Drept la replică la articolul „Circ fără pâine în CL Mănăstirea Humorului! Consilierii au direcționat banii pentru cadourile copiilor la Serviciul de Colectare a Gunoiului”

Membrii Consiliului Local al comunei Mănăstirea Humorului, cu sediul în comuna Mănăstirea Humorului, strada Ștefan cel Mare nr.142, județul Suceava, ca urmare a publicării în cotidianul SuceavaLive a articolului „Circ fără pâine în CL Mănăstirea Humorului! Consilierii au direcționat banii pentru cadourile copiilor la Serviciul de Colectare a Gunoiului”  în data de 14 decembrie 2023, având ca autor pe domnul Adrian Bercea – Tilihoi sau doamna Raluca Bercea – Tilihoi, solicităm publicarea dreptului la replică, motivați de prezentarea eronată a faptelor și informațiilor din titlul și cuprinsul articolului, în temeiul prevederile art.30 alin.(1), alin.(6), alin.(8) și ale art.31 alin.(4) din Constituția României și cu raportare la prevederile Legii audiovizualului nr.504 / 2002, cu modificările și completările ulterioare și la prevederile art.49, art.50 alin.(1), art.51 – 58 din Decizia nr.220 / 2011 a CNA. 

Codul administrativ precizează clar că, la nivelul administrației publice locale, consiliul local, ca autoritate deliberativă și primarul, ca autoritate executivă, rezolvă treburile publice din comună și au obligația de a acţiona cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În raporturile dintre cele două autorități, deliberativă și executivă, nu există raporturi de subordonare. În relațiile dintre acestea există raporturi de colaborare.

În ședința ordinară a consiliului local din data de 29 noiembrie 2023, domnul primar, Viorel Croitoru, inițiatorul proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificativului bugetului local al comunei Mănăstirea Humorului, județul Suceava, pe anul 2023, solicita alocarea sumei de 5.000 lei pentru organizarea manifestărilor din perioada sărbătorilor de iarnă. În conformitate cu prevederile art.I alin.(1), alin.(4) și alin.(5) din Ordonanța de Urgență nr.90 din 27 octombrie 2023, cheltuielile cu organizarea acestor evenimente nu pot depăşi media cheltuielilor lunare de aceeaşi natură realizate în perioada ianuarie – septembrie 2023. Această medie este de 1856 lei.  Eventualele cheltuieli de această natură care depăşesc plafonul stabilit anterior pot fi suportate din donaţii şi sponsorizări. Din acest motiv, în ședința mai sus precizată, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.62/2023, în care, după reașezarea sumelor la capitolele de cheltuieli, a fost destinată pentru organizarea manifestărilor din perioada sărbătorilor de iarnă suma de 1800 de lei, urmând a se apela la oamenii de afaceri, antreprenori, din comună și nu numai, pentru sponsorizări. Printr-o nouă rectificare a bugetului local, sumele sponsorizate urmau a fi direcționate pentru cadourile copiilor și organizarea manifestărilor din perioada sfârșitului de an.  Adoptarea acestei hotărâri a stârnit incomensurabilul orgoliu al domnului primar care a promis că dacă nu va vota alocarea sumelor solicitate de dumnealui, consiliul local „va da socoteală în fața oamenilor” comunei.

În cuprinsul dicționarului explicativ al limbii române, pentru cuvântul anarhie, găsim definiția: stare de dezorganizare, de dezordine, de haos într-o țară, într-o instituție, etc; indisciplină, nesupunere a individului față de o colectivitate organizată. În cazul nostru, într-o comună dintr-un stat democrat, nu respectăm legislația? Devenim anarhişti. Nu gândim precum domnul primar care respectă doar impunerile legislative ce îi convin.

A urmat convocarea consiliului local în ședință extraordinară, care s-a desfășurat de îndată, în ziua de marți, 12 decembrie 2023. La ședința publică, invitați de către domnul primar, Viorel Croitoru, au participat cetățeni ai comunei și un reporter ( unul ? ) al cotidianului dumneavoastră, SuceavaLive.

