FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „Asigurarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al cladirilor publice si a iluminatului public – Comuna Fundu Moldovei, Jud. Suceava”

Comuna Fundu Moldovei, în calitate de Beneficiar, anunță începerea proiectului cu titlul „Asigurarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al cladirilor publice si a iluminatului public – Comuna Fundu Moldovei, Jud. Suceava”, contract de finanțare nr. 2183/17.05.2023, COD SMIS 161357, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale.

Proiectul are o valoare totală de 5.484.288,26 lei din care valoarea finanțării nerambursabile este de 4.271.645,60 lei, 3.630.898,76 lei din FC și 640.746,84 lei din bugetul național, conform contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în data de 17.05.2023.

Proiectul se implementează în perioada 17.05.2023-31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea independenței energetice la nivelul UAT-ului Comuna Fundu Moldovei, județul Suceava, prin realizarea unor noi capacități de producție de energie electrică și termica din surse regenerabile de tip solar și aerotermal, în vederea acoperirii consumului propriu.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

  1. 5 instalații fotovoltaice noi pentru acoperirea consumului propriu al clădirilor publice;
  2. 1 parc fotovoltaic nou pentru acoperirea consumului propriu al iluminatului public;
  3. Echiparea a 3 clădiri publice cu pompe de caldură;
  4. Reducerea emisiilor de CO2.

 

 

 

Date de Contact Beneficiar:

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Nume: URSESCU ANA-MARIA

Telefon: 0731301290

E-mail: [email protected]

 

                       Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020