Comunicat de presă  „PNRR: Fonduri pentru Romania modernă si reformată!”

U.A.T. COMUNA VOITINEL, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 31.07.2023 proiectul „DOTĂRI CU MOBILIER ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA VOITINEL, JUDEȚUL SUCEAVA”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generațieComponenta C15: Educație Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Obiectivul proiectului vizează asigurarea infrastructurii și resursele tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare in vederea asigurării unui proces educațional de calitate, modern și incluziv în Comuna Voitinel, județul Suceava, respectiv „DOTĂRI CU MOBILIER ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA VOITINEL, JUDEȚUL SUCEAVA”.

Valoarea totală a proiectului este de 680.175,66 lei, din care valoare eligibilă din PNRR fără TVA 571.576,18 lei și valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 108.599,48 lei.

Data de inceput a proiectului este 03.08.2023, iar data de finalizare este 31.12.2024, durata de implementare a acestuia fiind de 17 luni.

Codul proiectului: F-PNRR-Dotari-2023-5775

Date de contact:

Comuna Voitinel, cu sediul în localitatea Voitinel, comuna Voitinel, județul Suceava, tel. 0230/412224, fax 0230/412224, E-mail: [email protected]

Apel de proiecte gestionat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în numele și pentru Ministerul Educației

finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei!”