COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT – ,,MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE ÎN CADRUL COMPANIEI CORNELIUS SRL” „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Februarie, 2024

SC CORNELIUS SRL, cod fiscal: RO759915, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/307/1991, Sat Maritei, comuna Darmanesti, nr. 604, judetul Suceava, Telefon: 0748.027.274, poștă electronică: [email protected], România, reprezentată prin HOLEICIUC Corneliu derulează începând cu luna decembrie, 2023 proiectul nr. 251/31.12.2023, intitulat ,,Montare panouri fotovoltaice în cadrul companiei CORNELIUS SRLacordată:

  • prin Programul Național de Redresare și Reziliență- PNRR, Pilonul I- Tranziție verde, Componenta C6. Energie, Măsura de investiții: Investiția I.1- Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile, pentru proiectul de investiții

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 1.987.293,38 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 1.489.656,13 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 725.411,70 lei.

Data de începere a proiectului este 31 decembrie 2023 iar data de finalizare a acestuia nu va fi mai târziu de 31 decembrie, 2024, conform Contractului de Finanțare. Cod proiect: 219.

Obiectivul general al proiectului constă în producţia de energie electrică din surse regenerabile de energie solară, fara instalații de stocare integrate, în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon. Realizarea acestui proiect va contribui la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții I1. Noi capacităţi de producţie de energie electrică din surse regenerabile, prin suținerea de proiecte de investiţii în capacităţi noi de producere energie electrică din surse regenerabile.

Date de contact beneficiar:

SC CORNELIUS SRL

Reprezentant legal: HOLEICIUC Corneliu

Telefon: 0748.027.274

e-mail: [email protected]