Concluzie îngrijorătoare: Aproximativ 30% dintre suceveni nu și-au făcut revizia obligatorie a instalațiilor de gaz

Aproape 30% dintre deţinătorii de instalaţii individuale de alimentare cu gaz natural din municipiul Suceava nu au făcut la timp reviziile sau verificările periodice care să ateste starea corespunzătoare a acestor instalaţii. În plus, niciun operator economic dintre cei 12 acreditaţi să facă revizii sau verificări ale instalaţiilor de alimentare cu gaz nu a putut pune la dispoziţia autorităţilor evidenţa numerică sau procentuală actualizată a utilizatorilor finali din portofoliu la care anterior a făcut verificări sau revizii şi care în prezent au depăşit termenul legal de efectuare a acestor lucrări. Verificările au fost făcute de autorităţile din Suceava după ce, la finalul lunii martie, o explozie s-a produs într-un bloc din cauza unei acumulări de gaze.

În urma exploziei produse în 27 martie, într-un apartament din municipiul Suceava, autorităţile au decis să facă verificări în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei care prevede că deţinătorii de racorduri individuale la reţeaua de alimentare cu gaz natural sunt obligaţi să facă periodic verificări şi revizii prin care să se asigure că instalaţiile sunt conforme şi nu prezintă pericol.

Concluziile făcute publice, vineri, de Prefectura Suceava sunt acelea că aproximativ o treime dintre utilizatorii de racorduri individuale nu au făcut la timp reviziile sau verificările tehnice. Astfel, 34,53% dintre utilizatori nu au făcut la termen revizia tehnică, iar 26,76% dintre aceştia nu au făcut la timp verificarea tehnică a instalaţiilor de alimentare. Conform legislaţiei, verificarea tehnică periodică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se realizează la intervale de maximum doi ani, iar revizia se face la intervale de maximum zece ani.
 

”La nivelul municipiului Suceava, nu au fost realizate la termen pentru toţi clienţii finali operaţiile de întreţinere ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale. Astfel, dintr-un total de 34.587 clienţi finali, nu au fost efectuate la scadenţă 3.156 revizii (34,53%), respectiv 6.810 (26, 76%) verificări”, informează autorităţile din judeţ.
Conform acestora, ”un număr semnificativ de utilizatori casnici nu cunoaşte faptul că montarea detectoarelor de gaz este obligatorie”.
În Suceava, nici firmele care se ocupă de astfel de operaţiuni nu au ţinut o evidenţă a clienţilor care au nevoie de revizii sau verificări tehnice. Conform datelor furnizate de Prefectură, comisia de verificare constituită de autorităţi a identificat 12 operatori economici care, cumulat, deţin o pondere majoritară din lucrările/serviciile de verificare sau revizie tehnică a instalaţiilor şi le-a solicitat acestora date statistice, doar şapte dintre ei răspunzând solicitărilor şi punând la dispoziţie ”informaţii mai mult sau mai puţin complete şi cu relevanţă pentru obţinerea unor concluzii obiective şi pertinente”.
Astfel, unele dintre fişele de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale nu respectă formatul din Procedura privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aprobată de ANRE, o parte din registrele de verificare şi revizie a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale nu sunt completate conform cerinţelor legale.
„Un număr mic de operatori economici au pus la dispoziţie contractele de prestări servicii întocmite în conformitate cu prevederile Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Niciun operator economic nu a transmis evidenţa numerică/procentuală actualizată a utilizatorilor finali din portofoliu, la care anterior au efectuat verificări/revizii şi care în prezent au depăşit termenul legal de efectuare a acestor lucrări. Niciun operator economic nu a transmis situaţia numărului de notificări înaintate către furnizorul de gaze naturale/operatorul de sistem în vederea întreruperii alimentării cu gaze naturale a consumatorului final pe motivul neefectuării în termen a verificării/reviziei la instalaţiile de utilizare. Din datele puse la dispoziţie de către operatorii economici, comisia nu a putut stabili dacă numărul de angajaţi care deţin autorizările necesare este suficient pentru acoperirea lucrărilor efectuate în baza contractelor de prestări servicii contractate”, sunt concluziile autorităţilor din Suceava.
O explozie, neurmată de incendiu, s-a produs, în 27 martie, într-un apartament din municipiul Suceava, proprietarul locuinţei, în vârstă de 86 de ani, fiind transportat la spital. O femeie a primit îngrjiri medicale după ce a suferit un atac de panică. Deflagraţia s-ar fi produs în urma unei acumulări de gaze, fiind afectate şi uşile altor apartamente şi de la intrarea în bloc.