Primăria Mănăstirea Humorului face angajări. Au fost scoase la concurs trei posturi

Primăria comunei Mănăstirea Humorului organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării a trei funcții publice de execuție vacante. Potrivit primarului Viorel Croitoru, este vorba despre funcțiile de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului achiziții publice și managementul proiectelor, din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Mănăstirea Humorului, judetul Suceava, consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului buget, finanțe, contabilitate, salarizare, din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Mănăstirea Humorului, județul Suceava și de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului asistență socială și autoritate tutelară din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Mănăstirea Humorului, județul Suceava.
Edilul a precizat că dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 04.03.2024 – 18.03.2024, în intervalul orar 8 – 16, la registratura Primăriei comunei Mănăstirea Humorului.
Selectia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
De asemenea, proba scrisă va avea loc în data de 03.04.2024, la ora 10.00, iar interviul – în data de 05.04.2024, la ora 10.00.
Mai multe detalii privind conținutul dosarului de înscriere, condițiile de participare și tematica pentru concurs găsiți pe site-ul insituției, accesand următorulul link: https://www.manastirea-humorului.ro secțiunea anunțuri.