Spitalul Județean Suceava trebuie să plătească despăgubiri de 800.000 de euro pentru moartea unui bebeluș

Spitalul Județean Suceava trebuie să plătească despăgubiri de 800.000 de euro pentru un cuplu al cărui bebeluș a murit din cauza a trei bacterii din spital, arată portalul instanțelor. Decizia este definitivă și aparține judecătorilor Curții de Apel Suceava.

Judecătorii nu au stabilit o culpă individuală, spitalul fiind considerat responsabil ca entitate. Față de prima instanță, Curtea de Apel Suceava a decis să micșoreze amenda de la 1,26 milioane de lei la 280.000 de lei, dar a majorat cuantumul daunelor morale ale Ana Mariei Manea și Ovidiu Manea de la 500.000 de euro împreună la câte 300.000 de euro fiecare, potrivit g4media.ro. De asemenea, a fost majorat și cuantumul daunelor morale ale surorii bebelușului de la 150.000 de euro la 200.000 de euro.

În 2016, trei nou născuți au murit la SJU Suceava într-un interval de 7 luni, unul dintre ei, Alexandru Teodor Manea s-a născut în data de 17 februarie și a murit în data de 1 martie 2016.

Decizia instanței

Ora estimata: 8:30
Complet: C11A PEN
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: În baza art.421 pct.2 lit.a C.pr.pen., admite apelurile declarate de inculpatul apelant Spitalul Jude?ean de Urgen?ă ”Sfântul Ioan Cel Nou” Suceava şi de părţile civile apelante Manea Ana-Maria, Manea Ovidiu şi Manea Antonia Maria împotriva sentinţei penale nr.1033 din 06.12.2023 a Judecătoriei Suceava. Desfiin?ează, în parte, sentinţa penală atacată şi în rejudecare: Reduce pedeapsa amenzii la 280.000 lei (în loc de 1.260.000 lei), reprezentând 280 zile amendă a câte 1000 lei/zi (în loc de 4500 lei/zi). Majorează cuantumul daunelor morale pe care trebuie să le plătească inculpatul părţilor civile Manea Ana Maria ?i Manea Ovidiu la câte 300.000 euro fiecare (în loc de 500.000 euro împreună). Majorează cuantumul daunelor morale pe care trebuie să le plătească inculpatul părţii civile minore Manea Antonia Maria, prin reprezentan?i legali Manea Ana Maria ?i Manea Ovidiu, la 200.000 euro (în loc de 150.000 euro). Conform art. 275 alin. 6 C.pr.pen., onorarul apărătorului desemnat din oficiu pentru partea civilă minoră Manea Antonia Maria în cuantum de 942 lei (av. Burciu Oana – delegaţie pentru asistenţă juridică obligatorie nr.474/05.02.2024), rămâne în sarcina statului şi se avansează din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în contul Baroului Suceava. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare prezentei decizii. În baza art.275 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare din apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată astăzi, 27.02.2024, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre 231/2024 27.02.2024.