ITM Suceava, întâlnire cu angajatori și manageri din județ

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a dat curs invitației Platformei SSM.ro de a participa la o întâlnire cu angajatori, manageri, servicii externe de securitate și sănătate în muncă, specialiști în domeniul S.S.M. și resurse umane, precum și cu persoane interesate de modificările şi noutăţile legislative din anul 2022 în domeniul securității și sănătății în muncă din județul Suceava.

La eveniment, alături de conducerea ITM Suceava, a participat și inspectorul general de stat al Inspecției Muncii, Dantes Nicolae Bratu, care a prezentat noutățile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, survenite odată cu aprobarea modificărilor aduse H.G. nr. 1425/2006, în concordanţă cu Legea nr. 208/2021 şi Legea nr. 319/2006, care vizează interpretarea și aplicarea corectă a prevederilor legislative, atât a celor referitoare la comunicarea și cercetarea evenimentelor în care sunt implicați lucratori, cât și a posibilității de a utiliza semnătura electronică şi mediul online în emiterea și gestionarea documentelor aferente relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă. 

Sesiunea de întrebări și răspunsuri a suscitat interesul participanților, care au fost interesați de puncte de vedere oficiale privitoare la punerea în aplicare a ultimelor prevederi legale, printre principalele subiecte supuse prezentării şi dezbaterii fiind:

*Comunicarea şi cercetarea accidentelor de muncă inclusiv a celor produse în afara graniţelor României;

*Utilizarea mediului online în activitatea de securitate şi sănătate în muncă;

*Folosirea semnăturii electronice, avansată sau calificată pentru toate documentele din domeniu SSM / HR;

*Completarea fişei de instruire individuală şi consemnarea instruirii în format electronic;

*Punerea la dispozitie a documentelor electronice cu prilejul controalelor efectuate de INSPECŢIA MUNCII.

Intervenția inspectorului general de stat a continuat cu prezentarea unuia din cele două proiecte pe care Inspecția Muncii le va dezvolta prin PNRR: REGES online – Reforma evidenței și monitorizării relațiilor de muncă. Au fost prezentate obiectivele proiectului care presupun simplificarea, debirocratizarea şi digitalizarea procedurii de obţinere a unui extras din registrul de evidenţă a salariaţilor, care devine accesibil online, oricărui angajat/fost angajat. Inspectorul general de stat a susținut că gestionarea registrului are o importanță majoră în desfășurarea activității de control a Inspecției Muncii și contribuie, totodată, la elaborarea politicilor publice din domeniul pieței muncii prin informațiile pe care le pune la dispoziția autorităților și instituțiilor publice din domeniu. Acesta a expus, de asemenea, principalele beneficii pe care le va aduce noul sistem și a lansat o provocare pentru invitații prezenți la eveniment: participarea la un brainstorming pentru îmbunătățirea sistemului informatic REGES-ONLINE. Propunerile acestora sunt așteptate pe canalele de comunicare ale Inspecției Muncii și ale ITM Suceava și vor fi analizate de echipele de proiect.