FINALIZARE PROIECT

27.06.2023

 

 

„Consolidarea capacităţii unităților de învățământ din Comuna Fundu Moldovei în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, Cod SMIS 2014+ 147725

 

COMUNA FUNDU MOLDOVEI anunță finalizarea proiectului „Consolidarea capacităţii unităților de învățământ din Comuna Fundu Moldovei în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, Cod SMIS 2014+ 147725.

 

Proiectul a fost cofinanțat din FEDR REACT-EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, Obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 1,199,580.99 lei, din care Uniunea Europeană a acordat o finanţare nerambursabilă în valoare de 1,199,580.99 lei.

 

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin realizarea de investiții la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din COMUNA FUNDU MOLDOVEI, în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional și a prevenirii și diminuării raspândirii potențiale a infecției cu SARS-CoV-2.

 

Rezultatele obținute: Dotarea/sprijinirea unităților de învățământ cu echipamente de protecție medicală, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului, destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru desfășurarea activităților didactice în condiții de siguranță epidemiologică.

 

Perioada de implementare a proiectului a fost de 16 luni.

Data începerii proiectului este 01.03.2022.

Data de finalizare a proiectului este 30.06.2023.

 

Proiect cofinanțat din FEDR REACT-EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Email: [email protected]/ Tel: 0371 505061