Anunț de presă Începerea proiectului „Investiții destinate lucrărilor de pregatire a terenului în cadrul PORTHOS MOTO SRL”

Anunț de presă

22 MARTIE 2023

 

Începerea proiectului 

„Investiții destinate lucrărilor de pregatire a terenului în cadrul PORTHOS MOTO SRL”

 

PORTHOS MOTO S.R.L. cu sediul în localitatea Sântandrei, Sat Palota, nr. 181, judeţul Bihor, România, CUI RO 28480162, J5/976/2011, implementează proiectul cu titlul: „Investiții destinate lucrărilor de pregatire a terenului în cadrul PORTHOS MOTO SRL”, cod SMIS 159391, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 367/ POC/411/AS/21.01.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 4.807.035,17 lei. Valoarea eligibilă a proiectului este de 3.803.149,51 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.472.047,18 lei compusă din 2.070.734,69 lei din FEDR și 401.312,49 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății din localitatea Vatra Dornei, Str Calea Transilvaniei, nr. 73, judeţul Suceava, cod poștal 417516, România, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectivul general al proiectului „Investiții destinate lucrărilor de pregatire a terenului în cadrul PORTHOS MOTO SRL constă în refacerea capacității de reziliență a companiei PORTHOS MOTO SRL, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, care va duce la creșterea productivității muncii în cadrul societății. Obiectivul va fi atins prin realizarea unei investiții în domeniul reprezentant de cod CAEN REV. 2 – 4312 – Lucrări de pregatire a terenului, ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect și achiziția de echipamente performante, cu consumuri energetice reduse, ce vor avea un impact enorm din punct de vedere al protecției mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea productivității muncii cu minim 15,68 % fața de anul 2020, în termen de trei ani de la finalizarea implementării.
  • Menținerea numărului mediu de angajați la nivelul anului 2020.

Data de începere a proiectului: 08.01.2023

Data de finalizare a proiectului: 31.12. 2023

Rezultate previzionate:

1 investiție realizată prin: 7 echipamente prietenoase cu mediul recepționate și puse în funcțiune.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul social al firmei sau la tel. 0745643009, email: [email protected], persoană de contact Igna Cristian Radu.