefiind conforme realității sunt de natură să aducă atingere imaginii și renumelui grupului Tinmar Energy.

NU contestăm că dreptul la opinie şi liberă exprimare este garantat inclusiv la nivel constituțional, însă vă solicităm să aveţi în vedere că acest drept nu este unul absolut, fiind necesar ca acesta să fie exercitat fără a prejudicia drepturile şi interesele altor persoane.

Pentru a evita situații de genul celor create prin emisiunea invocată, ne exprimăm speranța ca, în viitor, în situația în care intenționați articole care vizează activitatea companiilor din cadrul grupului TINMAR ENERGY să ni se solicite și punctul nostru de vedere anterior prezentării publice lor.