Flutur: „Preluăm întocmirea documentației pentru tronsonul Suceava – Păltinoasa a Autostrăzii Nordului Baia Mare – Suceava: Lot 3, Vatra Dornei – Suceava”

Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe în ședința de săptămâna viitoare încheierea unui nou protocol cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere prin care va avea responsabilitatea de a finaliza Studiul de Fezabilitate și a face proiectul tehnic.

„Ne propunem să preluăm întocmirea documentației pentru tronsonul Suceava – Păltinoasa a Autostrăzii Nordului Baia Mare – Suceava: Lot 3, Vatra Dornei – Suceava.
În urma corespondenței purtate cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), aceasta ne comunică punctul de vedere emis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Direcția Generală Programe Europene Transport. Ministerul consideră oportună încheierea unui protocol de colaborare între CNAIR și UAT- Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, pentru realizarea acestui tronson exclusiv pentru etapa de elaborare a documentațiilor tehnico-economice necesare lansării etapei de execuție lucrări (finalizarea SF-ului și proiectare).
În acest sens, în vederea analizării oportunității etapei de execuție, Direcția Generală Programe Europene Transport solicită includerea în cadrul contractului de finalizare a studiului de fezabilitate a următoarelor activități:
• Analiza și derularea Studiului de Fezabilitate să fie în colaborare cu reprezentanții JASPERS;
• Realizarea Analizei Cost-Beneficiu actualizate;
• Analiza Ratei Interne de Rentabilitate Economică din care să reiasă tipul de intervenție;
• Acord de mediu;
• Aplicarea modelului de trafic agreat de CNAIR SA, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și JASPERS care să analizeze proiectul atât individual cât și în corelare cu contextul celorlalte investiții prevăzute în Programul Investițional.
Ulterior CNAIR ne informează că pentru elaborarea Studiului de fezabilitate pentru lotul Vatra Dornei – Suceava au fost întocmite documentațiile aferente Analizei Multicriteriale de Traseu – Etapa 1 și 2, documentații în cadrul cărora au fost analizate o serie de scenarii în vederea stabilirii variantei optime de traseu, pentru care au fost obținute avizele CTE CNAIR”, a transmis Flutur.