USV deplânge trecerea la cele veșnice a distinsului profesor universitar doctor Costică Brânduș

Colectivul Departamentului de Geografie din cadrul Facultății de Istorie și Geografie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, regretă trecerea la cele veșnice a distinsului profesor universitar doctor Costică Brânduș, eminent dascăl, geomorfolog, intelectual cu o pregătire complexă. 

Născut la Galați, pe 26.10.1937, Costică Brânduș a urmat cursurile Facultății de Ştiinţe Naturale şi Geografie, Secţia Geografie–Biologie, din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași. Tot aici a obținut titlul de doctor, sub coordonarea exigentă a profesorului Constantin Martiniuc. Începând cu anul 1980, a devenit titular al Institutului de Învăţământ Superior din Suceava și mai apoi, din martie 1990, al Universității „Ştefan cel Mare”. Aici a ocupat mai multe funcții, printre care cea de prorector al USV (1996-1999) și cea de decan al Facultății de Istorie și Geografie (2000-2004). 

De-a lungul prestigioasei sale cariere universitare, profesorul Brânduș s-a implicat substanțial în formarea unui colectiv de geografi suceveni și a sprijinit permanent dezvoltarea cercetării științifice geografice la Suceava. De asemenea, a îndrumat numeroase generații de studenți și doctoranzi, care i-au apreciat talentul pedagogic și calitățile umane. În activitatea științifică, a beneficiat de o experiență practică deosebită, fiind angajat ca proiectant și cercetător principal, pentru diferite perioade, în instituții de proiectare din domeniul gospodăririi apelor și amenajării teritoriului (SGA Neamț și ISPIF București, filiala Iași, 1976-1980 și 1986-1990).  A publicat peste 120 de lucrări științifice (patru volume, diferite capitole în lucrări de specialitate, articole științifice, cursuri universitare) și a participat, în calitate de coordonator sau membru în echipa de cercetare, la realizarea a 15 contracte de cercetare.

Contribuțiile sale științifice au vizat teme diverse de geomorfologie, hidrogeologie, pedologie, calitatea mediului sau geografie regională. Geomorfologia rămâne domeniul principal care l-a consacrat, teza sa de doctorat asupra Subcarpaților Tazlăului, publicată în Editura Academiei Române (1981), fiind un model de studiu monografic asupra unei unități de relief subcarpatice. Menționăm și cercetările efectuate în domeniul geomorfologiei aplicate, legate de terenurile cu exces de umiditate, alunecările care afectează rețeaua de drumuri din Podișul Moldovei și de impactul antropic în Munții Călimani. Profesorul a contribuit și la realizarea unor lucrări de sinteză fundamentale, apărute sub egida Institutului de Geografie al Academiei Române, cum este Geografia României (volumul IV – referitor la „Regiunile Pericarpatice”) sau monografia județului Suceava. În calitate de membru în Comitetul Național de Geografie, în Comitetul Societății Române de Geografie și în Asociația Geomorfologilor din România (vicepreședinte din 2001), profesorul Brânduș s-a implicat activ în coordonarea activității geografice la nivel național. 

Ca recunoaștere a activității prestigioase desfășurate, a fost distins cu numeroase medalii și diplome, dintre care amintim: Merit pentru învățământ în grad de ofițer (2004), Medalia de aur acordată de Universitatea Ștefan cel Mare”, la 50 de ani de învățământ superior; Diploma de onoare și titlul de „Profesor Emerit” al Universității din Suceava etc.

Înmormântarea are loc marți, 16 ianuarie 2024, ora 12:00, la Biserica Sf. Nicolae din Copou, Iași.

„Vă vom păstra în inimile noastre, Domnule Profesor! Dumnezeu să vă odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții USV.