Direcția Silvică Suceava: Delegația Parlamentului European nu a identificat alte nereguli la Brodina de Sus, înafară de cele semnalate și sancționate de silvicultori

În perioada 15 – 18 mai 2023, o delegație constituită din 8 membri ai Parlamentului European s-a aflat în vizită în România, având ca misiune gestionarea pădurilor și situația ursului brun din țara noastră. În data de 17.05.2023, delegații au vizitat Județul Suceava, ocazie cu care s-au deplasat, la solicitarea activiștilor de mediu, în u.a. 124A U.P. III Brodina de Sus, pe raza Ocolului Silvic Brodina, subunitate a Direcției Silvice Suceava.

În această suprafață, în conformitate cu prevederile amenajamentului silvic, în anul 2018 a fost constituit actul de punere în valoare 1523273-SV-378, produse principale, tăieri progresive punere în lumină la această dată masa lemnoasă fiind exploatată iar parchetul reprimit.

„Referitor la situația partizii menționate, facem următoarele precizări: – Masa lemnoasă prevăzută de amenajamentul silvic a se extrage din acest u.a. a fost pusă în valoare în anul 2018 conform delegației de marcare 16/0028182 din 31.07.2018, rezultând un volum de 2484 m.c.; – Actul de punere în valoare constituit a fost verificat în data de 21.08.2019 de delegatul Direcției Silvice Suceava și aprobat; – În urma licitației organizată de Direcția Silvică Suceava, volumul a fost contractat de un operator economic, care a exploatat masa lemnoasă pe picior; – Pe parcursul desfășurării lucrărilor de exploatare s-au efectuat un număr de 6 controale de către delegații ocolului silvic și delegații Gărzii Forestiere Suceava; – La data efectuării acelor controale, s-au constatat, de către delegații ocolului silvic, atât abateri de la respectarea regulilor silvice de exploatare cât și tăierea fără drept a unui număr de 46 arbori care nu făceau obiectul actului de punere în valoare. Pentru aceste fapte delegații Ocolului Silvic Brodina au încheiat acte de contravenție și infracțiune încă din data de 19.05.2022.

De asemenea, Ocolul silvic Brodina a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți pentru efectuarea cercetărilor cu privire la infracțiunile constatate. Cercetările în acest caz sunt în curs de desfășurare. Cu ocazia deplasării în teren, delegația europarlamentară, însoțită numai de activiștii de mediu, nu a constatat alte nereguli față de cele identificate de personalul silvic mai sus menționat. În aceeași dată, la ora 20:30, a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanții autorităților administrative județene și locale și ai instituțiilor de aplicare a legii la care au participat și reprezentanți ai Direcției Silvice Suceava.

Autoritățile județene au prezentat alternative (gaz metan) pentru încălzirea populației cu lemn de foc și soluții pentru împădurirea terenurilor degradate. Reprezentanții Direcției Silvice Suceava au prezentat situația împăduririlor din fondul forestier administrat de silvicultorii sucevenei precum și evoluția descendentă a fenomenului tăierilor ilegale de arbori la nivelul direcției. Astfel s-a arătat că în perioada 2011 – 2022 volumul tăiat ilegal a scăzut continuu, de la o cantitate de 13.200 mc la 2.300 mc. De asemenea s-a menționat că volumul tăiat ilegal raportat la 100 de ha de pădure este de 0,69 mc, valoare care este cu mult mai mică decât valoare medie pe țară, respectiv 1,46 mc.

Cu ocazia discuțiilor care au avut loc s-a menționat și faptul că, SUMAL 2.0 este un sistem de trasabilitate a lemnului unic în Europa, prin care se poate urmări proveniența și traseul lemnului în România. Acest sistem este un instrument folosit împotriva tăierilor ilegale care oferă și organelor specializate date și informații care să ajute la prevenirea și combaterea delictelor silvice.

În anul 2022 Direcția Silvică Suceava în colaborare cu autoritățile statului (poliție, garda forestieră, jandarmerie, poliție de frontieră) au efectuat numeroase acțiuni comune privind controlul circulației materialelor lemnoase și tăierilor ilegale de arbori, precum și controlul instalațiilor de debitat. Urmare a acestor acțiuni a fost confiscat un volum de 4643 mc material lemnos și s-au încheiat un număr de un număr de 409 contravenții silvice și 101 infracțiuni silvice privind tăierile ilegale de arbori. Apreciem afirmațiile pozitive referitoare la peisajele deosebite din Bucovina, afirmații formulate de șefa echipei de europarlamentari, doamna Yana Toom”, au transmis reprezentanții Direcției Silvice Suceava.