Tăierile ilegale de lemn din județ, într-o semnificativă scădere. Cifrele, prezentate în ședința Colegiului Prefectural

Cezar Tulbure, șeful Biroului protecția și paza pădurilor din cadrul Direcției Silvice Suceava, a prezentat joi, 23 martie, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, un material intitulat „Cât lemn de fură din pădurile administrate de Direcția Silvică Suceava”.

Astfel, în material se arată că volumul tăierilor ilegale a scăzut semnificativ în ultimii 12 ani ajungând de la peste 13.000 mc/an în 2011 la 2.334 mc  în 2022. 

„Volumul total ilegal identificat și înregistrat la Direcția Silvică Suceava urmare a controalelor efectuate în 2022 este de 2.334 mc  un volum ce a scăzut de la an la an datorită eforturilor susținute ale silvicultorilor suceveni. Acțiunile silvicultorilor suceveni au dus an de an la reducerea semnificativă a tăierilor ilegale de arbori lucru care se vede în evoluția tăierilor în ultimii 12 ani”, a  spus Cezar Tulbure.

Potrivit raportului anual de activitate a RNP- Romsilva pentru anul 2022 la analiza indicatorului tăieri ilegale de arbori Direcția Silvică Suceava se situează pe locul 29 din 41 de subunități naționale.

În conformitate cu datele statistice extrase din  amenajamentele silvice la nivelul Direcției Silvice Suceava creșterea medie anuală la hectar  (pădure) este de 8mc/an/ha. Înmulțind acest volum cu 100 rezultă că la nivelul instituției noastre creșterea medie anuală la 100 de hectare este de 800 mc/an. Pentru anul 2022 prin comparația între volumul total tăiat ilegal la 100 de hectare (respectiv 0,69 mc) și volumul rezultat din creșterea medie anuală la 100 de hectare (respectiv 800 mc/an) rezultă faptul că volumul tăiat ilegal la 100 de hectare reprezintă 0,001 din volumul rezultat din creșterile anuale. La hectar reprezintă 0,00001 mc din volumul rezultat din creșterile anuale. Volumul tăiat ilegal în cadrul DS Suceava la 100 de hectare reprezintă 0,001 din volumul rezultat din creșterile anuale. La hectar reprezintă 0,00001 mc din volumul rezultat din creșterile anuale. Se fură o căruță de lemne la 100 de hectare de pădure. Cei mai reprezentativi indicatori pentru a  analiza în fiecare an evoluția reală a tăierilor ilegale de arbori sunt volumul tăiat ilegal raportat la hectar și volumul tăiat ilegal raportat la 100 de hectare. Astfel, la Direcția Silvică Suceava în anul 2022 dat ca exemplu volumul tăiat ilegal raportat la hectar este de 0,0069 mc/ha raportat la 100 de hectare acest volum reprezintă 0,69mc/100 ha.

Trebuie precizat că în 2022 au fost efectuate un număr de 1.968 de controale de  fond și parțiale obiectivul acestor inspecții fiind verificarea permanentă a suprafețelor de pădure arondate unui număr de 389 de cantoane silvice din cadrul celor 24 de ocoale silvice. ”S-a acționat fără jumătăți de măsură, fără compromisuri inventate și toți care s-au făcut vinovați de furt de neglijență de sprijin pentru cei care au furat,  au plătit.

În altă ordine de idei, personalului silvic i-au fost aplicate 245 de măsuri admistrativ disciplinare în cazul abaterilor săvârșite din care 5 care au reprezentat suspendări din  funcție și alte 11 cazuri au reprezentat desfaceri ale contractului individual de muncă.

Statistica arată că în anul 2022 au fost efectuate de către personalul silvic un număr de 4.321 de acțiuni privind controlul circulației materialelor lemnoase și tăieri ilegale de arbori, precum și controlul instalațiilor de debitat fiind încheiate un număr de 409 contravenții silvice cu o valoare a amenzilor de 695.500 de lei. De asemenea au fost încheiate de către personalul silvic 101 infracțiuni silvice privind tăierile ilegale de arbori. Ca urmare a verificărilor și constatărilor făcute de către delegații Direcției Silvice Suceava numai în ultimii 5 ani la nivelul Direcției Silvice Suceava au fost aplicate personalului silvic un număr de 245 de măsuri admistrativ disciplinare în cazul abaterilor săvârșite din care 5 care au reprezentat suspendări din  funcție și alte 11 cazuri au reprezentat desfaceri ale contractului individual de muncă.