Prefectul Moldovan, vești bune pentru crescătorii de animale din Bosanci: „Hotărârea de actualizare a amenajamentului pastoral a fost anulată”

În ultima perioadă de timp, s-au manifestat în spațiul public o serie de nemulțumiri ale cetățenilor comunei Bosanci în ceea ce privește gestionarea pajiștilor de pe raza localității, materializate și prin sesizări adresate Instituției Prefectului de către asociații ale crescătorilor de animale având trimiteri la o serie de presupuse nereguli pe acest subiect, fapt ce a impus constituirea, prin ordin al prefectului, a unor comisii de verificare a celor sesizate.

Având în vedere constatările rezultate în urma verificărilor și măsurile stabilite dar nepuse în practică, prefectul județului Suceava a formulat acțiune în contencios administrativ prin care s-a solicitat instanței anularea, ca nelegală şi netemeinică, a  Hotărârii nr. 7 din 30.01.2023 privind actualizarea amenajamentului pastoral al comunei Bosanci aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bosanci nr. 17/2016, pentru următoarele motive:

  1. Actul administrativ nu este motivat în fapt şi în drept şi, în consecinţă, nu face dovada că sunt îndeplinite cerinţele de valabilitate sub aspectul obiectului licit.  
  1. Actul administrativ nu respectă prevederile legale în materie de pășuni permanente, în sensul că amenajamentul pastoral nu respectă prevederile art. 9 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013, întrucât nu cuprinde toate suprafețele de pajiști înregistrate la data de 1 ianuarie 2007 în registrul agricol.
  2. A fost încălcată interdicția scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a pajiștilor din extravilanul localității și a excepțiilor instituite la art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013, întrucât scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiștilor din extravilan în vederea introducerii în intravilan ca urmare a actualizării Planului Urbanistic General nu este prevăzută în cuprinsul legislației privind pășunile permanente, așadar introducerea în intravilanul localității a suprafeței de pajiște permanentă a fost efectuată fără a fi respectate prevederile legale în vigoare.

În cazul de față, nu există avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, respectiv pentru introducerea în intravilanul localității Bosanci a suprafeței de pajiște permanentă.

 Instituția Prefectului asigură consiliere juridică atât prin circularele transmise periodic, cât și prin sedințele de îndrumare metodologică (ultima desfășurată în data de 16.03.2023 în sala Auditorium Joseph Schmidt a Universității „Stefan cel Mare” Suceava) prin care primarii și secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale din județul Suceava prezenți sunt informați cu privire la aplicarea corectă a actelor normative privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente.

„Instituția Prefectului a susținut și susține orice proiect derulat de către autoritatea publică locală din județ. Principiul autonomiei locale nu exclude, ci impune autorităţilor administraţiei publice locale de a respecta legile cu caracter general, aplicabile pe întreg teritoriul ţării, și în interiorul comunităţii locale, iar existenţa autonomiei locale (principiul prevăzut şi de art. 120 alin. (1) din Constituţia României) nu se referă la existenţa unei autonomii de decizie în afara cadrului legal, care este general obligatoriu.

Ca prefect, sprijin proiectele de dezvoltare a localităților, investițiile în comunitățile noastre, dar toate demersurile trebuie derulate cu respectarea strictă a legislației aplicabile. Chiar mâine voi avea o ședință pe un subiect similar cu reprezentanții comunei Ciprian Porumbescu și ai Direcției pentru Agricultură Suceava”, a spus prefectul Alexandru Moldovan.