Subiectele la Limba română de la Bacalaureat 2023, profil real şi tehnologic, au fost publicate

Elevii de la profilurile real și tehnologic au susţinut astăzi, 26 iunie, proba la Limba română din cadrul examenului de Bacalaureat 2023.

Elevii de clasa a XII-a, de la profilul real și tehnologic, au susţinut astăzi, 26 iunie, proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat 2023.

Pentru susţinerea probei obligatorii din cadrul examenului de Bacalaureat 2023, elevii de liceu au fost nevoiţi să prezinte un document de identitate la intrarea în sala de examen.

Trei ore au avut la dispoziţie absolvenţii claselor a XII-a pentru rezolvarea subiectelor de Limba română, profil real și tehnologic, de la Bacalaureat 2023.

Examenul de Limba română de la Bacalaureat 2023 a fost susținut de absolvenții claselor de liceu cu profil uman și real, de cei din liceele tehnologice, precum și de către cei cu specializarea învățători-educatoare.

La subiectul I, la limba română, profil real şi tehnologic, de la Bacalaureat 2023, elevii de clasa a XII-a au avut de redactat un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumenteze dacă oamenii trebuie sau nu să exprime recunoştinţă faţă de şcolile în care au fost formaţi.

La subiectul II, la limba română, profil real şi tehnologic, de la Bacalaureat 2023, elevii de clasa a XII-a au avut de comentat, în minimum 50 de cuvinte, poezia „A mele visuri…”, evidenţiind realaţia dintre idea poetică şi mijloacele artistice.

La subiectul III, la limba română, profil real şi tehnologic, de la Bacalaureat 2023, elevii de clasa a XII-a au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularităţi ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu.

Programă Limba română Bacalaureat 2023

Conform programei școlare în vigoare, pentru examenul de Bacalaureat 2023, elevii au avut de studiat cel puțin un text din opera următorilor autori: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, George Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, George Călinescu, Eugen Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

Subiectul la Limba română, profil real și tehnologic, de la Bacalaureat 2023 este structurat în trei părți.

Subiectul I la Limba Română, profil real și tehnologic, de la Bacalaureat 2023 cuprinde un text la prima vedere și câte cinci cerințe, notate cu câte șase puncte fiecare, care se pot rezolva pe baza informațiilor din fragmentul primit.

De asemenea, primul subiect la română, profil real și tehnologic, de la Bacalaureat 2023 cuprinde și o cerință, notată cu 20 de puncte, care presupune argumentarea unui punct de vedere, prin raportarea la informațiile prezente în textul primit.

Subiectul al II-lea la Limba Română, profil real și tehnologic, de la Bacalaureat 2023, notat cu 10 puncte, este format dintr-un text la prima vedere, pe baza căruia elevii trebuie să rezolve o cerință de tipul: evidențierea trăsăturilor unui curent literar, caracterizarea unui personaj sau prezentarea perspectivei narative.

Subiectul al III-lea la Limba Română, profil real și tehnologic, de la Bacalaureat 2023, notat cu 30 de puncte, presupune redactarea unui eseu structurat, pe baza operelor studiate, aparținând autorilor menționați în programa de examen.

 

Subiectele la Limba română pentru Bacalaureat 2023, profil real și tehnologic

Subiect Limba română profil real și tehnologic Bacalaureat 2023- Descarcă documentul aici

Barem de corectare Limba română profil real și tehnologic Bacalaureat 2023- Descarcă documentul aici

ŞTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

Cum se calculează media finală la Bacalaureat în 2023

Examenul de Bacalaureat 2023 este considerat promovat de către absolvenţii claselor a XII-a dacă aceştia au susţinut toate probele scrise și au obţinut cel puţin 5 la fiecare dintre acestea, iar media finală la Balacaureat 2023 este de cel puțin 6.

În acest an, în contextul grevei profesorilor, probele de competențe de la Bacalaureat 2023 sunt echivalate cu mediile din anii de liceu.

Pentru fiecare candidat care a obţinut cel puţin nota 5 la toate probele scrise de la Bacalaureat 2023, se calculează media generală ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe.

Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminaţi de la o probă.

Pentru candidaţii care obţin media generală la Bacalaureat 2023 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.

Când se publică rezultatele de la Bacalaureat 2023

Primele rezultate de la Bacalaureat 2023 vor fi afişate în data de 3 iulie până la ora 12:00. Pentru depunerea contestaţiilor a fost alocat intervalul orar 12:00 – 18:00 în aceeaşi zi.

Rezultatele finale de la Bacalaureat 2023 se vor afişa pe data de 7 iulie 2023. Examenul naţional de Bacalaureat 2023 se consideră promovat de către absolvenţii claselor a XII-a care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 • au susţinut probele de evaluare a competenţelor;
 • au susţinut toate probele scrise şi au fost notaţi cel puţin cu 5 la fiecare dintre acestea, obţinând cel puţin media 6 la probele scrise.

Calendarul şi programul examenului de Bacalaureat 2023, sesiunea de toamnă

Potrivit calendarului publicat în Monitorul Oficial, sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2023 are loc în perioada 7-21 august.

Proba scrisă la Limba română de la Bacalaureat 2023 are loc pe data de 16 august, iar proba la Matematică sau Istorie pe data de 17 august.

Proba la alegere a profilului și specializării de la Bacalaureat 2023 este susținută de către elevii de clasa a XII-a, pe 18 august.

Calendarul de desfăşura a examenului de Bacalaureat 2023, sesiunea de toamnă, pentru absolvenţii clasei a XII-a, în anul şcolar 2022-2023 se desfăşoară astfel:

 • 17 – 24 iulie 2023: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 7 – 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 9 august 2023: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 10 – 11 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 16 august 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 17 august 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 18 august 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 21 august 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 25 august 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 26 – 28 august 2023: Rezolvarea contestațiilor
 • 29 august 2023: Afișarea rezultatelor final