Cum va arăta spectaculosul punct de belvedere de pe Rarău

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat continuarea proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii turistice din județul Suceava, în care Rarăul reprezintă o zonă cu potențial important, recent asigurând accesul prin cel de-al treilea drum spre Pietrele Doamnei, prin Izvorul Alb.

Astfel, Consiliul Județean a inițiat  realizarea unui nou proiect care să promoveze potențialul turistic al județului, prin crearea unui punct de belvedere tip Skywalk în perimetrul Piatra Șoimului-Rarău ce va oferi posibilitatea unei cât mai bune vizualizări a întregului peisaj montan aflat în raza acestuia.

”Starea actuală de degradare și nesiguranță în exploatare în care se află acum punctul de belvedere, impune luarea unor măsuri urgente de reamenajare și modernizare a acestuia”, spus președintele CJ Suceava.

Conform acestuia, a fost întocmit Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Punct de belvedere tip Skywalk în perimetrul Piatra Şoimului – Rarău”.

Prin acest proiect, se propune construirea unui punct de belvedere de tip Skywalk cu un aspect arhitectural modern, care prin sistemul constructiv şi materialele ce vor fi folosite, va oferi posibilitatea vizualizării în condiții de maximă siguranță a priveliștilor spre masivul Giumalău, masivul Ceahlău, Pietrele Doamnei și vârful masivului Rarău.

Construcţia propusă, cu o suprafaţă de circa 37 mp, va fi compus dintr-o pasarelă metalică ce se sprijină pe punctele disponibile ale amplasamentului, pardoseala fiind constituită din grilaj metalic zincat antiderapant care să permită circulația în siguranță, cu balustrada și mâna curentă din metal, iar platforma de observație va fi elipsoidală cu pardoseală de sticlă ce permite observarea completă a peisajului și cu balustradă din sticlă dublată parțial de una realizată din elemente metalice montate pentru a imita împletitura cuibului de șoim. Construcția va fi dotată cu un totem informativ prevăzut cu panouri cu informații despre zonă și despre fauna și flora ce se regăsesc în zonă, cu un telescop și un turnichet pentru acces.

Rezervația Rarău-Pietrele Doamnei este un important obiectiv turistic atât zonal, cât și național. Ținând cont de localizare și de numeroasele panorame deosebite către valea Bistriței și masivele muntoase Ceahlău și Giumalău, scopul investiției este de a promova potențialul turistic și de a crea posibilitatea explorării și informării turiștilor asupra a ceea ce oferă zona din punct de vedere geografic, al florei și faunei.

Amplasamentul în suprafață de 48 mp este situat la o altitudine de 1530 m, la aproximativ 200 m de drumul județean DJ 175B, în perimetrul Piatra Şoimului – masivul Rarău, în extravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc.

”În prezent, punctul de belvedere constă într-o amenajare modestă realizată înainte de anul 1989, alcătuită dintr-un parapet din țeavă și două băncuțe din scândură, întregul ansamblu fiind într-o avansată stare de degradare, cu un aspect necorespunzător și care nu conferă o stare de siguranță vizitatorilor”, a explicat președintele CJ Suceava.

Obiectivele principale ale investiției sunt:

– asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea unor activități de agrement și relaxare într-un cadru adecvat, civilizat, modern și în siguranță a turiștilor;

– creșterea numărului de vizitatori ai rezervației Rarău-Pietrele Doamnei;

– sporirea gradului de cunoaștere a zonei.

Din punct de vedere constructiv, punctul de belvedere având la bază un concept inspirat de componentele faunistice și florale locale, este compus din:

– o pasarelă metalică ce se sprijină pe punctele disponibile ale amplasamentului, pardoseala fiind constituită dintr-un grilaj metalic zincat antiderapant care să permită circulația în siguranță, balustrada și mâna curentă din metal tratat anticoroziv;

– o platformă de observație ce reprezintă punctul principal al amenajării, realizată elipsoidal, cu pardoseală de sticlă ce permite observarea completă a peisajului, cu balustradă din sticlă dublată parțial de una realizată din elemente metalice montate pentru a imita împletitura cuibului de șoim.

Infrastructura se va realiza sub formă de fundații izolate din beton armat încastrat în rocă. Suprastructura este realizată dintr-o structură metalică compusă din 2 rampe cu 8, respectiv 6 trepte, o pasarelă ce le conectează și un podest eliptic ce formează punctul de observație.

Construcția va fi dotată cu un totem informativ prevăzut cu panouri cu informații despre zonă și despre fauna și flora ce se regăsesc în zonă, cu un telescop și un turnichet pentru acces.

Studiul geotehnic relevă faptul că terenul de fundare constituit dintr-un calcar este bun, acesta încadrându-se în categoria rocilor stâncoase și semistâncoase în condițiile unei stratificații uniforme.

Conform Studiului de Fezabilitate elaborat s-a estimat că pentru realizarea acestui obiectiv este necesară suma de 1.278.819,73 lei inclusiv TVA, din care C+M 830.950,90 lei inclusiv TVA, sursa de finanţare fiind bugetul judeţului Suceava.