Proiectul ordinii de zi conținea două puncte: aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29 noiembrie 2023 și proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificativului bugetului local al comunei, în care la subcapitolul „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, pentru cadourile copiilor și organizarea manifestărilor din perioada sfârșitului de an în comună, inițiatorul proiectului, domnul primar Viorel Croitoru, alocase suma de 75.900 de lei. Din această sumă doar 40.900 lei provin din venituri nefiscale, subcapitolul „Donații și sponsorizări”. Cu alte cuvinte doar suma de 40.900 de lei poate fi destinată cadourilor copiilor și organizării manifestărilor din perioada sfârșitului de an, diferenţa de 35.000 lei fiind alocată cu încălcarea prevederilor OUG nr.90 / 2023. Încă o încercare, benefică distracției, dar contrară prevederilor legale. De această dată, în această ședință, dumnealui spera să obțină „victoria” cu susținerea publicului și a mediatizării. Mai mult, vine cu un proiect de hotărâre „privind aprobarea realizării manifestărilor prilejuite de sărbătoarea Crăciunului în comuna Mănăstirea Humorului și alocarea sumelor necesare” și solicită includerea lui în proiectul ordinii de zi, cu toate că sumele de 25.000 lei și 10.000 lei din dispozitivul acestui proiect de hotărâre sunt incluse și fac parte din cheltuielile prevăzute în proiectul de hotărâre de rectificare a bugetului local. Cu toate că proiectul de hotărâre nu corespunde normelor de fond, acesta ar fi putut conține sumele alocate pentru cadourile copiilor și fiecărei manifestări în parte, cu înscrierea în suma de 40.900 de lei, provenită din sponsorizări. Pentru transparență totală în fața comunității. 

Acestea sunt realitățile în care începe desfășurarea lucrărilor ședinței extraordinare, organizată de îndată, în ziua de 12 decembrie 2023, ora 1400, inclusiv așa zisul „circ” numit și mediatizat de dumneavoastră.  

Înțelegem rolul mass-mediei în societate, dar maniera în care au fost relatate consemnările în legătură cu desfășurarea ședinței și situația în care am fost puși, de încălcare flagrantă a prevederilor legale, sub presiunea unor cetățeni manipulați de către domnul primar, este una neconcordantă cu societatea democrată. Asumarea răspunderii pentru încălcarea prevederilor OUG nr.90/2023 de către domnul primar, exprimată vocal în ședință, nu exonerează consiliul local de răspundere, de respectarea deontologiei în calitatea noastră de aleși locali. 

Domnul primar, prin „dirijarea” simpatizanților dumnealui în timpul lucrărilor ședinței și după desfășurarea acesteia, prin publicarea articolului de către dumneavoastră în cotidian, a urmărit și a realizat captarea audienței prin disipare de informații nereale și provocatoare.

De aceea ne exprimăm dorința noastră de a asigura o informare corectă și solicităm doar publicarea dreptului nostru la replică, aducând argumente punctual:

