Finalul proiectului „Stagii de practică pentru elevi, primul pas pentru o carieră de succes”, marcat de Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița

Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița a marcat finalul proiectului „Stagii de practică pentru elevi, primul pas pentru o carieră de succes” – POCU/633/6/14/ 132290 – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, printr-o conferință la care a participat echipa de proiect, reprezentanți ai comunității locale, agenți economici, cadre didactice și invitați de la cele două unități școlare implicate în proiect, respectiv Liceul Tehnologic „Vasile Cocea’’ Moldovița și Liceul Tehnologic „Ioan Nistor’’ Vicovu de Sus.

Conferința de încheiere a activităților proiectului, organizată în cadrul activității A5.1 Desfasurarea de campanii de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către unitățile de învățământ privind nevoile de instruire, precum și de la unitățile de învățământ către agenții economici/partenerii de practică, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel national/regional/local a avut ca scop retrospectiva activităților implementate și analiza rezultatelor obținute în cadrul proiectului.

Evenimentul a fost coordonat de managerul de proiect, prof. Alina Popa, și expert comunicare grup țintă și angajatori, Iftimie Georgiana.