Posturi vacante de maistru și muncitor calificat, la IPJ Suceava

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, B-dul. 1 Mai nr. 9, organizează concurs/examen, prin recrutare din sursă externă, în vederea ocupării a unor posturi vacante de maistru II la Serviciul Logistic și muncitor calificat IV.

În vederea participării la concursul pentru postul de maistru, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile generale stipulate de art. 3 din H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, să fie apţi medical, să fie absolvenți de studii medii cu diplomă de bacalaureat sau studii medii cu diplomă de bacalaureat, filiera tehnologică în profilul tehnic, specializarea tehnician în lucrări publice și construcții sau profilul construcții sau să fie absolvenți de cursuri/programe de perfecționare/specializare, programe de formare profesională finalizate cu examen de certificare în calificarea profesională construcții sau instalații, doar pentru absolvenții cu studii medii, să dețină permis de conducere pentru categoria B și fără vechime în muncă.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituţiei, în perioada 30.06-14.07.2022, cu excepţia fişei de aptitudine în muncă, care va fi depusă până la data de 09.09.2022. 

Selecţia dosarelor se va realiza în perioada 15-18.07.2022. Concursul va consta în două probe, ce vor avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, după cum urmează:

  1. Proba scrisă – 12.09.2022, ora 10:00
  2. Interviu – 16.09.2022, ora 10:00.

 Pentru postul de muncitor calificat, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile generale stipulate de art. 3 din H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, să fie apţi medical, să fie absolvenți de studii medii cu diplomă de bacalaureat, filieră/profil prelucrarea lemnului sau în calificarea profesională tâmplar sau pregătire prin învățământul profesional, finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale – tâmplar/technician în prelucrarea lemnului sau să fie absolvenți de studii medii cu diplomă de bacalaureat și să fie absolvenți de cursuri/ programe de perfecționare/ specializare, programe de formare profesională finalizate cu examen de certificare în calificarea profesională tâmplar/ technician în prelucrarea lemnului.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituţiei, în perioada 30.06.2022 – 14.07.2022, cu excepţia fişei de aptitudine în muncă, care va fi depusă până la data de 09.09.2022. Selecţia dosarelor se va realiza în perioada 15.07.2022-18.07.2022. Concursul va consta în două probe, ce vor avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, din str. B-ul 1 Mai, nr. 9, după cum urmează:

  1. 1. Proba practică – 14.09.2022, ora 10:00;
  2. Interviu – 19.09.2022, ora 10:00.

Informaţii suplimentare privind posturile de maistru și muncitor calificat se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, de la persoana care asigură secretariatul comisiei, la telefonul 0230/203112, de luni până vineri, între orele 10:00 – 14:00, sau pe site-ul www.sv.politiaromana.ro la secţiunea ”CARIERĂ” – posturi scoase la concurs.