  1. Titlul este tendențios și acuză în fața cititorilor. „Circul” nu s-a desfășurat „în CL Mănăstirea Humorului”, între membrii consiliului local, ci a fost comandat, orchestrat și alimentat de către domnul primar, s-a desfășurat între cetățeni „bine intenționați” și membri ai consiliului local care au încercat să expună adevăruri, fapte și prevederi legale. „Banii pentru cadourile copiilor” se regăsesc în suma totală alocată pentru cadourile copiilor și organizarea manifestărilor din perioada sfârșitului de an în comună, în valoare totală de 1.800 lei + 40.900 lei, așa cum s-a stabilit prin adoptarea celor două hotărâri de rectificare a bugetului local, din data de 29.11.2023 și 12.12.2023.
  2. Nu se cade să denigrăm membrii unui partid politic, în acest caz USR, fără a fi respectat principiul audiatur et altera pars. Consilierii USR care au lipsit, „pe care fie nu i-a interesat, fie nu au vrut să își asume niciun fel de responsabilitate pentru proiectul pe care primarul l-a inițiat” sunt oamenii care l-au susținut pe domnul primar atât în alegerile locale din anul 2020, cât și în activitatea dumnealui de autoritate locală executivă. Alegerile corecte în beneficiul comunității nu înseamnă încălcarea legii.
  3. Dezbaterea proiectului de hotărâre cu care a fost suplimentat proiectul ordinii de zi nu a reprezentat motiv de ceartă pentru membrii consiliului local, ci „motiv de ceartă” pentru cetățenii prezenți, cu drept de a audia lucrările ședinței, nu de a deranja dezbaterile, neobișnuiți cu disciplina desfășurării ședințelor de consiliu local și unii membri ai consiliului local, mai vocali. „Infima sumă” de 1800 lei fusese deja destinată cadourilor copiilor prin rectificare bugetară, în ședința din data de 29 noiembrie 2023. Pentru suma de 35.000 lei, propusă în proiectul de hotărâre în dezbatere, fără respectarea prevederilor OUG nr.90/2023, unii consilieri locali au propus redirecționarea către plata serviciilor de salubrizare delegate și onorate, nu „că mai bine dau banii aceștia la gunoi”.
  4. Expresiile „Deliberativul local a continuat să abereze și să invoce fel de fel de motive, doar ca să nu facă o bucurie de Crăciun copiilor din comună”, „deși primarul Viorel Croitoru, care este principalul ordonator de credite, le-a spus tuturor că își asumă întreaga responsabilitate pentru aceste investiții”, sunt o insultă adusă democraţiei, statului de drept, nu numai autorității deliberative locale. Mass-media nu instigă la încălcarea legii, prezintă faptele, evenimentele așa cum se desfășoară. 
  5. Sutele de locuri de cazare, turiștii le-au rezervat la „oameni gospodari”, care s-au pregătit și anul acesta pentru întâmpinarea lor, ca și în toți anii precedenți. De ornamente electrice pentru împodobirea localității dispune și comuna, dispun și cetățenii. Suntem siguri că și unii și alții le vom suplimenta numărul prin noi achiziții, nu este cazul să le înlocuim. Ne avantajează și „frumusețile locului”. Vă invităm de sărbători, să vă convingeți.
  6. Tradițiile și obiceiurile de la Mănăstirea Humorului sunt puse în valoare prin transmitere de la părinți, bunici, la copii. Din generație în generație. Implicarea autorităților locale în menținerea vie a acestor tradiții și obiceiuri a reprezentat o prioritate și se concretizează și prin organizarea de spectacole. „Oamenii de afaceri din localitate au donat sume de bani” și pentru organizarea spectacolelor din acest an de Crăciun și de Revelion, dar nu numai. Suma de 40.900 de lei e o sumă! Pentru două spectacole? Din acest motiv consilierii locali sunt depășiți și ar trebui „mai bine” să se pensioneze și „să lase în locul lor oameni tineri, cu viziune, care își doresc BINELE comun”? A cui viziune și care este binele comun? Media de vârstă a consilierilor locali, la data constituirii consiliului local, era de sub 55 ani.
  7. Despre proiectele privind dezvoltarea comunei, ale căror demersuri v-au fost descrise dumneavoastră de către domnul primar Viorel Croitoru, după desfășurarea lucrărilor ședinței consiliului local, aflați că nu stau lucrurile întocmai. Ați fost duși în eroare, suntem denigrați și putem susține acest fapt cu dovezi concrete, palpabile, documente în toată regula. Cum se face că un singur om, chiar dacă a fost investit cu putere de autoritate locală executivă, are dreptate față de 13 membri ai consiliului local cu autoritate locală deliberativă sau o majoritate copleșitoare a acestora?

„După toate aceste triste constatări”, întrebările legitime se schimbă:

Vom investi în energia verde pentru comunitate la timpul oportun. Fără a îndatora comuna. 

Sunteți siguri de opunerea consilierilor locali la dezvoltarea comunei dacă „nu votează proiectele benefice pentru comunitate”? Benefice doar în condițiile impuse de edil? Fără dezbatere, fără o analiză pertinentă?

Localitatea Mănăstirea Humorului nu a fost și nu va fi fadă în nicio sărbătoare. „Localnicii și antreprenorii din comună care plătesc bani grei la bugetul local” și care câștigă bani din turism să îndrume turiștii, care doresc să întâlnească sufletul și inima comunității, către biserică sau mănăstire, în zi de sărbătoare. Vor fi, în primul rând, întâmpinați de localnici pioși, îmbrăcați în straie cum numai în Bucovina există. Și-apoi, cum spuneți și dumneavoastră, „frumusețea locurilor” îi va încânta, naturalețea întâmpinării îi va descumpăni. De bucate vor avea grijă gazdele.