Prof. univ. dr. Mihai Dimian a fost ales rector al USV

Prof. univ. dr. Mihai Dimian a fost ales rector al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. Procesul de vot s-a desfășurat joi, 15 februarie, iar alegătorii prezenți la vot au primit câte cinci buletine de vot pe care erau înscriși candidații pentru cele cinci tipuri de alegeri din universitate, respectiv pentru funcția de Rector, componența Senatului Universității, componența Consiliilor Facultăților, a Consiliilor Departamentelor, precum și alegerea Directorilor de Departamente din USV.
Trebuie spus că prof. univ. dr. Mihai Dimian a fost singurul candidat pentru funcția de rector.

Planul managerial USV 4.0 – Continuitate și transformare, făcut de Mihai Dimian, cuprinde patru mari obiective strategice:

  • Creșterea calității educației și diversificarea ofertei educaționale, centrate pe nevoile studenților și în corelație cu cerințele prezente și previzionate ale pieței muncii,
  • Creșterea performanței în activitatea de cercetare științifică orientată către dezvoltarea cunoașterii și dezvoltarea tehnologică, realizarea unui ecosistem de inovare și antreprenoriat orientat către dezvoltarea economică,
  • Motivarea și dezvoltarea resurselor umane, îmbunătățirea calității vieții studențești, 
  • Management eficient și eficace al resurselor USV prin simplificare, debirocratizare și digitalizare.