Flutur: „Depunem un nou proiect pentru 26 de microbuze electrice pentru elevi”

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că un nou proiect urmează a fi introdus pentru finanțare prin PNRR pentru achiziționarea de microbuze electrice pentru elevii din județul Suceava. Gheorghe Flutur a spus că valoarea proiectului este de aproape 36 de milioane de lei. Flutur a explicat că obiectivul apelului în cadrul căruia se depune acest proiect vizează îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevi, cu precădere în zonele izolate, cu populație scăzută, prin achiziționarea de microbuze școlare „verzi” (electrice), prietenoase cu mediul și cu un consum energetic redus, facilitând astfel accesul copiilor la educație, prin protejarea mediului înconjurător în același timp.

El a arătat că solicitantul eligibil care poate depune cererea de finanțare în cadrul apelului este unitatea administrativ-teritorială la nivel de județ, reprezentată de Consiliul Judeţean, beneficiarii finali sunt unitățile de învățământ din ciclul primar, gimnazial sau liceal, iar utilizatorii finali sunt elevii înscriși în unitățile de învățământ din unitățile administrativ-teritoriale către care se vor repartiza microbuzele.

„La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, județul Suceava, care a preluat delegarea depunerii proiectului, va transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor achiziționate către unităţile administrativ-teritoriale care au delegat dreptul de depunere a Proiectului, în baza acordului de parteneriat anexă la prezentul proiect de hotărâre”, a arătat președintele CJ Suceava. El a mai precizat că alocarea financiară pentru un proiect este de maximum 30.172.560 de lei fără TVA, echivalentul a 6.097.560,97 de euro fără TVA. Implementarea activităţilor proiectului vor fi finalizate, cel mai târziu, până la data de 31 decembrie 2024, dată limită menționată în Ghidul Solicitantului.

„Proiectul vizează asigurarea mobilității prin microbuze electrice, prietenoase cu mediul și cu un consum energetic redus, asigurând mijloace de deplasare pentru elevii aflați în zone cu populație scăzută, facilitând accesul la educație de calitate a acestora, cu protejarea mediului în același timp”, a declarat Flutur.

Conform Ghidului Solicitantului depunerea proiectului se va face de către solicitantul eligibil U.A.T. Județul Suceava, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale beneficiare selectate pe baza unui punctaj rezultat în urma aplicării unor criterii de ierarhizare stabilite prin Ghid, respectiv, inaccesibilitate la transport școlar; amplasarea unității de învățământ preuniversitar în mediul rural / urban, izolat sau într-o zonă defavorizată din perspectiva geografică sau socio-demografică, existența stațiilor de încărcare; numărul de elevi beneficiari de burse sociale; asigurarea, pe o durată de minimum 4 ani, a resursei umană (șofer), costurile de reparații și întreținere a microbuzelor, precum și costurile de alimentare.

„Ca urmare a acestei ierarhizări şi raportat la bugetul maxim aprobat per proiect prin Ghidul Solicitantului, respectiv 30.172.560 lei fără TVA, a rezultat faptul că pot fi achiziţionate un număr de 26 de microbuze de 16+1 locuri”, a declarat șeful administrației județene. El a precizat că aceste microbuze vor fi achiziţionate de Consiliul Județean şi vor fi predate ulterior către 26 de localități partenere din proiect.

În situaţia în care în urma derulării procedurilor de achiziţii pentru aceste microbuze se vor înregistra economii, vom suplimenta lista localităților beneficiare conform punctajului obţinut”, a mai spus Flutur.