Bugetul CAS Suceava a fost suplimentat

Directorul Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Larisa Blănari, a informat că bugetul alocat iniţial pentru anul 2022 pentru servicii medicale, medicamente, programe naţionale de sănătate şi dispozitive medicale, a fost suplimentat de Casă Naţională de Asigurări de Sănătate, ca urmare a rectificării bugetare, cu suma de 99,1 milioane lei. La această dată bugetul pentru acest an depăşeşte 738 milioane lei. Sume suplimentare au fost alocate pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, medicamente utilizate în programele naţionale de sănătate, dispozitive medicale, servicii oferite de medicii de familie, medicii din ambulatoriul de specialitate, servicii medicale stomatologice, servicii medicale spitaliceşti, îngrijiri medicale la domiciliu, transport sanitar neasistat, servicii medicale de recuperare şi servicii medicale paraclinice.
Suplimentarea bugetului Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, aprobată de CNAS, permite derularea în bune condiţii a contractelor încheiate cu furnizorii pentru serviciile medicale acordate asiguraţilor din judeţul nostru.