ÎNCEPERE PROIECT “Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în teritoriul asociației de dezvoltare intercomunitară gaz Valea Moldoviței (comuna Vama, comuna Frumosu, comuna Vatra Moldoviței și comuna Moldovița, județul Suceava)” Cod SMIS 2014+ 149332

    18.07.2022

ÎNCEPERE PROIECT

 

 “Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în teritoriul asociației de dezvoltare intercomunitară gaz Valea Moldoviței (comuna Vama, comuna Frumosu, comuna Vatra Moldoviței și comuna Moldovița, județul Suceava)” Cod SMIS 2014+ 149332

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara GAZ Valea Moldovitei anunță lansarea proiectului “Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în teritoriul asociației de dezvoltare intercomunitară gaz Valea Moldoviței (comuna Vama, comuna Frumosu, comuna Vatra Moldoviței și comuna Moldovița, județul Suceava)”, Cod SMIS 2014+ 149332.

Proiectul este finantat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.

Valoarea totală a proiectului este de 121.837.040,18 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 97.963.390,93 lei (din care 83.268.882,29 nerambursabil din FEDR și 14.694.508,64 nerambursabil din bugetul national).

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea situatiei actuale a conditiilor de viata si ridicarea gradului de confort pentru locuitorii din zona ADI „GAZ VALEA MOLDOVITEI”, din judetul Suceava. Prin executarea alimentarii cu gaze naturale, vor fi ameliorate si imbunatatite conditiile de trai ale locuitorilor din localitatile apartinatoare ADI „GAZ VALEA MOLDOVITEI”, implementarea proiectului avand si un impact pozitiv asupra mediului, astfel ca se vor asigura arderi complete la nivel de consumatori, rezultand un nivel mai scazut de poluare prin neexistenta arderilor incomplete a combustibililor solizi care contribuie in acest moment si la cresterea efectului de sera. Obiectivul general al proiectului va contribui in mod direct la atingerea indicatorului de rezultat al programului 2S135, prin cresterea cu 0,195% a nivelului de functionalitate inteligenta a infrastructurii nationale de distributie de gazelor naturale. Modul de calcul al contributiei estimate a proiectului la atingerea indicatorului de rezultat al programului 2S135 a avut la baza raportarea lungimii retelei propuse prin proiect de 110,521 km, la lungimea totala a retelei de distributie a gazelor naturale la nivel national, la 31.12.2019, respectiv 56.694,00 km.

Numar total gospodarii din ADI Gaz Valea Moldovitei– 7539 gospodarii

Numar total gospodarii si institutii publice conectate la retea – 5346 gospodarii

Contributia proiectului la realizarea serviciului de utilitate publica de alimentare cu gaze naturale a populatiei printr-o retea de distributie inteligenta – 5346/(7539+103*2)*100=69.02%

Referitor la echivalarea institutiilor publice cu gospodariile, precizam ca prin proiect s-a avut in vedere faptul ca pentru institutiile publice sa considerat consumul mediu lunar a doua gospodarii, si anume 150 Nmc * 2 = 300 Nmc/luna. Astfel, numarul total al gospodariilor echivalente este de 5202 + 72*2 = 5346, avand un consum de 801.900,00 Nmc/luna

Se vor realiza 110,521 km de retea inteligenta.

Se vor realiza un numar de 5346 de bransamente (gospodarii+institutii publice)

Rezultatele așteptate: Dezvoltare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in teritoriul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Gaz Valea Moldovitei (Comuna Frumosu, Comuna Moldovita, Comuna Vatra Moldovitei si Comuna Vama, judetul Suceava (110,521 km de retea). Obiectivul general al proiectului va contribui in mod direct la atingerea indicatorului de rezultat al programului 2S135, prin cresterea cu 0,195% a nivelului de functionalitate inteligenta a infrastructurii nationale de distributie de gazelor naturale. Modul de calcul al contributiei estimate a proiectului la atingerea indicatorului de rezultat al programului 2S135 a avut la baza raportarea lungimii retelei propuse prin proiect de 110,521 km, la lungimea totala a retelei de distributie a gazelor naturale la nivel national, la 31.12.2019, respectiv 56.694,00 km. Astfel, raportul dintre 110,521 km/56.694 km x 100 genereaza un procent de 0,195%, fiind procentul ce reprezinta contributia proiectului la realizarea indicatorului de program 2S135, respectiv procentul de crestere adus prin proiect retelei inteligente disponibile la nivel national.

Perioada de implementare a proiectului este de 45 de luni.

Data începerii proiectului este 02.04.2020.

Data de finalizare a proiectului este 29.12.2023.

Codul MySMIS 2014+ 149332/Contract de finanțare nr. 1533 din 15.06.2022.

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020”

Date de contact: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară GAZ Valea Moldoviței

Email: [email protected] / Tel: 0756065018