Proiectul „Competențe europene în domeniul auto”, derulat de Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana

Începând din luna septembrie 2022, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana derulează proiectul „Competențe europene în domeniul auto”. Introducerea și mediatizarea implementării proiectului a avut loc săptămâna trecută, în cadrul consiliului profesoral desfășurat la Căminul Cultural din localitate, și a fost prezentat de către directorul adjunct, profesor Crăciun Pîțu Marius.

Acest proiect răspunde la două nevoi primordiale pentru Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana și anume, nevoia de a crește calitatea formării profesionale inițiale, a competențelor cheie și personale ale elevilor pentru a-i ajuta să se angajeze și nevoia de dezvoltare europeană a liceului. Este primul proiect Erasmus+, mobilități VET pentru liceul din Cajvana, prima experiență de mobilitate internațională pentru 30 elevi.

Echipa de gestiune, formată din cinci membri: coordonatorul și responsabil al proiectului, director coordonator, profesor  Nicolae Robu, responsabilă cu selecția și pregătirea elevilor, prof. Cîrcu Maria, directorul adjunct, profesor Crăciun Marius, va răspunde de monitorizare, evaluare și integrarea rezultatelor în PAS,  prof. Jucan Ana Maria, responsabilă cu diseminarea proiectului și, nu în ultimul rând, ec. Savu Elena, responsabil financiar.

Implementarea și desfășurarea proiectului va conecta școala cu piața internat a muncii din domeniul auto din două țări, Cipru si Portugalia, astfel coordonatorii le vor putea compara, ajutându-i astfel să înțeleagă cerințele, standardele de pregătire pe care le solicită angajatorii europeni, vor cunoaște nivel de competențe necesar pentru un loc de muncă, vor putea astfel să-i pregătim mai bine absolvenții pentru inserție pe piața muncii.

Prin activitățile de diseminare, acest proiect va contribui la creșterea prestigiului și a imaginii școlii pe plan local/regional/ european. 

Obiectivele proiectului sunt creșterea calității formării profesionale inițiale (pentru 30 de elevi calificarea Mecanic auto), profesională, prin stagii internat de practică pentru șanse sporite de inserție socio-profesională, îmbunătățirea dezvoltării competențelor cheie și personale pt 30P prin participare la mobilități transnaționale (sociale, interculturale, lingvistice, digitale,valori europene, lucru în echipă s.a), creșterea dimensiunii internaționale a liceului prin parteneriate cu instituții europene în domeniul formării profesionale din Cipru și Portugalia, timp de 1 an.

Proiectul va deschide liceului căi către internaționalizare, va contribui la creșterea calității formării profesionale inițiale.

Astfel, vor urma colaborări cu companii și instituții din Portugalia și Cipru, se vor realiza 30 plasamente practică elevi, cu durata de 3 săptămâni, stagii de practică de 90h (6h/zi): în Cipru,15 el, an 2, Acord formare pt CDL Aplicații practice întreținere motoare 90h; firma primire: Portantari Brothers Garage, Cipru; în Portugalia 15 el; an 3 profesională, Acord formare pentru  M1-Pregătire automobil pentru exploatare 30h și M2: Mentenanță automobil-60h, firma primire: Barcelturbo–Reparação Auto, Portugalia.

Elevii vor fi selectați prin concurs, se vor respecta principiile de  transparență, egalitate șanse, evitarea conflictelor de interese.

Participanții vor urma un program de pregătire de 90h, înainte de plecarea în mobilitate, format din 3 module: culturală (10h), pedagogică (20h), lingvistică  60h (limba engleză 20h, curs OLS min 30h, limba țării respective, stagiu de 10h).

După mobilitate se vor organiza activități și evenimente de diseminare și multiplicare a rezultatelor proiectului atitudini și comportamente specifice angajatului european, abilități lingvistice și de comunicare. 

Beneficiarii vor obține certificatul european EM, își vor îmbogăți portofoliul personal, va crește mobilitatea și flexibilitatea lor pe piața muncii din țara și Europa. 

Prof. înv. primar  SESERMAN LIDIA LOREDANA

Responsabilă cu promovarea imaginii

 Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana