Serviciul de Comunicații și Tehnologii Informaționale din cadrul USV aniversează 25 de ani de la înființare

În ziua de 16 martie, Serviciul de Comunicații și Tehnologii Informaționale (SCTI) al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a împlinit un sfert de secol de la înființare. Povestea începe în anul 1996, când s-au realizat primele conexiuni la Internet. Inițial, acestea au fost făcute prin linii telefonice dial-up, urmate de o linie telefonică închiriată, cu debitul binar de 33 Kbps, către nodul de date de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, nod care a devenit ulterior NOC (Network Operating Center) al rețelei naționale educaționale și de cercetare „RoEduNet” pentru regiunea de Nord-Est a României.

Pe 3 martie 1998, printr-o hotărâre a Biroului Senatului USV, gestiunea legăturii de date și a rețelei locale a universității a fost preluată de Laboratorul de Comunicații de Date, care funcționa în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Ulterior, pe 16 martie 1999, Biroul Senatului a decis înființarea Departamentului de Comunicații și Tehnologii Informaționale, adoptându-se și un prim regulament de funcționare. Primul centru de date a funcționat într-un spațiu restrâns, de circa 6 mp, cu o încadrare de jumătate de normă inginer de sistem și cu un sistem desktop, utilizat ca server all-in-one.

Astăzi, SCTI are 13 angajați, din care: 5 pentru administrare rețea, servicii și infrastructură, 4 pentru administrare prezență și dezvoltare web, 3 în echipa de informatizare și susținere platforme informatice și un operator centrală telefonică. Rețeaua USV funcționează în jurul unui backbone (magistrală principală de date) de 10 Gbps și utilizează 2 conexiuni externe de câte 1 Gbps. SCTI administrează un spațiu virtual, public și privat, cu circa 7.000 de adrese IP, peste 100 de site-uri web, peste 400 de puncte de acces radio, care deservesc aproximativ 12.000 de utilizatori. Totodată, echipa gestionează două domenii principale, usv.ro și usm.ro, alături de câteva zeci de domenii secundare, precum și câteva sute de subdomenii.

Momentul aniversar a fost marcat prin acordarea unor diplome de merit angajaților actuali ai SCTI, dar și diplome omagiale foștilor angajați, implicați astăzi în administrarea de servicii IT în alte instituții din țară și din străinătate. Întâlnirea fizică, la care au participat și colegi din USV care au colaborat direct sau care au sprijinit într-o formă sau alta acest parcurs, s-a transformat în una hibridă, odată cu intervențiile online ale foștilor angajați și colaboratori. Astfel, au fost rememorate momente importante în dezvoltarea serviciilor digitale ale USV, realizările, eforturile și sacrificiile care s-au făcut de-a lungul anilor. În contextul noilor provocări din zona digitalizării, echipa SCTI rămâne la fel de implicată în atingerea de noi obiective. 

În plus, evidențiem faptul că echipa SCTI asigură infrastructura tehnică și logistica necesare bunei desfășurări a evenimentelor științifice, culturale și de promovare organizate de USV, la care contribuie prin design grafic, web design sau sprijin în diseminarea informațiilor către comunitatea academică și publicul larg. De asemenea, colectivul  SCTI asigură buna funcționare a sesiunilor de admitere la USV.