Noi programe de studiu la USV, noi oportunități pentru viitorii studenți

Universitatea Suceava (USV) anunță că în ședința din 25.05.2023, Consiliul ARACIS a decis acreditarea unui nou program de studii de masterat profesional, „Comunicare, media și industriile creative”, în domeniul Științe ale comunicării, derulat în cadrul Facultății de Litere şi Științe ale Comunicării.

Acesta este un masterat profesional, cu o capacitate de 50 de locuri.

În ședințele sale anterioare, Consiliul ARACIS aprobase acreditarea unui alt domeniu nou de masterat, „Asistență socială”, din cadrul Facultății de Istorie și Geografie, programul de studii Managementul serviciilor sociale și de securitate comunitară fiind, de asemenea unul profesional, cu o capacitate tot de 50 de locuri.

În același timp, ARACIS a acordat autorizarea provizorie pentru programul de licență de asemenea nou, Matematică informatică, din cadrul Facultății de Economie, Administrație și Afaceri, cu o capacitate de 50 de locuri.

USV precizează că mai multe programe de studii de la USV au fost evaluate în vederea menținerii acreditărilor existente, primind aviz favorabil.

Este vorba despre Nutriţie şi dietetică, program de licență din cadrul Facultatea de Medicină și Științe Biologice, de Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică din cadrul Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic și de Geografie și Geografia turismului, programe care funcționează ca Învățământ la distanță.