Controale ale inspectorilor ITM Suceava în unitățile de asistență socială

Campania desfășurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava  în perioada 01.08 -18.08.2023 a vizat acțiuni de control pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, de către angajatorii care desfăşoară activități în următoarele domenii: asistență socială, cu cazare – cod CAEN 8790; asistență socială, fără cazare – cod CAEN 8899; activități ale centrelor de îngrijire medicală – cod CAEN 8710 și activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale – cod CAEN 8720.

Între obiectivele campaniei se numără identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispoziţiilor legale în materie; eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă pentru domeniile de activitate sus-menționate și eliminarea  neconformităţilor  constatate  în  domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă  la angajatorii din domeniile de activitate vizate de campanie.

1.Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă/Muncă nedeclarată:

La acţiune au participat un număr de 18 inspectori de muncă din cadrul serviciului control relații de muncă și compartiment control muncă nedeclarată care au efectuat un număr de 18 controale la 18 angajatori din care 16 privati, in 71 de locatii (centre), cu un total de 283 de salariati.

In urma acestor controale s-au aplicat pentru muncă nedeclarată o sancţiune contravenţionala, cu amenda în valoare de 20.000 lei. (A fost depistata o persoana prestând activitate fără a avea întocmit contract individual de muncă.) 

Pentru alte încălcări decât munca nedeclarată și munca subdeclarată a  fost aplicata o sancţiune contravenţionala, cu amenda în valoare de 1.500 lei și 3 avertismente.  

  1. Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

 La acţiune au participat inspectori de muncă din cadrul compartimentului securității și sănătății în muncă care au controlat un număr de 21 angajatori.

În urma verificărilor efectuate a fost aplicată o sanctiune contraventională în valoare de 5.000 lei, totodată fiind dispuse și 19 măsuri în vederea remedierii deficiențelor constatate.