ITM Suceava, ample controale la stațiile GPL din județ

În perioada 28.08.2023 – 08.09.2023 Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava va desfăşura Campania pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor, de către angajatorii care desfășoară activități de depozitare și comercializare a carburanților auto tip GPL.

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite atât prin lege cât și prin Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pe anul 2023, aprobat de Inspectorul General de Stat, se impune intensificarea acțiunilor de control privind verificarea respectării prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă și în domenii care nu au fost considerate cu risc major din perspectiva competențelor Inspecției Muncii, dar în care se pot produce evenimente cu consecințe deosebite.

De asemenea, având în vedere evenimentele grave care au avut loc în ultima perioadă și care au avut consecințe grave asupra sănătății și securității lucrătorilor, precum și asupra altor persoane aflate în apropierea locațiilor în care au avut loc astfel de 

evenimente considerăm necesară declanșarea unor acțiuni de control la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile cod CAEN 4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor lichizi și gazoși al produselor derivate și cod CAEN 4730 – Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate.

Obiective generale ale acestei acțiuni sunt:

* Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie.

* Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.

* Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă.

* Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă pentru domeniile de activitate sus-menționate.

* Eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii din domeniile de activitate vizate de campanie.

Grupul ţintă

Unități care prestează activități economice în conformitate cu:

– cod CAEN 4671- Comerț cu ridicata al combustibililor lichizi și gazoși al produselor derivate. 

– cod CAEN 4730- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate.