Social democrata Larisa Blănari, noul director interimar al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava

Începând cu data de 4 iulie 2022, în conformitate cu Ordinul Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ec. Larisa Blănari va ocupa temporar postul vacant de Director General al CAS Suceava, manager al sistemului la nivel local. 

De asemenea, prin Ordinul Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a încetat contractul de management incheiat între CNAS si ec. Victor Cristi Bleortu, pentru ocuparea temporară a postului vacant de Director General al CAS Suceava.